Dei Energy News

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Ανάλογο με τα Βάρη που θα τη Συνοδεύουν το Τίμημα για τη «Μικρή ΔΕΗ»

Όσα πιο πολλά βάρη της μητρικής εταιρίας περάσουν στη μικρή ΔΕΗ τόσο περισσότερο θα επηρεασθεί το τίμημα προς τα κάτω. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση της ηλεκτρικής αγοράς μετά την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο energia.gr εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα σε επιχειρηματικό επίπεδο να διευκρινισθούν, ωστόσο το νομικό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε
θεωρείται «μια καλή αρχή συζήτησης». Δεν αποκλείεται, μάλιστα, όπως υποστηρίζεται, να απαιτηθούν επιπλέον νομοθετήματα για την εφαρμογή των όσων περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, στη μικρή ΔΕΗ θα μεταβιβασθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού της μητρικής εταιρίας, αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και η αναλογούσα πελατειακή βάση. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι «η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τόσο ο δανεισμός της ΔΕΗ, όσο και τα ανεξόφλητα τιμολόγια θα περάσουν στη νέα εταιρία κατ’ αναλογία. Επίσης, οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ, όπως αναφέρεται στο κείμενο, που αφορούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία συνεχίζονται αυτοδίκαια από τη δεύτερη.

Σε ό,τι αφορά την πελατειακή βάση που εισφέρεται θα γίνει χωρίς την άδεια των ενδιαφερόμενων πελατών, κάτι το οποίο, όμως, είναι κατ’ απόκλιση του Κώδικα Προμήθειας. Ενδιαφέρον, συνεπώς, έχει αν θα διατηρηθεί ως το τέλος η ρύθμιση αυτή, αν θα χρειασθεί τροποποίηση στον Κώδικα, ή αν θα αποτελέσει αντικείμενο νομικών προσφυγών. Μάλιστα δίνεται η δυνατότητα στη νέα εταιρία να μεταβάλει τους όρους των συμβάσεων προμήθειας, κάτι το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημεία τριβής. Οι πελάτες που θα περάσουν αναγκαστικά στη μικρή ΔΕΗ δεν θα μπορούν να αποχωρήσουν από αυτήν αν δεν περάσουν τέσσερις μήνες από την ολοκλήρωση της απόσχισης, ενώ η

ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να τους δεχθεί. Αντίθετα, θα λογίζονται ως νέοι πελάτες, με τους οποίους η μητρική εταιρία θα συνάψει εξαρχής σύμβαση προμήθειας και με νέους όρους. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι καταργείται το δικαίωμα του τελευταίου καταφυγίου.

Η ΔΕΗ θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιοι πελάτες θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία. Τίθενται ορισμένα κριτήρια ως προς την αναλογικότητα της εισφοράς, αλλά το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι ποιοι πελάτες θα εισφερθούν. Θα είναι ενδεχομένως οι κακοπληρωτές, ή και καλοπληρωτές; Με ποια κριτήρια, δηλαδή, θα γίνει η επιλογή τους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσης, το 30% δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στον αριθμό των συμβάσεων με τους συγκεκριμένους πελάτες, αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις ενέργεια.

Στη ΔΕΗ θα παραμείνουν όλοι οι πελάτες του μη διασυνδεδεμένου συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου υποβλήθηκαν συνολικά 130 σχόλια από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτικά κόμματα, συλλόγους εργαζομένων της ΔΕΗ και ιδιώτες, οι οποίοι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους για την ιδιωτικοποίηση και την πιθανή απώλεια ελέγχου της χώρας σε κρίσιμους εθνικούς πόρους, όπως είναι ο λιγνίτης και τα νερά. Μάλιστα προτάθηκε για τη σύσταση της νέας εταιρίας να γίνει δημοψήφισμα. Σε κάθε περίπτωση από την οξύτητα των σχολίων που υποβλήθηκαν φαίνεται ότι θα δοθεί σκληρή μάχη εντός και εκτός Βουλής για την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News