Dei Energy News

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Αναρμόδια η ΡΑΕ για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπέμπει η ΡΑΕ από κοινού καταγγελία της ΓΕΝΟΠ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Η) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΕΗ, η οποία αφορά τις υποχρεώσεις του κράτους για το ασφαλιστικό των εργαζομένων της επιχείρησης, αποφασίζοντας ότι η εξέταση της συγκεκριμένης καταγγελίας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της.
Πρόκειται για προσφυγή η οποία κατατέθηκε το Μάρτιο του 2012 με την οποία καταγγέλλεται η μη καταβολή από το δημόσιο ολόκληρου του ποσού που του αναλογεί για το ασφαλιστικό των εργαζομένων της ΔΕΗ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών, αλλά δημιουργεί και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά.
Η καταγγελία και το ιστορικό της υπόθεσης
Το όλο ζήτημα έχει τη βάση του το 1999 όταν εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εισαγωγής της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, η επιχείρηση σταματά να αποτελεί το φορέα ασφάλισης των εργαζομένων της και δημιουργείται ως ασφαλιστικός φορέας ο ΟΑΠ-ΔΕΗ, ο οποίος υποκαθιστά τη ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της. Έως τότε, η ΔΕΗ δεν κατέβαλε εισφορές για το προσωπικό και αντ’ αυτού οι εργαζόμενοι είχαν ενσωματωμένη την ασφαλιστική τους περιουσία στα πάγια της εταιρείας.
Με τη δημιουργία του ΟΑΠ-ΔΕΗ, το κράτος αναλαμβάνει,  προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο συγκεκριμένος φορέας, την καταβολή πάγιου πόρου ο οποίος προκύπτει από τον υπολογισμό της διαφοράς εσόδων μείον τις παροχές του ασφαλιστικού φορέα, εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνεται έναντι της ενσωματωμένης στην περιουσία της Δ.Ε.Η., ασφαλιστικής περιουσίας. Η ετήσια αυτή καταβολή του Κράτους αφαιρείται κάθε φορά από την ενσωματωμένη στη Δ.Ε.Η. ασφαλιστική περιουσία.
Η ίδια υποχρέωση από την πλευρά του δημοσίου παραμένει και όταν με το ν. 3655/2008, η ασφάλιση των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. υπήχθη από τον Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η. στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Σύμφωνα με την καταγγελία ωστόσο, το Κράτος, ενέγραψε και προϋπολόγισε προς καταβολή στους αντίστοιχους Τομείς των ταμείων αυτών για το 2010 και το 2011 ποσά μικρότερα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, τα εν λόγω ποσά  υπολείπονται, συνολικά για το μεν έτος 2010 του ποσού των 275.783.378,00 ευρώ, για το δε έτος 2011 συνολικά του ποσού των 268.800.000,00 ευρώ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους της ΔΕΗ (καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ βοηθήματος και λοιπών παροχών προνοίας).
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Εκτός όμως από τα προβλήματα που δημιουργούνται στα ασφαλιστικά ταμεία, στην προσφυγή γίνεται λόγος και για μία επιπλέον παράμετρο που έχει δημιουργηθεί από αυτή την κατάσταση κι έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση και την ενεργειακή αγορά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία των εργαζομένων, το Ελληνικό Δημόσιο, στο βαθμό που δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του πάγιου πόρου, δεν απομειώνει αντίστοιχα τα κεφάλαια της περιουσίας του ασφαλιστικού φορέα της ΔΕΗ που είναι ενσωματωμένα στην εταιρική της περιουσία.
Αυτό, όπως ισχυρίζεται η ΓΕΝΟΠ, έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση της εταιρικής της περιουσίας με κεφάλαια τα οποία δεν της ανήκουν και τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ενέργειας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά από τη ΡΑΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναρμόδια η ΡΑΕ
Όπως αναφέρει η ΡΑΕ στο σκεπτικό της απόφασής της, όσον αφορά το σκέλος που αφορά τις υποχρεώσεις του Κράτους προς τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της ΔΕΗ, αυτές δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ερμηνείας από την Αρχή, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας.
Εξάλλου, για την καταγγελία ότι η η παράλειψη του δημοσίου να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ετήσιων υποχρεώσεών του με αποτέλεσμα να μην απομειώνονται από την εταιρική περιουσία της ΔΕΗ τα αντίστοιχα ποσά της ασφαλιστικής περιουσίας της ΔΕΗ με αποτελέσματα τη μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι «η δυνατότητα παρέμβασης της ΡΑΕ όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση των στοιχείων του ισολογισμού και των υποχρεώσεων της επιχείρησης περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που η διαχείριση αυτή γίνεται με καταχρηστικό τρόπο» καθώς και ότι «η τυχόν ανάληψη οποιουδήποτε προβλεπόμενου βάρους ή μη από τη ΔΕΗ Α.Ε., μπορεί να αποφασιστεί από τους μετόχους της εταιρείας, πράγμα που μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την κερδοφορία και την περαιτέρω ανταγωνιστικότητα της, αλλά δεν θα επηρέαζε τόσο τη ρυθμιστική προσέγγιση, αλλά δεν θα άλλαζε και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή».
Βάσει όλων των παραπάνω, η ΡΑΕ αποφάσισε να μην εξετασθεί η καταγγελία της ΓΕΝΟΠ αλλά να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εξετασθεί πιθανή αρμοδιότητά της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News