Dei Energy News

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ Τ/4 - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗΔιαισθανόμενοι τις αγωνίες του κόσμου της εργασίας και
αναγνωρίζοντας το Θεσμικό έλλειμμα ενημέρωσης, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για την πορεία σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις.
 ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ- ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
Αναμφισβήτητα η ένταξη στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών  Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε) αποτέλεσε για δεκαετίες την κορυφαία Κλαδική διεκδίκηση για την Τ/4 - Α΄ κατηγορία εργαζομένων στην Διανομή.
 Μια τεράστια Κλαδική διεκδίκηση, που μετά από πρόταση της διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και την υπουργική απόφαση που την επικύρωσε (φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 - ΦΕΚ2778/02-12-2011), μετουσιώθηκε ως ένα βαθμό σε μεγάλη δικαίωση για τους συνάδελφους της Τ/4 - Α΄ κατηγορίας.
Και είναι πράγματι μεγάλη δικαίωση αν αναλογιστεί κανείς ότι την ώρα που έμπαινε στην λίστα η Τ/4 - Α΄ κατηγορία στα δίκτυα Διανομής, δεκάδες άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, που ήταν ήδη ενταγμένοι στα Β.Α.Ε, έβγαιναν από αυτή.
Ωστόσο, «ενώ φτάσαμε στην πηγή, δεν μπορούμε επί του παρόντος να πιούμε νερό». Δεν μπορούμε να πιούμε νερό καθώς υπάρχουν μια σειρά παραμέτρων που πρέπει οπωσδήποτε να διευθετηθούν πριν την οριστική ένταξη των συναδέλφων.
 ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Με δεδομένη την ασφαλιστική κατηγοριοποίηση που υφίσταται μεταξύ των εργαζομένων από τις διαδοχικές ασφαλιστικές παρεμβάσεις του παρελθόντος, (ασφαλισμένοι πριν την 31/12/1982 - μετά την 31/12/1982 - μετά την 31/12/1992), η υπαγωγή σε μια γενική ρύθμιση που θα εντάσσει στα Β.Α.Ε το σύνολο της Τ/4 - Α΄ κατηγορίας, αναπόφευκτα θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων και συνεπειών για ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων.
 Ουσιαστικά και με βάση τα σημερινά ασφαλιστικά δεδομένα η ένταξη στα Β.Α.Ε για μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων θα είναι ΕΠΩΦΕΛΗΣ, για μια εξίσου μεγάλη μερίδα συναδέλφων θα είναι ΕΠΙΖΗΜΙΑ.
 ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ. Ειδικά για τους παλαιότερους συναδέλφους, (δηλ, όσους έχουν προασφάλιση πριν την  31/12/82 ή έχουν συμπληρώσει περί τα 25 έτη εργασίας), η ένταξη στα Β.Α.Ε δεν θα προσφέρει καμία ασφαλιστική ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ, είτε εισοδηματική, (προσαύξηση στις συντάξιμες αποδοχές), είτε χρονική, (προσαύξηση χρόνου για πρόωρη συνταξιοδότηση).
Αντιθέτως, οι συνάδελφοι αυτοί θα υποστούν βλαπτική εισοδηματική μεταβολή σε δυο επίπεδα :
 Αφενός, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν προσαύξηση εισφορών (επασφάλιστρο), για 16 χρόνια και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτών αναδρομικά, οι οποίες όπως ήδη προαναφέρουμε δεν παρέχουν καμία απολύτως ανταπόδοση.
 Αφετέρου,  θα χάσουν το 15% από το Επίδομα Επικινδύνου Εργασίας, το οποίο με βάση την Σ.Σ.Ε του 1996 δεν χορηγείται στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ - ΥΒΑΕ.
 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να τονίσουμε ότι το Επίδομα Επικινδύνου Εργασίας, είναι το μοναδικό Παγίως Καταβαλλόμενο Επίδομα που δεν χορηγείται μόνο κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου, αλλά ακολουθεί τον εργαζόμενο και στη σύνταξη και μάλιστα διαμορφώνει τις συντάξιμες αποδοχές.
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Αρχικά αποσαφηνίζουμε προκειμένου να μην δημιουργούνται εσφαλμένες προσδοκίες και εντυπώσεις, ότι η ένταξη στα Β.Α.Ε (είτε πρόκειται για παλαιούς, είτε για  νεώτερους συνάδελφους), εφόσον δεν προηγηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις, θα συνδυαστεί με μηνιαία «εισοδηματική απώλεια», η οποία θα επέλθει τόσο  από την απώλεια του Επιδόματος Επικινδύνου Εργασίας 15%, όσο και τη μηνιαία παρακράτηση των προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, (επασφάλιστρο). 
 Η ένταξη στα Β.Α.Ε, υπό προϋποθέσεις είναι ανταποδοτική (στο σκέλος που αφορά την προσαύξηση χρόνου για πρόωρη συνταξιοδότηση), για τους νεότερους συνάδελφους, με πρωτασφάλιση από το 92’ και μετά.
 ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ: Για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα οφείλουν να προηγηθούν μια σειρά διευθετήσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οποίες επιπτώσεις συναρτώνται με την υπαγωγή και ένταξη της κατηγορίας στα Β.Α.Ε.
 Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει (αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης), είναι η έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου αντίστοιχη με αυτή που έγινε για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, η οποία θα θεσμοθετεί όρους προορατικότητας, δηλαδή, θα προβλέπει την υπαγωγή της κατηγορίας στα Β.Α.Ε, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα της επιλογής (ένταξης - μη ένταξης), στους παλαιότερους συναδέλφους, και σε όσους η ένταξη δεν παρέχει καμία ασφαλιστική και συνταξιοδοτική ανταπόδοση.
Το δεύτερο που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, είναι η αναπροσαρμογή των διατάξεων της Σ.Σ.Ε του 1996 που προβλέπουν ότι δεν χορηγείται το Επίδομα Επικινδύνου Εργασίας 15%, στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στα Β.Α.Ε - Υ.Β.Α.Ε.. Δηλαδή, μια νέα συμπληρωματική Σ.Σ.Ε η οποία θα αποδεσμεύει την χορήγηση του Επιδόματος Επικινδύνου Εργασίας  από την ένταξη στα Β.Α.Ε και παράλληλα θα ανοίγει το δρόμο για την χορήγηση του και στην αντίστοιχη κατηγορία Τ/4 - Α των συναδέλφων της Μεταφοράς.
Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι πρόβλεψη διακανονισμού με στόχο την τμηματική καταβολή των προσαυξημένων εισφορών από το επασφάλιστρο, προκειμένου  να  αποφευχθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο η καταβολή συσσωρευμένων αναδρομικών κρατήσεων, από την υπαγωγή της κατηγορίας στις διατάξεις των Β.Α.Ε, η οποία με βάση την Υπουργική απόφαση προσμετράτε από 1/1/2012.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει ιδιαίτερη αξία να τονίσουμε ότι η επιπλέον καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (επασφάλιστρο) για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην κατηγορία των Β.Α.Ε - Υ.Β.Α.Ε θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1992 με τον Νόμο Σιούφα 2773. Αντίστοιχα, οι  εργαζόμενοι που ήταν ήδη ενταγμένοι στα Β.Α.Ε - Υ.Β.Α.Ε, προ του 92΄, δεν κατέβαλαν προσαυξημένες εισφορές.
Με βάση την παραπάνω υποσημείωση, για τους παλαιότερους συναδέλφους που μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας προ της εφαρμογής του Νόμου 2773, περίοδος που δεν υπήρχε η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, μπορεί να προηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ που να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό, χωρίς προσαυξημένες εισφορές.
Αντίστοιχα και ο χρόνος αναγνώρισης από το 92’  και μετά  (όπου το ύψος των προσαυξημένων  εισφορών δεν ήταν στα σημερινά επίπεδα), μπορεί να γίνει μέσω ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, που να προβλέπει μειωμένη ασφαλιστική προσαύξηση.

Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε υπηρεσιακό επίπεδο και αφορούν τόσο τα απογραφικά στοιχεία, όσο και τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, όπου με βάση το Νόμο πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των εργασίμων ωρών.
 ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ: Έχει προηγηθεί προ 20ημερου μια συνάντηση του απελθόντος Προεδρείου της ΕΤΕ/ΔΕΗ με τον Υφυπουργό Απασχόλησης. Μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, γεγονός που δημιουργεί βάσιμη αισιοδοξία ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης.
 Επόμενο βήμα που επιβάλλεται να γίνει άμεσα από την ΕΤΕ/ΔΕΗ είναι η κατάθεση γραπτού Υπομνήματος, το οποίο θα στοιχειοθετεί και θα τεκμηριώνει νομικά την παραπάνω επιχειρηματολογία και θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση της διαβούλευσης με τους Επιτελείς και το Νομικό Τμήμα του αρμόδιου Υπουργείου.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ- ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
 Η ένταξη στα Β.Α.Ε των εργαζομένων της Τ/4 - Α΄ στη Διανομή, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, με σωρεία επαγγελματικών ασθενειών και πλήθος από θανατηφόρα ατυχήματα, είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα προόδου.
 Ένα σημαντικό βήμα προόδου που οφείλει να ολοκληρωθεί με προσεκτικά και συντονισμένα βήματα προκειμένου να δικαιώσει τις προσδοκίες των συναδέλφων, να βελτιώσει τον εργασιακό τους βίο, να συνεισφέρει θετικά στο διαρκώς μειούμενο ισοζύγιο των ασφαλιστικών και εργασιακών κατακτήσεων.
 Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, όσοι σήμερα αναλαμβάνουν την ευθύνη των χειρισμών, θα πρέπει αύριο να έχουν το ηθικό ανάστημα να κοιτάξουν κατάματα τους συναδέλφους, σε περίπτωση που η μεγάλη κατάκτηση, είτε από ολιγωρία, είτε από απροθυμία, εξελιχθεί σε εφιάλτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News