Dei Energy News

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Διείσδυση αιολικών στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα: πάμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα;


Σήμερα θα δούμε ένα από τα "ωραία" πράγματα, που βρίσκει κανείς όταν κάθεται να ξεφυλλίσει δημοσιευμένες μελέτες για το Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα!
Το θέμα της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα αποτέλεσε το αντικείμενο ενός έργου που ανατέθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007. Το έργο κύρια περιελάμβανε την εκπόνηση μίας μελέτης που αφορούσε την ανάλυση της αξιοπιστίας λειτουργίας και της λειτουργικής απόδοσης του Ελληνικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θεωρώντας τη στάθμη αιολικής διείσδυσης από τα πάρκα τα οποία αναμένονταν να έχουν εγκατασταθεί έως το έτος 2012. Οι επιπτώσεις της αιολικής διείσδυσης αξιολογήθηκαν θεωρώντας ένα βασικό σενάριο 3000MW και τέσσερα επιπρόσθετα σενάρια (4000MW, 5000MW, 4500MW, 5500MW). To 2008, σε συνέχεια του προηγούμενου έργου, η ΡΑΕ ανέθεσε στο ίδιο Εργαστήριο του ΕΜΠ, το έργο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της μεγάλης αιολικής διείσδυσης στη λειτουργία του... Ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την εκτίμηση των προϋποθέσεων του κόστους ομαλής ένταξης τους. Τον Οκτώβριο 2008 και τον Αύγουστο 2009 αντίστοιχα υποβλήθηκαν Προκαταρκτική και Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση και το Φεβρουάριο 2011 υποβλήθηκε η Τελική Τεχνική Έκθεση, στοιχεία της οποίας ...
εξετάζουμε από σήμερα, με τίτλο "Μελέτη των επιπτώσεων στη λειτουργία του Ελληνικού συστήματος από την αιολική διείσδυση 5 έως 8GW μέχρι το έτος 2025: Προϋποθέσεις και εκτίμηση του κόστους ομαλής ένταξης τους".
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκτενή μελέτη, 258 σελίδων, οπότε τις επόμενες μέρες θα δούμε κι άλλα στοιχεία της. Εκεί λοιπόν, στη σελίδα 16 της Έκθεσης, (20 του pdf αρχείου), αναφέρεται το εξής και προσέξτε την επισήμανση: "Ο προσδιορισμός της ετήσιας χρονολογικής καμπύλης της μέσης ωριαίας ισχύος που παράγεται από όλα τα αιολικά πάρκα που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν μελλοντικά, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μία κατάλληλη μέθοδο μοντελοποίησης που έχει αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στη μεθοδολογία προσομοίωσης της λειτουργίας του Ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Τελική Τεχνική Έκθεση του προηγούμενου έργου [10], παρουσιάζεται αναλυτικά αυτή η μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί τα σχετικά δεδομένα του ΚΑΠΕ που αφορούν τις σχετικές χρονολογικές καμπύλες της μέσης ωριαίας παραγόμενης ισχύος των αιολικών πάρκων εγκατεστημένων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και έχουν προκύψει από μία σχετική μελέτη του για τη ΡΑΕ [13]. Για τον υπολογισμό αυτών των χρονολογικών καμπύλων έχει χρησιμοποιηθεί μία κατάλληλη διαδικασία χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα του αιολικού δυναμικού (μετρήσεις ταχύτητας ανέμου) σε συγκεκριμένες θέσεις της Ελληνικής Επικράτειας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα έχει πολύ μικρή διάρκεια και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει στατιστικώς έγκυρα αποτελέσματα σε σχέση με τη χρονολογική εξάρτηση τους. Όμως, αυτά τα δεδομένα είναι τα μοναδικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα για την ποσοτικοποίηση του αιολικού δυναμικού στην Ελλάδα ενώ η χρησιμοποίηση των ετήσιων χρονολογικών καμπύλων της μέσης ωριαίας παραγόμενης ισχύος είναι απολύτως απαραίτητη για την προσομοίωση της λειτουργίας των αιολικών πάρκων του συστήματος".
Η παράγραφος αυτή μπορεί ίσως να είναι χρήσιμη σε όσους εξετάζουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα διάφορα αιολικά πάρκα, που υπογράφει σωρηδόν ο Μανιάτης. Ας εξετάσουν τα ανεμολογικά δεδομένα που αναφέρονται στις ΜΠΕ. 

Η παράγραφος αυτή επίσης ενδεχομένως εξηγεί γιατί Έλληνας πολιτικός, που είχε άδειες αιολικών πάρκων, αποφάσισε πριν τρια χρόνια να τις πουλήσει, όταν έμαθε ότι οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν μειωμένες ταχύτητες ανέμου. Δεν έχει νόημα να δημοσιεύσουμε το όνομα ή το κόμμα του πολιτικού, τα πάρκα πάντως ήταν σε νομό της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αναρτήσεις μας βρίσκονται και στο Facebook, στη διεύθυνση Greeklignite! Πατήστε «Μου αρέσει» (Like) στη σελίδα μας, για να έχετε πιο άμεση ενημέρωση!
Τον Ιούλιο 2010 έχει βγει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ  (και τον Οκτώβριο 2010 η Μπιρμπίλη έχει υπογράψει την απόφαση) ότι θα βάλουμε 7500GW αιολικά μέχρι το 2020.

Ωστόσο, το Φεβρουάριο 2011 το ΕΜΠ έρχεται με την Τεχνική Έκθεση και καταγράφει ότι δεν έχουμε επαρκή διαθέσιμα αιολικά δεδομένα! Τι ωραία! Πάμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα ότι θα φυσάει πάντα; Φυσήξτε λοιπόν όλοι μαζί, για να βελτιώσουμε τα δεδομένα και να είμαστε σίγουροι ότι θα γυρίσουν τα αιολικά. Ή βάλτε κανένα ανεμιστήρα να γυρνάει τις φτερωτές, όπως μας δείχνει βρετανική γελοιογραφία από βίντεο με απόψεις του UKIP (Φάρατζ), που κατέθεσε αναγνώστρια στα σχόλια. Ανεμιστήρα που θα δουλεύει φυσικά με αξιόπιστο ρεύμα, από λιγνίτη, υδροηλεκτρικά ή φυσικό αέριο.
Σήμερα είμαστε αισίως στο 2014, ενδέχεται τα ανεμολογικά δεδομένα να έχουν αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αλλάζει το καίριο ερώτημα: η αιολική ενέργεια υπάρχει στην Ελλάδα κάπου τέσσερεις δεκαετίες, γιατί λοιπόν το 2010 δεν υπήρχαν επαρκή ανεμολογικά δεδομένα; Και πώς γίνεται να μην υπάρχουν επαρκή ανεμολογικά δεδομένα, αλλά το γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, να δίνει το χάρτη που γεμίζει όλες τις βουνοκορφές και όλα τα νησιά με αιολικά;
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News