Dei Energy News

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΑΣΕΗΕ: Προειδοποιητική εξώδικη δήλωση για τους υποψήφιους επενδυτές...

 
- Πανελλαδική 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ενάντια στην πολιτική της λιτότητας, της ανασφάλειας και της ανεργίας. Η  συμμετοχή όλων είναι επιβεβλημένη και ειδικά των Εργαζομένων της ΔΕΗ, γιατί διακυβεύεται η ύπαρξη της επιχείρησης (ΔΕΗ κ΄ ΑΔΜΗΕ) και τα Ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
 
  - Επειδή  ξεχνάνε ορισμένοι τις θεμελιώδεις και συμβατικές υποχρεώσεις  που έχουν αναλάβει έναντι της ενσωματωμένης  περιουσίας και των χρηματικών  υποχρεώσεων που οφείλονται στον Ασφαλιστικό μας Φορέα  και βιάζονται να ξεπουλήσουν τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ  κατέθεσε προειδοποιητική εξώδικη δήλωση  στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ του ΛΟΝΔΙΝΟΥ για να ενημερωθούν έγκαιρα οι  τυχόν υποψήφιοι  “επενδυτές ” .

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

- Κατάργηση “εργολαβιών” στους ΑΗΣ και τα ορυχεία.
- Θέσπιση και τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

 - Αποκρατικοποιήσεις μόνο με διαφάνεια και στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος,
αλλά με δημόσιο έλεγχο (εξαιρείται η ΔΕΗ, η οποία δεν αποκρατικοποιείται)

  
Στόχος της πολιτικής μας αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, καθώς και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών
πολιτικών της κυβέρνησης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. Χάραξη Εθνικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
2. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων,
φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογιών.
3. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου και Προστασία των δασών, με ταυτόχρονη επίσπευση αποτύπωσης δασικών χαρτών και δασολογίου.
4. Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
5. Δημιουργία ολικής και πλήρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και
των αστικών λυμάτων.
6. Άμεση αναθεώρηση του απαρχαιωμένου μεταλλευτικού κώδικα.
7. Προστασία του αιγιαλού και της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σ’ αυτόν, καθώς και χωροθέτηση και έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων για όλες τις περιοχές Natura.
8. Ανακαίνιση του υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου της χώρας μας.
9. Διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω κατασκευής υδροταμιευτήρων, φραγμάτων και δεξαμενών νερού.
10. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης νερού.
11. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.
12. Δημιουργία σταθερού πλαισίου επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 2

13. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον περιβαλλοντικό τομέα.
14. Εξοικονόμηση της ενέργειας με στοχευμένες πολιτικές, ειδικά στον τομέα ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων.
15. Απαγόρευση χρήσης κυανίου για την απόληψη οποιουδήποτε μεταλλεύματος από πετρώματα.
16. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε σχέση με τους επιμέρους τομείς, όπως η ηλεκτροπαραγωγή και οι μεταφορές.
17. Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικό κυρίως περιβάλλον.
18. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και της ενημέρωσής του.
19. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
20. Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
21. Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημιουργία αναπτυξιακών δυνατοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
2. Δραστική εξοικονόμηση της ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενεργειακών τιμών.
3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας για τη διέλευση των ενεργειακών αγωγών.
4. Χάραξη ενιαίας ενεργειακής πολιτικής.
5. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας, καθώς και παραγωγής φθηνής και καθαρής ενέργειας.
6. Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σταθερούς κανόνες και πολιτική.
7. Άμεση εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, μέσω διεθνών διαγωνισμών και αξιοποίησης εργαλείων δομημένης χρηματοδότησης.
8. Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ, με Διοικητές που προσλαμβάνονται βάση συμβολαίων με συγκεκριμένους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και εκσυγχρονισμός των δομών του οργανογράμματός
τους.
9. Εκπόνηση Προγράμματος εκσυγχρονισμού εξόρυξης λιγνίτη.
10. Αποκατάσταση εδαφών πρώην ορυχείων (με σχεδιασμό της επιχείρησης) και επιστροφή τους στην τοπική κοινωνία.
11. Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την ενέργεια με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.
12. Άμεση μετεγκατάσταση και αποζημίωση πληττόμενων οικισμών.
13. Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας.
14. Περιορισμός της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης στην επιχείρηση μέσω κρατικών ελέγχων και αυστηρών ποινών.
15. Σχεδιασμός για υβριδική λιγνιτική παραγωγή και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε επίπεδα επικερδή για την επιχείρηση και χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές.
16. Αναβάθμιση μονάδων παραγωγής και συντήρησης εξοπλισμού.
17. Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 3

18. Κατάργηση “εργολαβιών” στους ΑΗΣ και τα ορυχεία.
19. Θέσπιση και τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
20. Καταπολέμηση της νοθείας στα υγρά καύσιμα, καθώς και του λαθρεμπορίου καυσίμων μέσω καθολικής εφαρμογής συστήματος εισροών-εκροών σε όλη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο έως τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πώλησης ναυτιλιακού πετρελαίου, εξάλειψη των καρτέλ και δραστική μείωση των τιμών.
21. Οι δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο. Η δημόσια περιουσία δεν εκποιείται. Αποκρατικοποιήσεις μόνο με διαφάνεια και στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος,
αλλά με δημόσιο έλεγχο (εξαιρείται η ΔΕΗ, η οποία δεν αποκρατικοποιείται).

