Dei Energy News

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Παπαγεωργίου: Οι τέσσερεις πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας


Τους στόχους και την πολιτική της Ελλάδας, στον τομέα της ενέργειας, ανέπτυξε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος συμμετείχε στο 16ο ετήσιο Διεθνές Forum Επενδυτών Capital Link για την Ελλάδα, με βασικό θέμα: «Επενδύοντας στην Ελλάδα», που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο υφυπουργός συνάντησε Διευθύνοντες Συμβούλους εταιρειών όπως ο Jay Collins της Citi Bank και ο John Calamos Sr της Calamos Investments, ενώ είχε και
ιδιαίτερες συναντήσεις με εκπροσώπους funds όπως το Caravel Management LLC και το Graylock Capital LLC. Κύριο θέμα των συζητήσεων ήταν οι επενδυτικές προοπτικές και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα, καθώς η πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.
Σε ξεχωριστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης (Committee on Judiciary) και μέλος της Επιτροπής Ειδικής Νομοθεσίας (Committee on Special Legislation and Veteran’s Affairs) της Αμερικανικής Γερουσίας, αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή ενεργειακά θέματα, όπως ο αγωγός TAP, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου.
Τέλος σε κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κώστα Σκρέκα, με τον John Paulson, ιδρυτή της Paulson & Co. Inc, συζήτησαν θέματα οικονομικά, αναπτυξιακά και ενεργειακά. Ο κ. Paulson εξέφρασε το θαυμασμό του για την θεαματική πορεία της χώρας μας από το 2012 μέχρι σήμερα και δήλωσε ότι αναμένει πολύ θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα.
Ολόκληρη η ομιλία του κ. Παπαγεωργίου έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή και προνόμιο να είμαι σήμερα ανάμεσά σας.
Έχουν περάσει δύο χρόνια από την τελευταία μου επίσκεψη εδώ στη Νέα Υόρκη για την ίδια περίσταση και -επιτρέψτε μου να σας πω- ότι αυτά τα δύο χρόνια ήταν μία περίοδος σκληρής δουλειάς της Κυβέρνησής μας και ενός πραγματικού αγώνα από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας.
Αλλά αυτή η σκληρή δουλειά και αυτός ο αγώνας επιτέλους αρχίζει να αποδίδει καρπούς και να παραγάγει απτά αποτελέσματα ευρύτερα.
Η τάση αλλάζει και οι προοπτικές Ανάπτυξης αναδύονται πια για την Ελλάδα, που αξιοποιώντας τις θα μπορέσει να βγει από την κρίση.
Κι εμείς επαναπροσδιορίζουμε αυτές τις αναπτυξιακές προοπτικές πέρα από τους παραδοσιακούς ισχυρούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, με την εισαγωγή τολμηρών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αξιοποιηθεί το ανεξερεύνητο δυναμικό και σε άλλους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα.
Το όραμά μας για ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εν εξελίξει διαδικασία εκσυγχρονισμού στον τομέα της ενέργειας, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
Πρώτον, ολοκληρώνουμε τις προσπάθειες εξυγίανσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε μια ενεργειακή στρατηγική για το μέλλον.
Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς την εξάλειψη όλων όσων μας κράτησαν πίσω.
Για παράδειγμα, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν μέχρι τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας "χαμένης ευκαιρίας", λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι ευλογημένη με μεγάλη ηλιοφάνεια και πολύ ισχυρό αιολικό δυναμικό.
Εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που αποτελεί και ουσιαστικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο.
Αυτή η πολιτική πλέον δεν σημαίνει συμβιβασμούς σε άλλες σημαντικές ενεργειακές πτυχές, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
Επιπλέον, βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της διαμόρφωσης ενός νέου στρατηγικού οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του ενεργειακού μας συστήματος στις επόμενες δεκαετίες.
Μια Επιτροπή υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας συστάθηκε ακριβώς για τον σχεδιασμό μιας αειφόρου ενεργειακής στρατηγικής για το μέλλον.
Αρκετά σύντομα, θα έχουμε ένα σύνολο θεμελιωδών απαντήσεων σε μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα, που καθορίζουν τον σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, όπως το βέλτιστο ενεργειακό μείγμα, τα έργα προτεραιότητας όσον αφορά τις επενδύσεις, τις  υποδομές και τις διασυνδέσεις και μια σειρά από κατά περίπτωση σενάρια που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για το μέλλον.
Δεύτερον, επιταχύνουμε την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας.
Έτσι, θα μπορέσουμε αφενός να συνδέσουμε τους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας εντός της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην ΕΕ, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα νέων επενδυτικών ευκαιριών μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.
Ως εκ τούτου, επιταχύνουμε την υλοποίηση έργων προτεραιότητας, τόσο στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας όσο και φυσικού αερίου.
Για παράδειγμα, προχωράμε σταδιακά στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης των νησιών μας στο Αιγαίο. Η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου υπεράκτιου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει επιταχυνθεί.
