Dei Energy News

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

"Πιστεύουμε ότι η πώληση εξυπηρετεί μόνο τα επιχειρηματικά ιδιωτικά συμφέροντα εγχώρια και ξένα"

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ε.Τ.Ε. Δ.Ε.Η.
Προς: Βουλευτές Ν. Αρκαδίας &
                                                                    Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
                                                               & Ιονίου 
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
Η νέα εταιρεία που υποτίθεται ότι θα είναι ανταγωνιστική προς την
ΔΕΗ όχι μόνο θα πάρει κομμάτι της, αλλά αυτό θα ξεπερνά 30% του παραγωγικού δυναμικού που έχει τεθεί ως όριο, απειλώντας στην ουσία να υποκαταστήσει τη δυναμικότητα της σημερινής. δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Σε σχέση με τους λιγνίτες, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά..
και την άδεια παραχώρησης σε ιδιώτη για την κατασκευή νέας μονάδας στη Φλώρινα, η νέα εταιρεία θα έχει παραγωγικό δυναμικό με καύσιμο λιγνίτη μεγαλύτερο αυτού της ΔΕΗ. Με υπολογισμούς με τις αποσύρσεις και τις μονάδες που θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης η μέση θερμογόνος δύναμη για τη νέα εταιρεία (μικρή ΔΕΗ) θα φτάσει  σε 1890kcal/τόνο έναντι 1250 kcal/τόνο που θα εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ, φθάνοντας σε παραγωγικό δυναμικό μεγαλύτερο του 50%.
Επιπλέον αυξήθηκαν τα προς πώληση MW υδροηλεκτρικής ισχύος σε 902 MW, από 500 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός εντάσσοντας μάλιστα και το μεγαλύτερο αντλητικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Νέστου) που μπορεί να λειτουργεί περισσότερες ώρες. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ αναφέρει ότι το 30% των λιγνιτικών μονάδων που θα παραχωρηθούν έχει στο υπέδαφός του λιγνίτη αξίας 300 δις ευρώ, σημειώνει ότι η Μελίτη Ι είναι η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της Ελλάδας, η καθαρότερη από πλευράς ρύπων με τον μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Τονίζει ότι ο ΑΗΣ Κομοτηνής αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, αφού στηρίζεται ενεργειακά η περιοχή από εισαγωγές ρεύματος από Τουρκία και Βουλγαρία.
Επιπλέον, το 30% δεν αφορά τις μονάδες των νησιών που επιβαρύνουν τη ΔΕΗ.
Σημαντικά ερωτηματικά εγείρει όχι μόνο η επιλογή των μονάδων αλλά και η εφαρμογή του σχήματος, ιδιαίτερα δε στα χέρια του ιδιώτη στον οποίο θα παραχωρηθεί η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται η παραχώρηση φραγμάτων των οποίων οι ταμιευτήρες περιέχουν νερό, που αποτελεί δημόσιο αγαθό, ενώ εξυπηρετούν συγχρόνως την άρδευση αγροτικών εκτάσεων και την ύδρευση οικισμών. Επιπλέον, στη νέα εταιρεία (βάσει του 30%) αντιστοιχεί και 1,45 δισ. επί του συνολικού χρέους της ΔΕΗ (επί 4,8 δισ.) κάτι για το οποίο πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των δανειστών, ενώ θα πρέπει η νέα εταιρεία να διεκδικήσει και το 1,3 δισ. των οφειλών προς τη ΔΕΗ εκ των οποίων 200 εκατ. προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Δύσκολο είναι και το εγχείρημα της μεταβίβασης μέρους της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, ειδικά αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των πελατών και δεδομένου ότι πρέπει να αναληφθεί μερίδιο και από ειδικά τιμολόγια των ευάλωτων κατηγοριών πελατών, τα αγροτικά, των νησιών, αλλά και τα νέα, με εκπτώσεις, βιομηχανικά τιμολόγια κ.λπ.
Τέλος, όπως είναι γνωστό, μέρος των προς πώληση παγίων αποτελεί αναγνωρισμένη περιουσία των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ (Ν.2773/99).
Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι η ΔΕΗ η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας ήταν πάντα συνδεδεμένη με την κοινωνική ζωή της χώρας και εν γένει με τις τοπικές κοινωνίες.
 Γι΄αυτό ζητάμε να μην κατατεθεί το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βουλή. Εμείς πιστεύουμε ότι η πώληση εξυπηρετεί μόνο τα επιχειρηματικά ιδιωτικά συμφέροντα εγχώρια και ξένα.
 Όταν μέχρι το 2010 τα υδροηλεκτρικά δεν υπήρχαν γιατί μπήκαν προς πώληση;
Όταν άδειες κατασκευής λιγνιτικών εργοστασίων υπάρχουν και έχουν διατεθεί προς τους ιδιώτες, όπως και κοιτάσματα υπάρχουν διαθέσιμα γιατί δεν επενδύουν;
Αν προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ, θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές με αύξηση της kwh.
Αυτό έχει συμβεί σε όσες χώρες έκαναν τέτοιου τύπου απελευθέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News