22. Εφαρμογή πολιτικής μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου.
23. Πολιτική εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα από ανάπτυξη
ΑΠΕ.

Εξοικονομώντας ενέργεια στην Ελλάδα, αυξάνονται οι λογαριασμοί
Η καλύτερη απάντηση σε όσους θεωρούν ότι οι βιομηχανίες δεν έχουν επενδύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ΕΛΒΑΛ διαβάζουμε ότι όχι μόνο έχει επενδύσει, αλλά έχει καταφέρει να μειώσει την κατανάλωσή της σε ηλεκτρισμό και αέριο, σε σημαντικά ποσοστά της τάξης του 20 και του 30% τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Να αυξηθούν τα κοστολόγια.
Αιτία; Τα ακριβά τιμολόγια της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ, οι υψηλοί συντελεστές Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, οι χρεώσεις δικτύων, τα τέλη ΕΤΜΕΑΡ, οι χρεώσεις ΥΚΩ.
Και για το φυσικό αέριο, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλές τιμές, ενώ και οι όποιες εκπτώσεις, δίνονται πρώτα σε όλους τους άλλους (ηλεκτροπαραγωγούς, ΕΠΑ) και τελευταία στη βιομηχανία.
Το ρεπορτάζ πάντως παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον:
ΕΛΒΑΛ: Επενδύει στην εξοικονόμηση, αλλά το κόστος ενέργειας αυξάνει
Στο πλαίσιο του διαλόγου για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, που θεωρείται από τα πλέον υψηλά στην Ευρώπη τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ρεύμα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν αρνητικά και άσκησαν κριτική υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία δεν έχει κάνει περιβαλλοντικές επενδύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.Χθες, στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ, κλήθηκαν να κάνουν μια επιτόπια ξενάγηση, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και περιβαλλοντικών φορέων που ασχολούνται ακριβώς με θέματα πράσινης πολιτικής και ενεργειακής αποδοτικότητας, προκειμένου να δουν από κοντά τι έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που καλείται να ανταγωνιστεί στην κυριολεξία με ανταγωνιστικό μειονέκτημα εξαιτίας του οικονομικού βάρους που προκαλεί η ακριβή ενέργεια στην παραγωγή. Και παρά τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα προβλήματα παραμένουν και δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛ Κωνσταντίνου Κατσαρού, που είναι ταυτόχρονα και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ευρωπαϊκής ένωσης αλουμινίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο γενικότερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της παραγωγής στην Ευρώπη. Όπως είπε το ανταγωνιστικό μειονέκτημα μιας εταιρείας αλουμινίου, μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται στην ΕΕ είναι τεράστιο: για το κόστος της ενέργειας μια ευρωπαϊκή εταιρεία σε σύγκριση με μια εταιρεία που έχει έδρα στον Κόλπο έχει μεγαλύτερο κόστος 460 δολάρια τον τόνο. Με τη διεθνή τιμή του αλουμινίου στα 1850 δολάρια πρόκειται για μια επιβάρυνση που αντιστοιχεί περίπου στο 25% της συνολικής τιμής.

Επενδύσεις
Το ενδιαφέρον όμως είναι τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος της ΕΛΒΑΛ, μια κατεξοχήν εξαγωγική εταιρεία, η οποία καλείται να λειτουργήσει με όρους διεθνούς ανταγωνισμού σε μια εξαιρετικά απαιτητική αγορά όπως είναι αυτή του αλουμινίου.

Μόνο τα τελευταία χρόνια από το 2007 έως το 2012 οι επενδύσεις που έγιναν ,οδήγησαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο προϊόντος σε μείωση άνω του 20%.
Συγκεκριμένα το 2007 η κατανάλωση ήταν περίπου 1MWh ανά τόνο ενώ το 2013 έχει φτάσει στις 740 KWh.
Αντίστοιχα και στο φυσικό αέριο, μέσω των επενδύσεων, έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης  του 30%. Έτσι ενώ το 2007 η κατανάλωση αερίου ανά τόνο προϊόντος ήταν 2.400MWh σήμερα έχει πέσει στις 1.740MWh με τάση περαιτέρω μείωσης της τάξης του 3-4% το χρόνο.

