Dei Energy News

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Επτά προτάσεις για τα φωτοβολταϊκά

ΣΠΕΦ: Επτά προτάσεις για τα φωτοβολταϊκά
Δέσμη επτά προτάσεων καταθέτει ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) ενόψει των ρυθμίσεων που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ. Σε επιστολή του σημειώνει ότι «οποιοδήποτε μέτρο θα έβλαπτε τις εν λειτουργία μέχρι σήμερα Φωτοβολταϊκές μονάδες θα εκμηδένιζε αυτόματα την οιαδήποτε προοπτική επενδύσεων και ανάπτυξης στη χώρα μας ανεξαρτήτως κλάδου.» Παράλληλα, προτείνει στην πολιτεία:
1. Να πιστώσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ αναζητώντας τα χρήματα από δικούς της πόρους, αφού επίσημα αναγνωρίζεται πως η ολιγωρία παρεμβάσεων του Κράτους, οι στρεβλώσεις που αυτό δημιούργησε, διαιώνισε και επέτρεψε και οι κακοί υπολογισμοί του, αποτελούν την αιτία της σημερινής κρίσης του Λειτουργού. Αν τούτο δεν είναι καθ' ολοκληρίαν εφικτό ας αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα από αυτούς που καρπώθηκαν μέσω των στρεβλώσεων το 60% του ΕΤΜΕΑΡ όλα αυτά τα χρόνια-που οπωσδήποτε δεν είναι τα Φ/Β-και που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ όπως αναλύθηκε, από το1999 ως σήμερα.
2. Να πιστώσει τον Λειτουργό με τα επιπλέον 130 εκατ. ευρώ της ζημίας που αυτός υπέστη από την κατάρρευση των Energa και HellasPower και που ουδόλως σχετίζονται με τις ΑΠΕ. Είναι αδιανόητο χρήματα της τάξης των 170 εκατ. ευρώ να φημολογείται πως υπάρχουν δεσμευμένα σε λογαριασμούς των εταιρειών αυτών και ο Λειτουργός και οι παραγωγοί ΑΠΕ που αποκλειστικά πληρώνονται από αυτόν, να κινδυνεύουν με πτώχευση ένεκα της μακράς στάσης πληρωμών του.
3. Να εφαρμόσει άμεσα και ακωλύτως όλα τα μέτρα όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στις 10/8/12, ώστε να μην επαναληφθεί μέσω της ολιγωρίας η καταστροφική εμπειρία της αστοχίας υλοποίησης των παρεμβάσεων του περασμένου Ιανουαρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές πλαισιωμένες από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, όπως ανακοινώθηκε από την ΡΑΕ με την Απόφαση της 698/2012 και οφείλει βάσει του ν.4001/2011 η Ρυθμιστική Αρχή τακτικά να παρακολουθεί, αλλά και της τήρησης των δεσμευτικών εθνικών στόχων διείσδυσης ανά τεχνολογία ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα όπως έχει θεσμοθετηθεί με την Α.Υ.Φ1/οικ.19598/31-8-10 επαρκούν. Όπως αναλυτικά απεικονίζεται στην εν λόγω Απόφαση ΡΑΕ και συγκεκριμένα στον Πίνακα 1, η οποία ως υπόθεση εργασίας έχει την διατήρηση των στρεβλώσεων, δεν φαίνεται παραγωγή νέου ελλείμματος στο εξής.

4. Να άρει τις στρεβλώσεις στην χονδρική ηλεκτρικής ενέργειας, καταργώντας τον Μηχανισμό ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, με αποτύπωση του πλήρους κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής στην ΟΤΣ συμπεριλαμβανομένων των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος. Μεταβατικά μπορεί να αντικατασταθεί η ΟΤΣ με την ΟΤΑ στην οικονομική εξίσωση των ΑΠΕ και του ειδικού λογαριασμού του Λειτουργού, γεγονός που θα δημιουργήσει πλεόνασμα στον λογαριασμό αυτό τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν η λύση αυτή, για λόγους ανάγκης μετακύλισης στον καταναλωτή του πραγματικού και υψηλού κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής (λόγω της αυξημένης συμμετοχής του φυσικού αερίου) δεν είναι επιθυμητή, τότε δεν απομένει άλλη λύση από την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας και την απάλειψη του ως διακριτό και στρεβλό μέγεθος στους λογαριασμούς των καταναλωτών δήθεν υπέρ των ΑΠΕ.
5. Να αξιοποιήσει οικονομικά, αυστηρά υπό το πρίσμα και πάλι των εθνικών στόχων διείσδυσης ανά τεχνολογία ΑΠΕ της Α.Υ.Φ1/οικ.19598/31-8-10, το «εμπόριο» αδειών το οποίο συντελείται ούτως ή άλλως και πρακτικά ατελώς για το Κράτος, παρότι σημαντικά ποσά συναλλάσσονται μεταξύ ιδιωτών στο πλαίσιο του. Θα πρέπει τέλος να υπάρξει και εκκαθάριση του αρχείου ΡΑΕ αλλά και των διαχειριστών από ανενεργές άδειες, ώστε οι «αριθμοί» κάθε φορά να αποτυπώνουν πλησιέστερα την πραγματικότητα όσον αφορά τις επικείμενες επενδύσεις.
6. Να απαγκιστρώσει σε κάθε περίπτωση της αποτίμηση του κόστους / οφέλους των Φ/Β από την «μέση ΟΤΣ» αφού αυτά λειτουργούν ως επί τω πλείστον σαν αιχμιακές μονάδες. Έτσι η μέση ΟΤΣ που περιλαμβάνει και νυχτερινές πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος στο μέγεθος της, ουδεμία σχέση έχει με τα Φ/Β που λειτουργούν μόνο την ημέρα και ειδικότερα αποδίδουν στην αιχμή το μεσημέρι όπου η ΟΤΣ μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσια της μέσης 24ωρης τιμής της και τριπλάσια της νυχτερινής. Απόλυτα ενδεικτικό της στρέβλωσης αυτής είναι το μέγεθος του αποφευγόμενου κόστους από την λειτουργία των Φ/Β, όπου για το 2012 μόνο αποτιμάται από μελέτη του ΑΠΘ στα 245 εκατ. ευρώ. Αυτό το μέγεθος θα έπρεπε ετησίως να αφαιρείται από την συνολική αποζημίωση τους και όχι η αναλογούσα ΟΤΣ των 79 εκατ. ευρώ, που έτσι τροφοδοτεί με πλασματικό έλλειμμα 166 εκατ. ευρώ (245 – 79 εκατ.) τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.
7. Επανεξετάσει την επιχειρούμενη αποζημίωση της μεγάλης ΣΗΘΥΑ με FIT (>35 MW) λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις Κοινοτικές Οδηγίες όσο και τις οικονομικές αντοχές του εγχώριου ενεργειακού συστήματος.

 http://www.imerisia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News