Dei Energy News

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

ΕΤΕ-ΔΕΗ: Επιστολή για την Επάνδρωση βάρδιας ηλεκτρολόγων


                    Προς: Δ/ντη ΑΗΣΑΓ κ. ΠΟΛΙΤΗ Γιώργο.
                     Θέμα: Επάνδρωση βάρδιας ηλεκτρολόγων.

Κύριε Δ/ντα,
Από καταγγελίες πληροφορηθήκαμε ότι η βάρδια των ηλεκτρολόγων (με αρμοδιότητα τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του Σταθμού και τον παρακείμενο Υ/Σ των 150 KV), κατόπιν εντολής σας επανδρώνεται από έναν και μόνο Τεχνίτη ειδικότητας Τ4/Β΄.


Γνωρίζουμε ότι ο Σταθμός του Κερατσινίου βρίσκεται εκτός ενεργειακού σχεδιασμού (κατάσταση ψυχρής εφεδρείας), ωστόσο είναι προφανές ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τον περιβάλλουν, βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται, σε πλήρη λειτουργία.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η απόφαση για συρρίκνωση βαρδιών ελήφθει για «λόγους οικονομίας», ωστόσο θεωρούμε ότι η ανθρώπινη υπόσταση, η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και το αγαθό της ζωής, δεν «κοστολογούνται».

Τούτων δοθέντων και με δεδομένο ότι η οικογένεια των Τεχνικών μετρά διαρκώς απώλειες στο βωμό του υπηρεσιακού καθήκοντος, θεωρούμε αδιανόητο να λαμβάνονται από μέρους σας αποφάσεις για αποδυνάμωση πόστων και βαρδιών που συνεπάγονται κίνδυνο σε βάρος της ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Είναι αδιανόητο να εφαρμόζεται πρακτικές που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία (διατάξεις Νόμου για εργασίες σε υπό τάση στοιχεία), τις Οδηγίες και τα Οργανογράμματα της Επιχείρησης, το πλαίσιο προστασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Κύριε Δ/ντα,
Σας ενημερώνουμε ότι οι χειρισμοί στη Μέση Τάση με βάση τα οριζόμενα στην Εργατική Νομοθεσία προϋποθέτουν την παρουσία τουλάχιστον δυο ειδικευμένων τεχνικών. Επιπρόσθετα οι εργαζόμενοι της Τ4/Β΄ ειδικότητας έχουν δικαίωμα χειρισμών σε υπό τάση στοιχεία μέχρι τα 35 KV και επομένως χωρίς την εποπτεία εντεταλμένου Τ/3 ή Τ/1 δεν μπορούν να εκτελούν χειρισμούς στα 150 KV.

Κύριε Δ/ντα,
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ με αίσθημα ευθύνης έναντι των συναδέλφων που εκπροσωπεί έχει την υποχρέωση να εναντιωθεί σε αποφάσεις και επιλογές που υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Τεχνικών και των εγκαταστάσεων.

Κατά συνέπεια, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε ως Προεδρείο (παρουσία της ΤΔΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ - ΑΗΣΑΓ), με τον Γενικό Δ/ντη Παραγωγής κ. Κοπανάκη Γιάννη, ήταν η επάνδρωση της βάρδιας των ηλεκτρολόγων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Γενικός μας δήλωσε την πρόθεση του για άμεση παρέμβαση προκειμένου να διορθωθούν οι όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται στο πρόγραμμα της βάρδιας.