Οι επενδύσεις που έγιναν για να επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ήταν εκτεταμένες και δαπανηρές. Πρόκειται για επεμβάσεις που ξεκινούν από τα «βασικά» δηλαδή το φωτισμό, τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της πίεσης νερού, την τοποθέτηση πυκνωτών αντιστάθμισης και φτάνουν μέχρι την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, τη χρήση κινητήρων inverter, αναγεννητικών inverter, την τοποθέτηση καμερών υπέρυθρων για έλεγχο απωλειών, τη χρήση σύγχρονων αεροσυμπιεστών, φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας νερού για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Αλλά και στο φυσικό αέριο , έχουν γίνει επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος καύσεως με την τοποθέτηση καυστήρων που μειώνουν την κατανάλωση κατά 50% (αναγεννητικοί), χρησιμοποιούνται συστήματα υψηλής απόδοσης στους φούρνους κλπ. Σε πολλές διαδικασίες, η ΕΛΒΑΛ χρησιμοποιεί πιστοποιημένα τη λεγόμενη BAT (Best Available Technology – Καλύτερη Διαθέσιμη τεχνολογία στον κόσμο).
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και για το 2014, οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Ανταγωνιστικότητα
Οι επενδύσεις αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, που καλείται να διεκδικήσει δουλειές στο εξωτερικό ανταγωνιζόμενη αντίστοιχες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Με το κόστος ενέργειας να αντιπροσωπεύει περίπου το 55% (30 – 35% φυσικό αέριο, 20-25% ηλεκτρισμός) οι επενδύσεις αυτές ήταν μονόδρομος. Ωστόσο οι αλλεπάλληλες αυξήσεις στα τιμολόγια, τη φορολογία, τα τέλη δικτύων και τις άλλες χρεώσεις που έχουν εκτινάξει στα ύψη τα κόστη ενέργειας στην παραγωγή, το τελικό αποτέλεσμα ήταν η ΕΛΒΑΛ να συνεχίζει να έχει μη ανταγωνιστικά κοστολόγια ενέργειας,  έως και διπλάσια συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της στο εξωτερικό.

Σημειώνεται τέλος ότι στο συγκρότημα της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα, εργάζονται 800 υπάλληλοι, πάνω από 50 διπλωματούχοι μηχανικοί, ενώ το 2013 έγιναν προσλήψεις.

Πηγή: www.capital.gr

O Π.Καραλευθέρης ενημερώνει τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νο 4
Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 23.10.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εφαρμογή Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Ένταξη Μονάδων σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας.
Περιβαλλοντικές επενδύσεις ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Σχετικά με αυτό το θέμα η δική μου θετική ψήφος στηρίζεται στις υποχρεώσεις - δεσμεύσεις της οδηγίας και στις δυνατότητες της παραγωγής στα επόμενα χρόνια, όπως αυτές δυνητικά θα εξαρτώνται από τα κοιτάσματα λιγνίτη και την πιθανότητα απομείωσης του παραγωγικού δυναμικού.

Η Οδηγία 2010/75/ΕE (IED), «περί βιομηχανικών εκπομπών», η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/ 14.06.2013), προβλέπει για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες έλαβαν άδεια για πρώτη φορά πριν από την 27η Νοεμβρίου 2002[1], τις παρακάτω επιλογές για τις εκπομπές συμβατικών ρύπων-διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης-:
·               Λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες αυστηρές οριακές τιμές συγκεντρώσεων εκπομπής για κάθε ρύπο από 01.01.2016, είτε

·              Ένταξη σε Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-30.06.2020, με υποχρέωση σταδιακής προσαρμογής και πλήρη συμμόρφωση στο τέλος της περιόδου, είτε

·         Ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2023 με:

    • 17.500 ώρες ανά καπνοδόχο γενικώς για όλες τις Μονάδες και ειδικώς
    • 32.000 ώρες ανά καπνοδόχο για τις Μονάδες Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την Οδηγία IED, το ΜΕΣΜΕ συντάσσεται από τα κράτη μέλη και ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 01.01.2013, ενώ η ένταξη μιας μονάδας καύσης σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·      ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας καύσης δεσμεύεται με γραπτή δήλωση, η οποία θα έχει υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014 το αργότερο στην αρμόδια αρχή, να μην λειτουργήσει την εγκατάσταση περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016 και έως την 31η  Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο,
·      ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην αρμόδια αρχή στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των ωρών λειτουργίας από την 1η  Ιανουαρίου 2016,
·      οι οριακές τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης που προβλέπονται στην άδεια της μονάδας καύσης και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον κατά την υπόλοιπη λειτουργία της μονάδας καύσης[2].

Σύμφωνα με νεώτερες διευκρινίσεις της Ε.Ε., στη σχετική με την Οδηγία IED ιστοσελίδα[3], σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίσει οι μονάδες, που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την εξάντληση των 17.500 ωρών (ή και νωρίτερα), τότε αυτές θα πρέπει, με νέα άδεια, να συμμορφωθούν από την ημερομηνία αυτή με τις παρακάτω οριακές τιμές εκπομπής για νέες μονάδες (Παράρτημα V, Μέρος ΙΙ), που για μονάδες με καύσιμο λιγνίτη είναι:

SO2:  150 mg/Nm3, dry, 6% O2
NOx: 200 mg/Nm3, dry, 6% O2
Dust:   10 mg/Nm3, dry, 6% O2
                    
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.       Την έγκριση των εξής:
1.1. Την απένταξη των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ).
1.2. Την ένταξη στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, των Μονάδων, Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου και I,II,III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς.
1.3. Την υλοποίηση των απαραίτητων, για τη συμμόρφωση με τους στόχους του ΜΕΣΜΕ, περιβαλλοντικών επενδύσεων στις Μονάδες Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό της εισήγησης αριθ. ΔΠΠ/1690/11.10.2013.

ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανανέωση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για δάνεια από τις Τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK ERGASIAS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
Αποδοχή από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, της τροποποίησης του προγράμματος αποπληρωμών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για δάνεια από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Υλοποίηση έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.
 Διενέργεια Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την  έγκριση επένδυσης κατασκευής έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,5 MW, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 17.081.200 Ευρώ.
2.            Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 13,5 MW και προϋπολογισμού 16.200.000 Ευρώ στις ακόλουθες θέσεις: Μαρμάρι Ευβοίας 5,4 MW, Σίγρι Λέσβου 2,7 MW, Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου 1,8 MW, Τηγάνι Μυκόνου 1,8 MW,  Βίγλα Λήμνου 0,9 MW, Ποταμιά Χίου 0,9 MW».
3.      Tη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με τα ανωτέρω υπό 1) και 2) θέματα Ημερήσιας Διάταξης,

ΘΕΜΑ 4
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και σχηματισμός αποθεματικού υπέρ το άρτιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Συμφωνητικό μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Εργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της υπογραφής τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης για το Έργο: «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης» του οποίου οι βασικοί όροι θα είναι αυτοί που αναφέρονται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 57/19.3.2013.

ΘΕΜΑ 6
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Σύμβαση – Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

την έγκριση της συνημμένης, στην εισήγηση αριθ. ΔΜΑΟΡ/3085/11.10.2013, Σύμβασης - Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης υφιστάμενου και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.
ΘΕΜΑ 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2013 και 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2014 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης (speculative trading).
2.    Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων).
3. Την ανάθεση στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013 των εξής:
3.1.Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:
3.1.1.τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.1.2. την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών

3.2 Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και
3.3. Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.


ΘΕΜΑ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                   Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2014.
2.                   Την έγκριση της επέκτασης της ισχύος των Συμβάσεων προμήθειας ντίζελ και λοιπών καυσίμων αριθ. ΔΥΠ – 6112141 και ΔΥΠ – 6112142 για ένα έτος, ήτοι έως τις 31.12.2014, με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. που απορρέει από τους όρους των εν λόγω Συμβάσεων.
Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Υπό όρους η συνεργασία ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων


Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συνεργασία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με τη ΔΕΗ στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, υπό όρους εμπιστευτικότητας και διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιούνται επίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εισήλθε στην «Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.», μέτοχος της οποίας είναι και η ΔΕΗ, στη θέση της URBASER S.A.
Οι δύο εταιρίες, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανέλαβαν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
1) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να απόσχουν από την κοινοποίηση και να αποτρέψουν την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους ή μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Επίσης, υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών, να εφαρμόσουν μηχανισμό διασφάλισης της αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και μεταξύ αυτών και της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
2) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., δεν θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από πηγή άλλη, πλην της προερχόμενης από διαχείριση αποβλήτων.
3) Η πρόσβαση της κοινής επιχείρησης στις εγκαταστάσεις και υποδομές της ΔΕΗ A.E. ή των θυγατρικών/συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό εύλογους και μη εισάγοντες διακρίσεις εμπορικούς-συναλλακτικούς όρους (ισότιμη και μη προνομιακή πρόσβαση).
4) Η Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. θα διαθέτει και θα στηρίζει τις λειτουργίες της σε αυτόνομα συστήματα (ιδίως αυτόνομο μηχανογραφικό σύστημα).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

Πηγή: AMΠE (αναδημοσίευση: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ο «επενδυτής» που θα αγοράσει τον ΑΔΜΗΕ κοψοχρονιά για 300 εκ.€, θα βάλει 1,4 δις € για να κατασκευάσει τις διασυνδέσεις;;;

της Φλώρας Παπαδέδε
είναι εργαζόμενη στον ΑΔΜΗΕ - από το «Πριν»

Απέναντι από τις γέφυρες του Ροσινιόλ και του Αγίου Στεφάνου στην Εθνική Οδό αναρτώνται
δύο μεγάλα πανώ: «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Συντονιστικό Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ».