Έχουμε ήδη προωθήσει την επέκταση του δικτύου στις Κυκλάδες κατά τα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο την περαιτέρω επέκταση μέχρι την Κρήτη.
Αυτό θα επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε μια ακόμη πρόκληση: την ενσωμάτωση στο εγχώριο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του ισχυρού αποθεματικού αιολικής ενέργειας από τα νησιά, που θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Επιπλέον, απαιτείται η ανάπτυξη των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων.
Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς διευκολύνει την ενσωμάτωση της διαλείπουσας παραγόμενης ενέργειας, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη λειτουργία της λιανικής αγοράς ενέργειας και αναπτύσσοντας τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμα προϊόντα.
Γι' αυτό και προχωράμε στο πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης των πρώτων 170.000 έξυπνων μετρητών, με σκοπό να προσδιορισθεί ο βέλτιστος τρόπος για την εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ.
Περαιτέρω, υλοποιούνται έργα ζωτικής σημασίας και για την αναβάθμιση των υποδομών φυσικού αερίου.
Η Ελλάδα είναι σταθερός αρωγός και αναπόσπαστο μέρος του πιο φιλόδοξου σχεδίου υποδομής για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Αναφέρομαι φυσικά, στον "Νότιο Διάδρομο" που είναι πράγματι κάτι περισσότερο από ένα έργο υποδομής. Είναι ένα όραμα που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, με όχημα τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια.
Γι΄ αυτό άλλωστε, προχωράμε αποφασιστικά στην υλοποίηση του Δια-Αδριατικού Αγωγού (TAP), που θα αποτελέσει τη δίοδο για νέες πηγές προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα γίνεται έτσι ο κύριος κόμβος εισόδου του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη, αποτελώντας έναν εσωτερικό σύνδεσμο για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο της στη διεθνή ενεργειακή σκηνή.
Επιπλέον, ο «Νότιος Διάδρομος» ανοίγει την πόρτα για μια σειρά από νέες δυνατότητες: Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία του «Κάθετου Διαδρόμου», αξιοποιώντας τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων διασυνδέσεων και την δημιουργία νέων πιο Βόρεια προς την Κεντρική Ευρώπη.
Προφανώς, η πολιτική μας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας δεν περιορίζεται στον TAP.
Τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, και βεβαίως τις αναμενόμενες εξαγωγές σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ, το LNG θα αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό στοιχείο ευελιξίας και για αυτό είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή νέων μονάδων επαναεριοποίησης.
Και ας μην ξεχνάμε τις σημαντικές συνέργειες που δημιουργούνται από την ενίσχυση του ρόλου του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά αερίου μέσω της ναυτιλίας, ενός παραδοσιακά δυναμικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.
Με αυτά κατά νου, προχωράμε ήδη στην αναβάθμιση του υφιστάμενου τερματικού σταθμού φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, αυξάνοντας τη χωρητικότητα κατά 73%, προκειμένου να αποθηκεύονται 225 χιλιάδες κυβικά μέτρα, και επιταχύνοντας το χρόνο αεριοποίησης κατά 40%, αλλά και βελτιώνοντας τις υποδομές του λιμένα.
Ένας δεύτερος τερματικός σταθμός LNG στη Βόρεια Ελλάδα είναι στα σχέδια μας τα επόμενα χρόνια.
Φυσικά, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το γεγονός, ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν πια να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις.
Ως εκ τούτου επιμένουμε στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο όσον αφορά τους Διαχειριστές τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και στο φυσικό αέριο, διασφαλίζοντας έτσι ότι αυτές οι στρατηγικές επενδύσεις στις υποδομές μεταφοράς θα υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, και - ακόμη πιο σημαντικό - χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής μας, είναι η ανάπτυξη της μιας ανοιχτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς μέσω της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προχωρούμε με την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την χονδρική αγορά.
Εισάγονται πιο διαφανείς, πιο απλοί και ισχυροί κανόνες, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και σε περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς και στο μέλλον.
Τα μεταβατικά μέτρα, που λάβαμε, έχουν ήδη θετικό αντίκτυπο στην αγορά, ενισχύοντας σημαντικά ενίσχυση την αποδοτικότητά της και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της.
Αυτή η μεταβατική περίοδος σύντομα ολοκληρώνεται, απελευθερώνοντας ουσιαστικά την αγορά, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.
Στον τομέα του φυσικού αερίου ανοίγουμε τον δρόμο προς μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά μέσω μιας εκ βάθρων μεταρρύθμισης του σχεδιασμού της αγοράς.
Το νομοσχέδιο, που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς σε ένα πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής, με ελεύθερη επιλογή προμηθευτή για όλους τους πελάτες, υποβάλλεται την επόμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο.
Ειδικότερα, τα σημερινά τοπικά μονοπώλια εφοδιασμού αερίου θα καταργηθούν σταδιακά για όλους τους πελάτες φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εταιρεία μπορεί να αποκτήσει μια γενική άδεια προμήθειας προκειμένου να πουλά φυσικό αέριο σε επιλέξιμους πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την επιλεξιμότητα, επιτρέποντας έτσι σε νέες εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά λιανικής και ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό.