Στη βάση αυτών αναμένουμε το συντομότερο δυνατό τις δικές σας ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση και προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων μελών μας, επιφυλασόμεθα κατά παντός νόμιμου δικαιώματος.
Για την ΕΤΕ/ΔΕΗ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΓΓ.                                                              ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η ΔΕΗ δεν αποτελεί την «κολυμπήθρα του Σιλωάμ»Ανακοίνωση από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΗ

Στις εργασίες συντήρησης της Νο 3 Μονάδας του ΑΗΣ
Μεγαλόπολης στο Στρόβιλο της Μονάδας εργάζεται για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ, βάσει Σύμβασης που έχει υπογράψει  με τη ΔΕΗ, ο  πρώην συνάδελφος Αποστόλου Δημήτριος ο οποίος  εργάστηκε για αρκετά χρόνια στη ΔΕΗ ως εργοδηγός στο Συνεργείο Στροβίλων της Επιχείρησης και έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 2 χρόνια.

Στο χώρο του ΑΗΣ Μεγ/λης έχει εγερθεί θέμα από διάφορες πλευρές σχετικά με το αν έχουν τηρηθεί οι σχετικές προϋποθέσεις της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση συνταξιούχων.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η ΔΕΗ να εφαρμόζει και να τηρεί τα ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας στους όρους των Συμβάσεων που υπογράφει με τις Εταιρείες των ιδιωτών και αν συντρέχουν οι όροι νομιμότητας θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και της ΔΕΗ και των αρμοδίων Υπηρεσιών (Σ.ΕΠ.Ε., Ι.Κ.Α., κλπ).Το παραπάνω γεγονός κατά την γνώμη μου δεν αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα αλλά φέρνει στην επιφάνεια μια πολύ σοβαρότερη πλευρά με μεγάλη δεοντολογική, ηθική και αξιακή πτυχή. Την παροχή της τεχνογνωσίας και εμπειρίας πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Επιχείρησης (Γεν. Διευθυντές, Διευθυντές, Τομεάρχες, κλπ) καθώς και μεσαίου επιπέδου στελεχών (Εργοδηγοί, κλπ), που όταν παραιτούνται ή συνταξιοδοτούνται «τρέχουν» αμέσως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Εταιρείες ανταγωνιστών της ΔΕΗ.

Το ζήτημα αυτό παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχώς διευρύνεται έτσι δεν μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο λόγω των περικοπών μισθών και συντάξεων τα 3 τελευταία χρόνια με τις μνημονιακές αντεργατικές πολιτικές, ούτε με μη ύπαρξη κινήτρων στους εργαζόμενους να συνεχίσουν να προσφέρουν στην Επιχείρηση (π.χ πλαφόν αποδοχών, κλπ).Η απαγόρευση πρόσληψης τεχνικού προσωπικού, η διάλυση Συνεργείων και η απώλεια τεχνογνωσίας στην Επιχείρηση δεν μπορεί να υποκαθίσταται από εργολαβοποίηση με την παροχή υπηρεσιών από πρώην συνάδελφους μας, που σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δημιουργούν ερωτηματικά και οδηγεί σε συνειρμούς για καταστάσεις διαπλοκής.

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν στην Επιχείρηση δεν θα επιτρέψουμε να είναι «σημαία ευκαιρίας» διαφόρων πρώην συνάδελφων μας στις ίδιες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Επιχείρησης.Το συνδ. κίνημα στη ΔΕΗ πρέπει να ασχοληθεί  σοβαρά και να αναδείξει τέτοια φαινόμενα.