Τι είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτόν;

Ο ΑΔΜΗΕ, είναι το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας, που θυγατροποιήθηκε το 2012 κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια τεράστια Δημόσια Περιουσία, με τρέχουσα εμπορική αξία 8 δις €, που μεταφράζεται σε:

11 χιλιάδες χιλιόμετρα εναέριων γραμμών υψηλής τάσης και υπόγειων και υποβρύχιων ... καλωδίων υψηλής τάσης (150 και 400 kV) που διασυνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα από την Θράκη έως την Πελοπόννησο, καθώς και με τις γειτονικές χώρες.
221 Υποσταθμούς και Κέντρα Υψηλής Τάσης και τρία Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα) που με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και με αδιάλειπτη 24ωρη παρουσία έμπειρου και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της (τους θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς) στις βιομηχανίες, στις πόλεις και στα χωριά όπου καταναλώνεται.
Ο ΑΔΜΗΕ, είναι Στρατηγική Εθνική Υποδομή.
Είναι θεμέλιο για τη Δημοκρατία, την Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Πατρίδας μας. Οι δυο χούντες της 7ετίας, πρώτα κατέλαβαν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (στο Ρουφ τότε) και μετά τη Βουλή. Το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, πρώτα βομβάρδισε το αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και μετά τα αεροδρόμια και τους άλλους στρατηγικούς στόχους.
Είναι θεμέλιο για την οικονομική και παραγωγική της ανάπτυξη. Εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες συνδέονται στην υψηλή τάση.
Είναι θεμέλιο, χτισμένο από τον ελληνικό λαό, για να διασφαλίζει την ηλεκτροδότησή του, όρος για την κοινωνική του ευημερία και τη συμμετοχή του στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού.
Τώρα ξεθεμελιώνεται και εκποιείται από την τρόικα και την κυβέρνησή της ή αλλιώς, από ευρώ-ΕΕ-ΔΝΤ και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Για να ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη διάλυση και εκποίηση της ΔΕΗ. Τρεις γενιές κόπιασαν για να φτιαχτεί. Την καταστρέφουν με μια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου…

ΠΟΙΟΣ ΧΑΝΕΙ, ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

Η «ελληνική» κυβέρνηση έχει διαφημίσει πολλές φορές τη διαδικασία εκποίησης του ΑΔΜΗΕ, σαν «πιλότο» για το ξεπούλημα της υπόλοιπης ΔΕΗ (Ορυχεία, Εργοστάσια, Δίκτυα Διανομής). Είναι γνωστό ότι ακολουθεί κατά πόδας η απόσχιση και πώληση της «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή του 30% της ηλεκτροπαραγωγής και των καταναλωτών της χώρας. Παρουσιάζεται ως το επόμενο success story, μετά την πληθώρα αποτυχημένων «επιτυχιών». Ιστορίες αποτυχίας και δυστυχίας για έναν ολόκληρο λαό, που ξεκινούν από το ξεπούλημα των λιμανιών, του ΟΠΑΠ, του ΔΕΣΦΑ, τα ανθρωποφάγα «πρωτογενή πλεονάσματα» και δεν σταματούν πουθενά και μπροστά σε τίποτα.

Η Goldman Sachs καθόρισε ήδη από 16/10 το μάξιμουμ της αγοραίας τιμής για τον ΑΔΜΗΕ: Από 1,5 δις € επίσημη αξία παγίων, υποτιμάται χρηματιστηριακά στα 700 εκ.€, για να ξεπουληθεί το πολύ 300-320 εκ.€!!
Οι εκποιητές και οι παπαγάλοι τους δεν πτοούνται και συνεχίζουν το γνωστό τροπάριο: «Τα οφέλη των καταναλωτών από την απελευθέρωση της αγοράς και την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ» και «τα κεφάλαια του επενδυτή που θα πραγματοποιήσουν το 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης».

Τα οφέλη της «απελευθέρωσης» στη λαϊκή κατανάλωση είναι πρόδηλα: πάνω από 100% γνωστές και άγνωστες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, χώρια το ΕΤΜΕΑΡ (τέλος υπέρ «επενδυτών» ΑΠΕ), οι φόροι και τα χαράτσια.
Μια από τις άγνωστες αυξήσεις αποτελεί το κόστος διάσπασης της ΔΕΗ και η θυγατροποίηση των δικτύων της (εταιρείες ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ). Όσο η ΔΕΗ ήταν ενιαία και καθετοποιημένη επιχείρηση, η τιμή της KWh διαμορφωνόταν με βάση το κόστος παραγωγής συν ένα εύλογο κέρδος (4-6%). Με τη διάσπασή της σε τρεις εταιρείες, στην τιμή της KWh προστέθηκαν τρία εύλογα κέρδη, ώστε καθεμιά «να χρηματοδοτεί τη λειτουργία και τις επενδύσεις» της. Και την προίκα για τους υποψήφιους αγοραστές της…
Για τον ΑΔΜΗΕ, το εύλογο κέρδος, που εμφανίζεται στο λογαριασμό του ρεύματος ως Χρέωση Χρήσης Συστήματος, έχει καθορισθεί σε 8%. Μπροστά στην ιδιωτικοποίησή του, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να το αυξήσει σε 11-13%!! Χαράς Ευαγγέλια για τα 500.000 νοικοκυριά που είναι ήδη χωρίς ρεύμα και τα 1.600.000 που αδυνατούν να το πληρώσουν…
Όσο για τη διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης, πράγματι το κόστος παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι πολύ ακριβότερο από το διασυνδεδεμένο σύστημα. Όμως, η κυβέρνηση πολύ όψιμα το επικαλείται. Μέχρι χτες, στους νόμους που επέβαλε, στα ΜΜΕ και στα επιχειρηματικά φόρουμ που τριγυρνούσε, πρόβαλε έναν άλλο «ύψιστης εθνικής προτεραιότητας» στόχο: την απαίτηση των «επενδυτών» που έχουν εγκαταστήσει ΑΠΕ στα νησιά αυτά, να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους -που επιδοτούνται αδρότατα (190 €/MWh μεσοσταθμικά!)- στο διασυνδεδεμένο. Όλοι οι καλοί «επενδυτές» βρίσκονται εκεί: Μυτιληναίος, Κοπελούζος, Μπόμπολας, EdF-Energies Nouvelles