Επιπλέον, προβλέπεται ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων προμήθειας και διανομής δικτύου.
Τα δίκτυα διανομής θα ρυθμίζονται εφεξής πλήρως από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα καθορίσει τα τιμολόγια δικτύου και επαρκή επενδυτικά κίνητρα.
Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εξομοιώνει το εγχώριο καθεστώς διανομής με το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθείται από ώριμες αγορές σε όλη την ΕΕ.
Επιπλέον, η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη ανάπτυξη των υποδομών και τις νέες ποσότητες φυσικού αερίου που αναμένεται να φθάσουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τα επόμενα χρόνια, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για τη δημιουργία ενός κόμβου συναλλαγής αερίου μελλοντικά και την ολοκλήρωση της μετάβασης σε μια πλήρως ρευστή αγορά φυσικού αερίου.
Η λειτουργία του κόμβου θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και θα βελτιώσει την ασφάλειας του εφοδιασμού, επιτρέποντας σε παράγοντες στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου να έχουν άμεση πρόσβαση σε ποσότητες φυσικού αερίου με ανταγωνιστικές τιμές.
Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τέταρτο πυλώνα της ενεργειακής μας πολιτικής, ο οποίος αφορά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης δεν αποτελεί ένα νέο στόχο.
Επιπλέον, η πρόσφατη κρίση στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως η διεθνής απειλή του ISIS, έχουν αναδείξει περαιτέρω το επείγον του θέματος.
Αυτά τα γεγονότα αφυπνίζουν για τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας, και το σημαντικότερο πιστοποιούν την αξία της διαφοροποίησης πηγών και της πλήρους αξιοποίησης των εγχώριων πόρων.
Ως εκ τούτου, με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για τις ενεργειακές υποδομές, καθώς και με την συμμετοχή σε διακρατικά σχέδια όπως ο "Νότιος Διάδρομος", θέτουμε τα θεμέλια για την ανάδειξη της Ελλάδας ως στρατηγικής πύλης εισόδου ενεργειακού εφοδιασμού στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, έχουμε εντείνει τις προσπάθειες για να επωφεληθούμε από τα πολύ σημαντικά ευρήματα νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία με τους εταίρους μας στην ευρύτερη περιοχή, που μοιράζονται το όραμα της αξιοποίησης του δυναμικού των πρόσφατων ευρημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τα υπό ανάπτυξη αποθέματα στις αποκλειστικές ζώνες Ισραήλ και Κύπρου, με τον δέοντα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, που θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για τη γεωπολιτική σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερα έμφαση στην απαρχή μιας νέας εποχής στις δραστηριότητες εξερεύνησης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ο 2ος διεθνής γύρος παραχωρήσεων, που αφορά 20 οικόπεδα στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ πρόσφατα ολοκληρώσαμε τις συμβάσεις για την παραχώρηση 3 ακόμα οικοπέδων στη Δυτική Ελλάδα.
Έτσι ενισχύουμε το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όχι μόνο ως σημείο διέλευσης, αλλά ως μια χώρα που διαθέτει μεγάλες δυνατότητες να γίνει παραγωγός εν ευθέτω χρόνω.
Η σημασία του τομέα της ενέργειας για την ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή επιβεβαιώνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς μια πιο απελευθερωμένη, διασυνδεδεμένη και αποδοτική αγορά ενέργειας.
Εστιάζουμε στη μεγάλη εικόνα, που είναι η διατήρηση της δυναμικής για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με το σωστό μείγμα αποφασιστικότητας και σύνεσης.
Ταυτόχρονα παρακολουθούμε στενά κάθε προς αυτή την κατεύθυνση, αναλογιζόμενοι την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ισορροπία.  Επειδή αυτή η ισορροπία είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην εφαρμογή ενός ρεαλιστικού σχεδίου και το κυνήγι μιας ουτοπίας.
Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη. Τώρα αποτελούμε ένα σημείο σταθερότητας στην περιοχή.
Η Ελλάδα είναι οριστικά αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και της Ευρωζώνης.
Η Ελλάδα είναι οριστικά στο δρόμο της Σταθερότητας, της Ανάκαμψης και της Ανάπτυξης.
Βρισκόμαστε στο σημείο εξόδου από την κρίση, πιο ενωμένοι ως κοινωνία και σοφότεροι ως άνθρωποι.
Και ακόμη πιο αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά!
Προς ένα λαμπρότερο μέλλον όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για την ασφάλεια, την ευημερία και την σταθερότητα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή μας.
Και τώρα - περισσότερο από ποτέ - ήρθε η ώρα να ενεργήσουμε συλλογικά για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Αυτό είναι το μήνυμα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού μας, Αντώνη Σαμαρά.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».

 http://energypress.gr/news/reuma/Papagewrgioy:-Oi-tessereis-pylwnes-energeiakhs-politikhs-ths-Elladas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News