Αυτό επιβάλλεται να γίνει κυρίως για να μην αιωρούνται διάφορες ερμηνείες και ερωτηματικά αλλά και για λόγους της ύπαρξης εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εφαρμογής τους στην Επιχείρηση - μέχρι και πρόσφατα τουλάχιστον - με τη διεκδίκηση και την συμβολή του σ.κ.Καλούμε την Τοπική Διεύθυνση και την Ιεραρχία της Επιχείρησης να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες απαλλαγής των υπηρεσιών παροχής του πρώην συνάδελφου μας, συνταξιούχου σήμερα και εργαζόμενου στην παραπάνω ανταγωνιστική Εταιρεία.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση θα είναι η ώρα συνδικαλιστικών μορφών και δράσεων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
Μέλος  της  Διοίκησης  της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τον Ραφαήλ Μεβοράχ για το εφάπαξ Επίτευξη συμφωνίας με το δικηγορικό 
γραφείο του κ. Βρεττού 
(Στουρνάρη 51-Αθήνα , τηλ. 210 5223047) για κατάθεση
ομαδικών αγωγών διεκδίκησης των μειώσεων στο εφάπαξ συνεπεία των νόμων 3986/2011 και 4024/2011.
Συνάδελφοι, ες
       Σας ενημερώνω ότι επήλθε συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο του κ. Άγγελου Βρεττού για κατάθεση ομαδικών αγωγών για δικαστική διεκδίκηση των μειώσεων στο εφάπαξ  από το δικαιούμενο ποσό , βάσει των νόμων Κουτρουμάνη.
       Η συμφωνία έγινε από πρωτοβουλία δική μου και συναδέλφων που με πλαισίωσαν, έξω και πέρα από συνδέσμους, συλλόγους, παρατάξεις και πολιτικούς σχηματισμούς. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι από την εποχή των καταλήψεων του ασφαλιστικού μας και την αντιπαράθεσή μου με διευθυντικά στελέχη για τον τρόπο που χειρίστηκαν τους φακέλους μας με σκόπιμη καθυστέρηση με αποτέλεσμα τις τρομακτικές μειώσεις στο εφάπαξ, ήρθα σε ρήξη με τον Γιάννη Τσιβγούλη και διαγράφηκα με αίτησή μου από τον σύνδεσμο του οποίου είναι πρόεδρος. Έκτοτε λειτουργώ αυτόνομα πλαισιωμένος από συναδέλφους που εκτιμούν τον ασυμβίβαστο τρόπο  δράσης μου.
         Το ιδιωτικό συμφωνητικό και εργολαβικό δίκης που μας παραχωρήθηκε προς υπογραφή περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής οικονομικά στοιχεία:
1.     Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε ποσοστό ύψους 4% επί των επιδικασθέντων ποσών μετά τόκων και σε περίπτωση εξώδικης διοικητικής λύσης το ποσοστό ορίζεται στο 2% επί του αποδιδομένου ποσού. Σε περίπτωση που η αγωγή δεν γίνει δεκτή και ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν εισπράξει με οποιονδήποτε τρόπο το παρακρατηθέν ποσό, ουδεμία αμοιβή οφείλεται. Η ως άνω αμοιβή ( 2%) θα καταβληθεί και στην περίπτωση που η εν λόγω διαφορά λυθεί είτε εξωδίκως είτε κατόπιν οικειοθελούς καταβολής του ποσού υπό του αντιδίκου είτε κατόπιν συμβιβαστικής λύσεως.
2.     Η δαπάνη για τη σύνταξη, κατάθεση, επίδοση αγωγής και λοιπά έξοδα, που βαρύνει τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, ορίζεται σε ποσό 50 ευρώ. Σε μεταγενέστερο δε στάδιο και σε περίπτωση κατάθεσης έφεσης θα καταβληθεί ένα ποσό αντίστοιχου ύψους ( δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί επακριβώς σήμερα λόγω του μακρού χρόνου που προβλέπεται να μεσολαβήσει έως τότε). Σημειώνεται ότι στο ως άνω ποσό δεν περιλαμβάνεται το έξοδο του δικαστικού ενσήμου, το οποίο βαρύνει τον κάθε ενάγοντα και θα καταβληθεί από τον καθένα κατά την συζήτηση της αγωγής. Το έξοδο αυτό, που υπολογίζεται ως ποσοστό 4-6 τοις χιλίοις περίπου επί του διεκδικούμενου ποσού, δυνατόν να αποφευχθεί αν οι αγωγές γίνουν αναγνωριστικές και συνεχίσει να ισχύει το καθεστώς που ισχύει  σήμερα.
