Dei Energy News

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε "Έως εδώ. Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθεί η απαξίωση των θέσεων εργασίας"
 Στις 27.03.2014  και ώρα 09.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 – 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης   (ΔΠΧΠ).
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.           Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
1.1.                           Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2013 – 31.12.2013, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2.                            Τη δήλωση Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.                           Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), για την περίοδο 1.1.2013 – 31.12.2013 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

-        Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
-        Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
-        Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
-        Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
-        Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
-       Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές     Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,  καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4.                           Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες, Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζει διακριτά και  τις δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου. 
Ειδικότερα:
·      Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
·      Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
·      Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και  Προμήθειας  Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
·      Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2.                   Την έγκριση, του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Διακήρυξη για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠTΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 110.000 m3 και 30.000 m3 .  Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
Τροποποίηση – Συμπλήρωση Όρων και Υπογραφή Σύμβασης.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης του Διαγωνισμού  για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠTΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 110.000 m3 και 30.000 m3 .  Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», με την εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», με την τροποποίηση – συμπλήρωση των οικείων Άρθρων του Συμφωνητικού και των Ειδικών Όρων της Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΔΠΚ 2, κτηματικής έκτασης 274 περίπου στρεμμάτων (84 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και 190 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας), στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστίου Δήμου Εορδαίας και Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

-              Την έγκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ 2, υπέρ και με δαπάνες της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., κτηματικής έκτασης 274 περίπου στρεμμάτων (84 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και 190 στρεμμάτων για τη μετατόπιση της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας), στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστίου Δήμου Εορδαίας και Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
ΘΕΜΑ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κύρωση Πρωτοκόλλων για διμερείς συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την περίοδο, Αύγουστος 2013 – Φεβρουάριος 2014, και για το διάστημα Μάρτιος 2014 – Δεκέμβριος 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις συνολικού ύψους δαπάνης 8.722.056 Ευρώ και της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς τις Βόρειες Διασυνδέσεις, συνολικής αξίας  5.668.878,34 Ευρώ, κατά την περίοδο Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2013 και για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: Διακίνηση 21,5Χ106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδίας.
Το Δ.Σ. μετά την αρνητική στάση των δυο εκπροσώπων των εργαζομένων αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος. Η στάση μας αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής των εργολαβιών στην εξόρυξη, με αιτιολογία την μείωση του προσωπικού.
Πιστεύουμε πως η μείωση του προσωπικού είναι μία από τις αιτίες της υπεραύξησης των εργολαβιών αλλά όχι η μόνη.
Υπάρχουν και άλλες αιτίες οι οποίες πρέπει να εξετασθούν περεταίρω.
Σε κάθε περίπτωση η διαπιστωμένη ανάγκη στελέχωσης των Ορυχείων δεν πρέπει να παραμείνει ως διαρκής διαπίστωση.
Η μεγάλη προσπάθεια της Διοίκησης της ΔΕΗ και των συνδικάτων για προσλήψεις προσωπικού δεν θα έχει αποτέλεσμα, εάν μέσω των συνεχόμενων εργολαβιών υποκαθίσταται ο πάγιος εξοπλισμός.
Έως εδώ. Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθεί η απαξίωση των θέσεων εργασίας.


Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News