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος για την υλοποίηση των διασυνδέσεων έχει προϋπολογιστεί από τον ΑΔΜΗΕ σε 1,4 δις €. Ο «επενδυτής» που θα αγοράσει τον ΑΔΜΗΕ κοψοχρονιά για 300 εκ.€, θα βάλει 1,4 δις € για να κατασκευάσει τις διασυνδέσεις;;;
Υπάρχει και πιο ευφάνταστο σενάριο: ο «επενδυτής» του ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει σε Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων, όπως ακριβώς ο Μπόμπολας την Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Ο δρόμος που υπήρχε καταστράφηκε, τα έργα σταμάτησαν το 2009, αλλά η Ολυμπία Οδός ΑΕ συνεχίζει να εισπράττει συνεχώς αυξανόμενα διόδια για τις «επενδύσεις» της! Ποιο από τα δυο βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα;;

Πραγματικές και σοβαρές επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, έγιναν μόνο από τον ελληνικό λαό. Διασπασμένες, διαλυμένες, μισο-ιδιωτικοποιημένες και πάντα λυμαινόμενες από τους κρατικοδίαιτους ιδιώτες προμηθευτές κι εργολάβους, οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι οι μόνες που πραγματοποιούν ακόμα επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο. Παραθέτουμε τα στοιχεία:

ΤΡΙΕΤΙΑ 2010-2012
(Σε εκ. €)

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ
ΣΥΝΟΛΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.948
474,0
892,0
4.314,0
ΠΗΓΗ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
Η ΔΕΗ, την τριετία της κρίσης και της ύφεσης, επένδυσε 2,95 δις €. Ο ΑΔΜΗΕ (ΔΕΗ-Μεταφορά ως το 2011) επένδυσε 253 εκ.€. Ο ΔΕΣΦΑ, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΠΑ, που ξεπουλήθηκε στην Αζέρικη SOCAR έναντι 305 εκ.€, επένδυσε την ίδια περίοδο για την ανάπτυξη των αγωγών φ.α. 310 εκ.€! Για το «όφελος» της ελληνικής οικονομίας από το ξεπούλημα του ΔΕΣΦΑ, η κυβέρνηση ποιεί βεβαίως την νήσσαν. Από δημοσιεύματα μαθαίνουμε ότι οι Αζέροι «επενδυτές» απαιτούν για να ολοκληρωθεί η πώληση, να τους διασφαλίσει η κυβέρνηση τη «δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης εμπορικής πολιτικής». Κοινώς, να αυξάνουν όποτε και όσο αυτοί θέλουν τα τέλη διέλευσης για τη χρήση των αγωγών φυσικού αερίου. Οι υποψήφιοι «επενδυτές» στον ΑΔΜΗΕ, τι θα ζητήσουν;
Δεν γνωρίζει η τρόικα και η κυβέρνησή της τα οικονομικά μεγέθη των δημόσιων επιχειρήσεων;
Ακριβώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι όσο υπάρχει δημόσιος τομέας στην οικονομία, καθυστερεί η μετατροπή της χώρας σε οικόπεδο προς χάραξη Ειδικών οικονομικών Ζωνών και η «κινητικότητα» των κατοίκων της προς τα «αναπτυξιακά» τους σκλαβοπάζαρα. Γι’ αυτό κομματιάζουν και ξεπουλάνε τις δημόσιες επιχειρήσεις, απολύουν και διαλύουν κάθε δημόσια υπηρεσία, βγάζουν στον πλειστηριασμό το βιος του καθενός μας. Δυσφημίζουν ως  «κάστρο των βολεμένων» ό,τι έχτισε και για ό,τι κόπιασε τούτος ο λαός.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ;

Τι «κάστρα» έχει ο εργαζόμενος λαός; Ίσως ακόμα μια δουλειά, μια σύνταξη, ένα χωράφι, ένα σπίτι για τα παιδιά του. Τα «μικρά» κάστρα του καθενός. Διαθέτει όμως και μεγάλα κάστρα. Αυτά που κατακτήθηκαν με πολύ αίμα και ιδρώτα. Τα κοινά κάστρα που βελτιώνουν συλλογικά τη ζωή, εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια και δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον. Κάστρα, που χωρίς αυτά ο σύγχρονος άνθρωπος παύει να είναι σύγχρονος. Τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά. Την Παιδεία, την Υγεία, την Ασφάλιση, το νερό, το ηλεκτρικό, τη θέρμανση, τις συγκοινωνίες, την ενημέρωση.