Συνάδελφοι,ες
       Το δικηγορικό γραφείο έχει την ευθύνη χρησιμοποίησης όλων των  νομικών επιχειρημάτων που θα χρησιμοποιήσει προς επίτευξη των στόχων μας και αυτά έχουν ενσωματωθεί σε αγωγές άλλων συναδέλφων μας που έχουν προηγηθεί. Επί πλέον όμως, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με τον δικηγόρο η νομική επεξεργασία και αξιοποίηση του επιχειρήματος της άνισης μεταχείρισης λόγω μη τήρησης της σειράς προτεραιότητας στην διαχείριση των συνταξιοδοτικών φακέλων μας και την μη έκδοση οριστικών αποφάσεων για χορήγηση κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, ακόμα και όταν κατέστησαν  αυτοί ώριμοι και χωρίς εκκρεμότητες. Το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τους καταλόγους που απέκτησα με εισαγγελική εντολή, με τις ημερομηνίες έκδοσης οριστικών αποφάσεων κύριας σύνταξης και χορήγησης εφάπαξ για όλους τους συνταξιούχους που αποχώρησαν εντός του 2010 και του 2011. Από τους καταλόγους αυτούς, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, προκύπτουν στοιχεία μη ισότιμης μεταχείρισης  συναδέλφων μας εκ μέρους τόσο του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ΤΑΠ/ΔΕΗ, όσο και του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στην μεν περίπτωσή μας, λόγω υπερβολικής και μη δικαιολογούμενης καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών αποφάσεων κύριας σύνταξης και χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, την σταδιακή μείωση του εφάπαξ κατά 15, 25 και 30 %, στην δε περίπτωση πολλών άλλων συναδέλφων μας , των οποίων οι φάκελοι διαχειρίστηκαν με κανονικούς ρυθμούς αν και αποχώρησαν έως και 1 χρόνο μετά από εμάς, την καταβολή είτε ολόκληρου του εφάπαξ,  χωρίς καμία μείωση ( έκδοση οριστικής απόφασης του εφάπαξ μέχρι 1.7.2011, ν. 3986/2011)  είτε με μείωση κατά 15% μόνο ( έκδοση οριστικής απόφασης εφάπαξ μέχρι 27.10.2011, ν. 4024/2011).
Συνάδελφοι,ες
    Προσωπικά θεωρώ δίκαιη και αμοιβαία επωφελή την ως άνω συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο του κ. Βρεττού και σας καλώ, σε περίπτωση που ανήκετε στην κατηγορία αυτών που τους κατεβλήθη το εφάπαξ μειωμένο κατά 15, 25 και 30% και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ομαδικές αγωγές, να επικοινωνήσετε απ΄ευθείας με το δικηγορικό γραφείο ( τηλ. 210-5223047)  ή εμένα, αφ΄ενός για να παραλάβετε και να υπογράψετε το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη σχετική εξουσιοδότηση του δικηγόρου κ. Άγγελου Βρεττού και αφ΄ετέρου για να καταβάλετε το ποσό των 50 ευρώ.
         Επί πλέον πρέπει να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα τα ακόλουθα: α) η οριστική απόφαση χορήγησης κύριας σύνταξης και β) η οριστική απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος. 
      Η κάθε ομαδική αγωγή δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο αριθμό εναγόντων ( 30-40 περίπου). Έτσι, με την συμπλήρωση της πρώτης ομάδας εναγόντων θα κατατεθεί η πρώτη αγωγή και ακολούθως θα αρχίσει δημιουργία νέας ομάδας, κ.ο.κ. Πιστεύω ότι προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει συμπληρωθεί η πρώτη ομάδα.
Για όποια συμπληρωματική πληροφορία, επικοινωνείστε μαζί μου.
 κιν. 6932609298. Ραφαήλ.

