Dei Energy News

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

ΣΥΡΙΖΑ: «Σοβαρά ερωτηματικά για την σκοπιμότητα των αλλαγών στο οργανόγραμμα του ΑΔΜΗΕ»


«H Κυβέρνηση παρά τις μεγάλες αντιδράσεις των εργαζομένων και
την καθολική αντίθεση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να υλοποιήσει την καταστροφική και αντιαναπτυξιακή της πολιτική, να ιδιωτικοποιήσει τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και να πωλήσει το 66% των μετοχών του σε ιδιώτες.» Αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος, προς Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα οι βουλευτές στην ερώτησή τους αναφέρουν:
«H Κυβέρνηση παρά τις μεγάλες αντιδράσεις των εργαζομένων και την καθολική αντίθεση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να υλοποιήσει την καταστροφική και αντιαναπτυξιακή της πολιτική, να ιδιωτικοποιήσει τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και να πωλήσει το 66% των μετοχών του σε ιδιώτες.
Μη έχοντας ουσιαστικά επιχειρήματα για την εκποίηση του ΑΔΜΗΕ  ισχυρίστηκε μεταξύ των άλλων ότι η ιδιωτικοποίηση θα συμβάλλει και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ.
Όμως το πόσο υποκριτικά είναι αυτά τα επιχειρήματα αποκαλύπτεται από τον τρόπο που λειτουργεί η διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Τους τελευταίους πέντε μήνες διαπιστώνεται ότι ο διορισμένος από την κυβέρνηση Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ προχωρά σε πελατειακού χαρακτήρα αλλεπάλληλες αποφάσεις τροποποίησης των οργανογραμμάτων και της διάρθρωσης της εταιρείας, τη δημιουργία δεκάδων επιπλέον θέσεων στελεχών και τη διενέργεια αναθέσεων Διευθυντών Κλάδων και Τομεαρχών.
Οι πλέον πρόσφατες (έγγραφα 20471/17.3.2014, 20509/18.3.2014 & 20510/18.3.2014) αφορούν σε προκήρυξη τριάντα πέντε (35) θέσεων Στελεχών στάθμης Τομεάρχη ΒΟΚ και δύο (2) θέσεων Διευθυντών.
Οι από 17.3.2014 Προκηρύξεις θέσεων Στελεχών εγείρουν πολύ σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και τη στόχευση αυτών των αναθέσεων,  καθώς:
α) Η εταιρεία βρίσκεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές επιδιώξεις και αποφάσεις, σε μεταβατική διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Παρά ταύτα και πέρα από κάθε δεοντολογία και συνήθη πρακτική προωθούνται οργανωτικά μέτρα με επιπτώσεις τόσο στη δομή και τη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ , όσο και στα λειτουργικά του κόστη.
β) Οι εν λόγω Προκηρύξεις  προωθούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής κατ’ ουσίαν  περιόδου, δεδομένου του ειδικού βάρους που φέρουν οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και ιδίως οι Ευρωεκλογές της 25.5.2014 και εν μέσω δυσμενών για την κυβέρνηση δημοσκοπικών ευρημάτων.
γ) Δεν διασφαλίζεται καμιά διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής και ανάθεσης των δεκάδων αυτών θέσεων.
Σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 (Άρθρα 102, 103, 104) και καθώς ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού και οι  εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ ΑΕ παραμένουν εν ισχύ, η διαδικασία για την προκήρυξη, επιλογή και ανάθεση καθηκόντων στελεχών καθορίζεται από την 189/2008 Απόφαση ΔΝΣ ΔΕΗ.  Η οποία προβλέπει μια σειρά διαδικασίες διασφάλισης διαφάνειας και αντικειμενικότητας (π.χ. συνεντεύξεις υποψηφίων, διατύπωση γνώμης των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού.)Η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται στα σχετικά, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των εν λόγω προκηρύξεων.
Συγκεκριμένα, στις προκηρύξεις 20509&20510/18.3.2014 του προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ δεν προβλέπεται καμία διαδικασία επιλογής. Στη δε προκήρυξη 20471/17.3.2014 διατυπώνεται ότι: «Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικές αποφάσεις» . Όμως, στην προκήρυξη δεν αναφέρονται πουθενά οι παραπάνω αποφάσεις. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ (Άρθρο 29) που αναφέρεται στο α’ σχετικό της 20471/17.3.2014 Προκήρυξης : «η διαδικασία επιλογής και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζονται με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου».
Δεδομένου ότι μέχρι  σήμερα δεν υφίσταται και δεν έχει γνωστοποιηθεί καμία τέτοια απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, οι υποψήφιοι οδηγούνται σε άγνωστη ουσιαστικά διαδικασία επιλογής, η οποία θα καθοριστεί από μελλοντική και εκ των υστέρων απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου.
Παρά ταύτα, οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ καλούνται να θέσουν υποψηφιότητες για τις εν λόγω θέσεις υπογράφοντας «ρητή δήλωση ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου της εν λόγω πρόσκλησης και των σχετικών αποφάσεων αυτής, τους όρους των οποίων αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη.»
Δηλαδή, η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ζητά από τους εργαζόμενους να δεσμευτούν ότι αποδέχονται αποφάσεις και διαδικασίες που δεν υπάρχουν, ούτε έχουν γνωστοποιηθεί και οι οποίες –εύλογα καθένας μπορεί να υποθέσει- θα ληφθούν κατά το δοκούν μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Ποιες οργανωτικές, λειτουργικές ή άλλες αναγκαιότητες επέβαλαν τη δημιουργία αυτών των στελεχικών θέσεων και ποια είναι η εκτίμηση για την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του ΑΔΜΗΕ, ειδικά σε μια περίοδο που συνεχώς συρρικνώνονται οι αποδοχές των εργαζομένων με δικαιολογία και τη μείωση του λειτουργικού κόστους;
Ποια η αναγκαιότητα προκήρυξης των θέσεων στελεχών λίγο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις αν η σχετικές προκηρύξεις διενεργούνταν αμέσως μετά;
Στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ –που έχει κατατεθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή- αναφέρεται  ότι όλα τα στοιχεία της εταιρείας έχουν αποθηκευτεί στην εικονική αίθουσα δεδομένων τεκμηρίωσης. Έχει ενημερωθεί η εν λόγω τράπεζα δεδομένων για τις συγκεκριμένες θέσεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα και τι προβλέπεται σχετικά στη Συμφωνία Μετόχων και στη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών;
Πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στη διαδικασία για την επιλογή των στελεχών που θα πληρώσουν τις θέσεις;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News