Τι σημαίνει Δημόσιο Κοινωνικό Αγαθό; Σε τι διαφέρει από ένα απλό εμπόρευμα ή μια υπηρεσία επ’ αμοιβή; Σημαίνει καθολικότητα, καθολική δημόσια υπηρεσία. Σημαίνει δικαίωμα κάθε πολίτη, όπου κι αν ζει, όπως κι αν ζει, να του παρέχεται Υγεία, Μόρφωση, νερό, ρεύμα, θέρμανση, μετακίνηση κι επικοινωνία. Σημαίνει συμβολή στην ανάπτυξη όλης της χώρας και ευκαιρίες για όλους.
Υπήρχαν εταιρείες ηλεκτρισμού και πριν τη ΔΕΗ. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Δεν υπήρχε όμως ηλεκτρισμός στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπήρχε Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Υπήρχαν πάντα Δημόσια και γι’ αυτό Κοινωνικά Αγαθά; Η ορολογία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα λαϊκά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της κατεχόμενης Ευρώπης και καθιερώνεται μετά τη νίκη τους κατά του φασισμού. Η παροχή τους εξασφαλίζεται –στον ένα ή στον άλλο βαθμό σε κάθε χώρα- με τις εκτεταμένες εθνικοποιήσεις που επιβλήθηκαν μετά την Απελευθέρωση.
Τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά δεν είναι «παροχές» του καπιταλισμού, ούτε «εργαλεία ενσωμάτωσης». Είναι Δικαιώματα στη ζωή και την αξιοπρέπεια. Δικαιώματα που κατακτήθηκαν με την αντιφασιστική πάλη των λαών. Θεμέλια για μια αξιοβίωτη ζωή που κληροδότησε στις επόμενες γενιές, η μαζική είσοδος των αγωνιζόμενων λαών στο προσκήνιο της Ιστορίας. Δεν χαρίστηκαν ποτέ. Κατακτήθηκαν με το αίμα, τα νιάτα και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.
Σήμερα ο φασισμός γυρεύει την ιστορική ρεβάνς. Αυτές τις κατακτήσεις διαλύουν και καταργούν η ΕΕ, το ευρώ, το ΔΝΤ και οι δοσίλογες κυβερνήσεις τους στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Όποιος θέλει σήμερα να αντιπαλέψει το φασισμό, πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπερασπιστεί την αντιφασιστική νίκη και τις αντιφασιστικές κατακτήσεις των λαών. Να παλέψει για εθνική ανεξαρτησία. Να αντισταθεί στο ξεπούλημα και τη διάλυση των Δημόσιων Κοινωνικών Αγαθών. Να διεκδικήσει την Εθνικοποίησή τους και τη λειτουργία τους σε όφελος της ανάπτυξης του λαού και του τόπου.
ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ
Εδώ χρειάζεται σήμερα ένα μαζικό και μαχητικό εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το έχουμε. Οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες –όλων των χρωμάτων- φέρουν γι’ αυτό τεράστια ευθύνη.
Η υπεράσπιση όμως της επιβίωσης, της ζωής και των ιστορικών κατακτήσεων του ελληνικού λαού είναι πρώτα απ’ όλα ευθύνη του καθενός μας. Είναι καθήκον απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Οι 1500 εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ, προχωρώντας σε πρωτόβουλες Γενικές Συνελεύσεις στους τρεις μεγάλους εργασιακούς χώρους της Αττικής, προσπαθούμε να πάρουμε την υπόθεση αυτή στα χέρια μας.
Αντιλαμβανόμενοι ότι αναθέτοντας σε άλλους τη ζωή μας και τον αγώνα μας γι’ αυτή, φτάσαμε ως εδώ, αναθέτουμε την ευθύνη στους εαυτούς μας –δεν μένει άλλος πια να του τα αναθέσουμε…

Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να ενωθούμε στην απόφαση να δώσουμε τη μάχη για να μην αφαιρεθούν από τον ελληνικό λαό τα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας, αυτό το στρατηγικό δημόσιο εργαλείο, μια πολύτιμη περιουσία του. Κατορθώσαμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλο, παρά τη σωματειακή μας κατάτμηση. Ο τεχνίτης κι ο διοικητικός κι ο μηχανικός. Χωρίς δηλώσεις μετανοίας για τον πρότερο βίο, μα σαν μια γροθιά απέναντι στον κοινό αντίπαλο. Τώρα μένει να εμπιστευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας.
Οι δυσκολίες δεν είναι λίγες. Με τη ΓΕΝΟΠ σκιά ακόμα και του κακού εαυτού της. Με τη Διοίκηση για την ώρα να καλλιεργεί τον καθησυχασμό, αύριο ίσως τη φοβέρα. Άλλους να υπονομεύουν και να καταγγέλλουν τις μαζικές συνελεύσεις των εργαζομένων ως διασπαστικές(!) -από φόβο μη χάσουν την εργολαβία της συνδικαλιστικής αντιπροσώπευσης, κι άλλους να κυκλοφορούν απλά με το «ταξικόμετρο» και φυσικά να μην βρίσκουν κανέναν στα μέτρα τους. Σιγά αλλά σταθερά, με λάθη και με βήματα ξαναμαθαίνουμε να οργανωνόμαστε εκ των εν όντων.
Πόσο δύσκολο να περιγράψεις τη ζωντανή προσπάθεια και πάλη των ζωντανών ανθρώπων… Πώς να μεταφέρεις το βλέμμα του συναδέλφου που η αποφασιστικότητα κι η απογοήτευση αλληλοδιαδέχονται η μια την άλλη συνεχώς; Οι ζωντανές διαδικασίες δεν έχουν εξασφαλισμένη έκβαση κι αποτέλεσμα. Κρίνονται κάθε μέρα.
Ξεκινάμε να οργανώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και νομική χαραμάδα. Προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε στον ελληνικό λαό τι είναι ο ΑΔΜΗΕ και γιατί δεν πρέπει να επιτρέψει την εκχώρησή του.
Θέλουμε να συναντηθούμε με τους συναδέλφους μας στο ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυα Διανομής) και στη ΔΕΗ. Με όλους τους εργαζόμενους που παλεύουν. Στη ΛΑΡΚΟ που την έσβησε ένα μέιλ της τρόικας. Στα Ναυπηγεία που βουλιάζουν την κεντρική δεξαμενή τους για να τα ρημάξουν οριστικά. Στα Τσιμέντα που τα αφήνουν κουφάρι, ξεπουλώντας και τα μηχανήματα. Στην ΕΡΤ που ο ξαφνικός της θάνατος τρέμουμε καθημερινά μη συμβεί και σε μας. Στην ΕΥΔΑΠ, στα σχολεία, στα νοσοκομεία.
Με τους άνεργους, τους συνταξιούχους χωρίς σύνταξη και φάρμακα, τους νέους και τα παιδιά χωρίς προοπτική και μέλλον συναντιόμαστε καθημερινά. Ζούνε στα σπίτια μας.
Θέλουμε να τους καλέσουμε. Όχι για να μας συμπαρασταθούν. Μα για να σχεδιάσουμε την κοινή μας δράση. Γιατί κανείς δεν μπορεί μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τη μιζέρια, την υποτέλεια, την απόγνωση που μας επιβάλλουν.
Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος: Τώρα ξυπνήσατε; Πριν τι κάνατε; Περιμένατε τη σειρά σας; Ναι. Περιμέναμε τη σειρά μας. Όπως την περιμένουν όλοι οι εργαζόμενοι που βγήκαν μήνες σε δρόμους και πλατείες, πάλεψαν και ηττήθηκαν. Οι εργαζόμενοι έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Οι συνδικαλιστικές και άλλες ηγεσίες αρνούνται να τα βγάλουν. Και το συμπέρασμα είναι τόσο παλιό όσο και ο άνθρωπος: μάχη δίνεις όταν έχεις προϋποθέσεις νίκης ή όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
Στο βαθμό που οι εργαζόμενοι και του ΑΔΜΗΕ θα κατορθώσουν να συναντηθούν με τους υπόλοιπους κι όλοι μαζί με τον ελληνικό λαό, οι προϋποθέσεις για νίκη υφίστανται.
Όμως, ας ακούσουμε λίγο τους ίδιους. Ένα απόσπασμα από κάλεσμα του Συντονιστικού που συνέταξε μια εξαίρετη συνάδελφος:
«Οι πολιτικοί «γίγαντες» που μας κυβερνάνε, νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να πουλήσουν πράγματα που δεν τους ανήκουν και που κανείς ποτέ δεν τους εκχώρησε το δικαίωμα ή την εξουσία να το κάνουν. Εκποιούν σε τιμή ευκαιρίας ό,τι χρήσιμο και πολύτιμο έχει καταφέρει να φτιάξει αυτός ο λαός.
Θέλουν να πουλήσουν την γη μας, το νερό μας, τα ηλεκτρικά μας δίκτυα, την ψυχή του τόπου μας.
Όμως ζωή χωρίς ψυχή, δεν βγαίνει.
Και μεις αγαπάμε την ζωή και θα παλέψουμε για αυτήν.

Σκέψου πολύ, σκέψου καλά, σκέψου ελεύθερα και αποφάσισε τι θέλεις για τα εθνικά αγαθά της χώρας σου.
Και μετά, όρθωσε το ανάστημα σου, άρθρωσε τον ορθό λόγο σου και έλα να σταθούμε όλοι μαζί. Να σταματήσουμε το ξεπούλημα της Ελλάδας. Για αξιοπρεπή ζωή και μέλλον στην πατρίδα μας.»

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News