Πύρινη λάβα για τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της ΑθήναςΜελετώντας τα κείμενα επιφανών δημοσιογράφων, που διακρίθηκαν και στο παρελθόν για τα «αντι-κυπριακά» τους αισθήματα, ένιωσα λύπη αλλά και οργή. Θα μπορούσα να μην ασχοληθώ με τα ανθρωπάκια του αθηναϊκού δημοσιογραφικού και πολιτικού κατεστημένου, που χαίρονται όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά μετά από μεγάλη σκέψη κατέληξα στο συμπέρασμα ότι απαιτείται απάντηση, και διόρθωση των λανθασμένων πληροφοριών που μετέδωσαν για να μειώσουν το «ΟΧΙ» της κυπριακής Βουλής και του κυπριακού λαού.
Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούστηκε και, μάλιστα, η αναπαραγωγή δούλεψε συγχρονισμένα, όπως και στο Δημοψήφισμα του 2004, ήταν ότι η πρώτη απόφαση του Εurogroup ήταν καλύτερη από τη δεύτερη, και θα διέσωζε τη Λαϊκή και την Κύπρου -την πρώτη από την εξαφάνιση και τη δεύτερη από τη σκληρή αναδιάρθρωση και την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για τους πελάτες τους. Και οι δύο αποφάσεις ήταν καταστροφικές για το νησί. Αλλά την υπερψήφιση της πρώτης απόφασης θα ακολουθούσε σε διάστημα ολίγων ημερών και η ισοπέδωση των δύο μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο και τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες δεν ακολούθησαν την βλακώδη πολιτική των δύο μεγαλύτερων, που συναγωνίζονταν στο «ξέπλυμα» των ρωσικών δισεκατομμυρίων και στο χάρισμα μέρους των δανείων στους πολιτικούς και τους συγγενείς τους.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας γνώριζε ότι η Λαϊκή ήταν χαμένη υπόθεση και η Κύπρου ήταν στην άκρη του γκρεμού. Απλά ήλπιζε πως η δική του πρόταση, για «κούρεμα» όλων των καταθέσεων, θα έσωζε τις δύο τράπεζες. Πίστευε σε θαύμα –και στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα. Γι’ αυτό και την υπέβαλε. Γι’ αυτό και την υποστήριξε με πάθος στο διάγγελμά του, αν και οι πληροφορίες που έφτασαν σε μένα από πολιτικός αρχηγό, αναφέρουν ότι όταν επέστρεψε στη Λευκωσία από τις Βρυξέλλες, είχε αντιληφθεί ότι όλα ήσαν μάταια. Η δεύτερη απόφαση του Εurogroup, που επίσης έφερε πόνο και απόγνωση σε χιλιάδες πολίτες-καταθέτες, τουλάχιστον σώζει τις υγιείς τράπεζες που συνειδητά δεν έπαιξαν με τη φωτιά. Είναι απαράδεκτοι όσοι στην Αθήνα συνέδεσαν την πρώτη απόφαση της Κυπριακής Βουλής με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπολοίπους αντιμνημονιακούς.
Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ επηρεάστηκαν οι βουλευτές, ούτε από τον κ. Καμμένο. Είδαν την επερχόμενη τραγωδία και απλά προσπάθησαν να αμυνθούν. Διότι αυτό απαιτούσαν οι ψηφοφόροι τους, αλλά και η λογική. Ολα όσα ισχυρίστηκαν μερικοί αρθρογράφοι και πολιτικοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουν ούτε στο ελάχιστον τους Κύπριους. Δεν είναι μόνο άνθρωποι σκληρά και έντιμα εργαζόμενοι. Είναι φρέσκια στη μνήμη τους η καταστροφή του 1974. Έχασαν δικούς τους ανθρώπους, έχασαν τα πάντα, αλλά δεν γονάτισαν. Εργάστηκαν και προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να ξανακτίσουν τις ζωές τους. Και τα κατάφεραν ενωμένοι και αδελφωμένοι, έχοντας απέναντι τους, στον κατεχόμενο Βορρά, χιλιάδες πάνοπλους στρατιώτες του Αττίλα. Η νέα καταστροφή είναι όμοια με την τραγωδία του 1974, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.
Είναι πολλοί οι άνθρωποι που καταστράφηκαν τότε, που εργάστηκαν και επανήλθαν και τα ξανάχασαν όλα από τον οικονομικό «Αττίλα» -που σχημάτισαν διεφθαρμένοι τραπεζίτες και πολιτικοί. Τι θα έκαναν, άραγε, τα αθηναϊκά παλλικάρια της φακής, που ειρωνεύονται ένα υπερήφανο λαό, εάν ένα πρωί έδινε εντολή η κ. Μέρκελ για «κούρεμα» και των δικών τους καταθέσεων… Αλλά τί ρωτώ; Θα έδιναν και το παντελόνι και το …περιεχόμενό του. Η κυπριακή οικονομική τραγωδία είναι κλασσική περίπτωση διαφθοράς τραπεζιτών και πολιτικών.
Η συνεργασία τους για το πλιάτσικο ήταν απόλυτη και δεν είναι τυχαίο ότι η Λαϊκή και η Κύπρου χάριζαν δάνεια που είχαν λάβει κόμματα, πολιτικοί και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κοντά σ’ αυτά τα απαράδεκτα, οι τραπεζίτες φρόντιζαν να δανείζουν και φίλους τους με εξωφρενικά ποσά, τα οποία δεν αποπληρώθηκαν ποτέ και απλά εξαφανίστηκαν και από τους υπολογιστές των τραπεζών. Στο νησί ακούγονται τρομακτικές κατηγορίες για τους τραπεζίτες, τους υπουργούς, τους πολιτικούς και τους συγγενείς τους. Λένε ότι μέχρι και τους γάμους τους χρησιμοποιούσαν για να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα.
Ο λαός ήταν, τελικά, το μεγάλο θύμα των διεφθαρμένων πολιτικών και τραπεζιτών. Δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες που σέβονται τους νόμους και τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους. Το μόνο τους λάθος είναι ότι τους ψήφισαν. Το μείγμα του πολιτικού και του τραπεζικού συστήματος είναι κόλαση. Οσους δεν τους υπάκουσαν και αντιστάθηκαν, τους έλιωσαν. Και η κατάληξη είναι αυτό που βιώνει σήμερα ο κυπριακός λαός… Πληρώνει για τα δισεκατομμύρια που εξαφανίστηκαν με ευθύνη των τραπεζιτών και με την κάλυψη των πολιτικών.
Προσωπικά πιστεύω ότι η έρευνα που ανέλαβαν οι τρεις «ντι Πιέτρο» της Κύπρου θα οδηγήσει στη φυλακή τους ενόχους. Οι τρεις δικαστές είναι γνωστοί για την ακεραιότητά τους και για την απόλυτη τήρηση των νόμων. Γνωρίζοντας από τα παιδικά μου χρόνια το δικαστή Γιώργο Πική, πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν θα αποδεχόταν το διορισμό του για να συγκαλύψει τους ενόχους. Όπου και αν βρίσκονται, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, το Μαϊάμι ή στην Αυστραλία, πρέπει πια να φοβούνται…


http://www.periodista.gr

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟY Σω.Π ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗ ΔΕΗΓια τις εξελίξεις στα ενεργειακά ζητήματα, με
κορυφαία αυτά που έχουν να κάνουν με την πώληση ή την παραχώρηση τμήματος της παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιώτες για εκμετάλλευση, το σενάριο που έχει δει το φώς της δημοσιότητας και αφορά στην πώληση του ΑΗΣ Κομοτηνής, του συγκροτήματος Νέστου, με την  προσθήκη λιγνιτικών σταθμών - μικρή ΔΕΗ  καθώς και άλλα θέματα, που άπτονται της επιχείρησης και των εργαζόμενων, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα μέλη του Σω.Π Σπάρτακου Συγκροτήματος Νέστου με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής ενότητας Ξάνθης κ. Καραλίδη Φώτη, τον Δήμαρχο Νέστου κ. Μιχαηλίδη Σάββα, τον κ. Χατζηευαγγέλου Στέλλιο Δήμαρχο  Τοπείρου και τον κ. Καγιάογλου Νικόλαο Δήμαρχο Παρανεστίου.

Κατά την διάρκεια των ανωτέρω διαδοχικών συναντήσεων έγινε διεξοδική ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΔΕΗ, για το ότι έχει χαθεί κάθε έννοια δημόσιου Συμφέροντος και κοινωνικού αγαθού, για τις αρνητικές επιπτώσεις  από την δημιουργία της μικρής ΔΕΗ την ώρα που αποτελεί μιας στρατηγικής  σημασίας επιχείρηση σε επίπεδο τοπικό, κοινωνικό αλλά και πολιτικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ενδεχόμενα σενάρια περί πώλησης λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, μονάδων φυσικού αερίου -στα πλαίσια της μικρής ΔΕΗ- καθώς και στο ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας. Ζητήματα και παράμετροι που το τελικό, ειδικό τους βάρος δυστυχώς εναποτίθεται στις πλάτες του τελικού αποδέκτη που δεν είναι άλλος από τον πελάτη/καταναλωτή.

Με θετική πρόθεση, που διαφάνηκε από την έναρξη των επαφών,  οι τοπικοί φορείς δεσμεύτηκαν  πως θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια  ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν όλα τα επίμαχα θέματα στο πλαίσιο συνεδριάσεων των τοπικών συμβουλίων.

Το Σω.Π Συγκροτήματος Νέστου, λειτουργώντας πάντα στη βάση της φιλοσοφίας του Σωματείου που έχει να κάνει με την συνεχή αλληλοενημέρωση και πρόκληση συζητήσεων, επεδίωξε με τις τελευταίες του επαφές να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έδαφος έτσι ώστε σε επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το θέμα που θα έρθει συνολικά για συζήτηση, να κουβεντιαστεί με τις καλύτερες των προϋποθέσεων.   

Γραφείο Τύπου   

Ο ανακριτής καλεί Φωτόπουλο, Ζερβό, και Αθανασόπουλο

http://newpost.gr/
o-anakritis-kalei-fotopoylo-zervo-kai-athanasopoylo
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ 
 Με δύο χρόνια καθυστέρηση η δικαιοσύνη καλεί τους επικεφαλής της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ προς το συνδικαλιστικό της όργανο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newpost.gr στις 3 Απριλίου καλείται απο τον ειδικό ανακριτή, Χρήστο Παπακώστα ο Νίκος Φωτόπουλος, πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ενώ μια μέρα αργότερα στις 4 Απριλίου το κατώφλι του θα περάσουν ο νυν πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός αλλά και ο προκάτοχός του κ. Τάκης Αθανασόπουλος.

Ήδη από το 2011 είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση γα την υπόθεση των χρηματοδοτήσεων της ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ με αφορμή το πόρισμα του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή. 

Μετά την έρευνα είχαν απαγγελθεί βαρύτατες-τον Απρίλιο του 2012- κατηγορίες από τους εισαγγελείς, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, κατά των υπευθύνων των διοικήσεων της ΔΕΗ την περίοδο 1999-2010, της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και του Οργανισμού Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζομένων (ΟΚΔΕ), για την υπόθεση των υπερτιμολογήσεων σε δραστηριότητες της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά το πέρας προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησαν οι εισαγγελείς Αρ. Κορρέας και Ελένη Σίσκου, με αφορμή πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή για υπέρογκα -σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου- έξοδα της επιχείρησης προς τα σωματεία εργαζομένων.

Η δίωξη που άσκησαν οι δύο εισαγγελείς, αφορά τα εξής αδικήματα: 

- Απιστία στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και μη και κατ' εξακολούθηση σε βάρος Νομικού Προσώπου από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα, από την οποία υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ελάττωση της περιουσίας του Δημοσίου. Η κατηγορία στρέφεται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης (προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, μέλη ΔΣ, της δεκαετίας 1999- 2010).

- Άμεση συνέργεια στην απιστία, κατηγορία που στρέφεται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και του ΟΚΔΕ της ΔΕΗ.

- Απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση σε βάρος Νομικού Προσώπου, που αφορά τους αρμοδίους υπαλλήλους, στελέχη και μη, που έλεγξαν και ενέκριναν την εκταμίευση επίμαχων ποσών την τριετία 2008- 2010. Στρέφεται επίσης και σε βάρος εκπροσώπων της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και κάθε άλλου υπευθύνου που συμμετείχε στην όλη παράνομη δραστηριότητα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το πρώτο πόρισμα του κ. Ρακιντζή διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία τον Απρίλιο του 2011 και αφορούσε μεγάλες δαπάνες της ΔΕΗ για επιχορηγήσεις προς τη ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ. Παράλληλα διενεργήθηκε  φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ επί των τιμολογίων, που είχαν εκδοθεί για διάφορες δραστηριότητες ο οποίος ανέδειξε υπερκοστολογήσεις σε δαπάνες για ταξίδια κ.α. Εντοπίστηκαν επίσης ποσά ως έξοδα για μελέτες που ανατέθηκαν σε συγγενικά πρόσωπα συνδικαλιστών και τα οποία καταβλήθηκαν χωρίς να έχουν παραδοθεί ποτέ οι φάκελοι των μελετητών.

Στο πόρισμα γινόταν αναφορά σε υπέρογκες παράνομες χρηματοδοτήσεις που είχε λάβει το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της ΔΕΗ. Τα στοιχεία για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις ήταν σοκαριστικά. Σύμφωνα με το πόρισμα το 2008 είχαν εκταμιευτεί 300.000 ευρώ με εντολή του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ και δόθηκαν στη ΓΕΝΟΠ προκειμένου να συνταχθεί μία μελέτη για την εταιρική δομή της εταιρείας, η οποία ποτέ δεν παραδόθηκε. Αυτά τα χρήματα ποτέ δεν επιστράφηκαν και ουδέποτε διεκδικήθηκαν από τη διοίκηση της ΔΕΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σε μία άλλη περίπτωση περιοδικό μηνιαίας κυκλοφορίας που εκδίδει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εμφανίζεται μέσω της εκδοτικής εταιρείας να τυπώνεται σε 60.000 αντίτυπα. Διαπιστώθηκε λοιπόν μέσω του ελληνικού ταχυδρομείου ότι διατίθενται κάθε μήνα 20.000 αντίτυπα. Την ίδια ώρα με χορηγό τη ΔΕΗ η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΕΝΟΠ πραγματοποιούσε πολυδάπανα ταξίδια στο εξωτερικό και επιφύλασσε πολυτελή φιλοξενία σε ξένες αντιπροσωπείες. Στο πόρισμα του ΣΔΟΕ γινόταν λόγος για 16 επισκέψεις σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Ανάλογο κόστος είχε και η εδώ παραμονή συνδικαλιστικών παραγόντων από άλλα κράτη. Το συνολικό κονδύλι ξεπέρασε τα 2 εκ. ευρώ.

Οι αντιδράσεις της ΓΕΝΟΠ  

«Ανθρακες» είχε χαρακτηρίσει η ΓΕΝΟΠ τον «θησαυρό» του πορίσματος ελέγχου του ΣΔΟΕ στην ομοσπονδία. Σε ανακοίνωσή της έκανε  λόγο για «επίθεση λάσπης», την οποία αποδίδει στις θέσεις της κατά του Μνημονίου, και για επίθεση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας.
Νίκος Παναγιωτόπουλος

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News