Dei Energy News

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Δραματική επιστολή ΛΑΓΗΕ στο ΥΠΕΚΑ: Κινδυνεύει με κατάρρευση η αγορά ηλεκτρισμού

Εάν το ΥΠΕΚΑ δεν νομοθετήσει μέσα στο Φεβρουάριο του 2014,
και δεν υλοποιήσει αποτελεσματικά μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη του λογιστικού ελλείμματος ΑΠΕ μέχρι τέλους του 2014, και την άμεση, έστω και εν μέρει, αποκατάσταση της ρευστότητας των παραγωγών, όπως έχει ήδη δεσμευθεί, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα κινδυνεύει να καταρρεύσει (ως αποτέλεσμα των ελλειμμάτων και των επιθέσεων που δέχεται από παραγωγούς ΑΠΕ, στη δικαιολογημένη απελπισία τους), και μαζί με αυτόν και η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό δραματικό μήνυμα που στέλνει με επιστολή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό ΠΕΚΑ το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του energypress.
Στην επιστολή δίνονται στοιχεία για το τεράστιο ταμειακό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που ανέρχεται σήμερα σε 984 εκατ. ευρώ, μη συνυπολογιζομένων σε αυτό των τόκων υπερημερίας. Και παρότι σημειώνεται ότι χωρίς τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ το έλλειμμα θα ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι θα υπάρξει περαιτέρω διόγκωση, λόγω των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που παρουσιάζει η ΔΕΗ.
Αδύνατον να επιβιώσουν
Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ δείχνει να κατανοεί απολύτως το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ οι οποίοι πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 6 μηνών τα τιμολόγια που εκδίδουν.
«Είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, σε οποιαδήποτε αγορά, θα ήταν αδύνατο να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς όπου η εξόφληση του τιμήματος για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε στο σύστημα πραγματοποιούνται με έξι μήνες καθυστέρηση και η πρακτική αυτή διαρκεί για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 έτους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Επισημαίνεται επιπλέον ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ίδιες επιχειρήσεις πρέπει αφενός να εκπληρώνουν, στο σύνολό τους και εμπρόθεσμα, τις φορολογικές και τις δανειακές υποχρεώσεις τους αφετέρου να είναι σε θέση να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ η ανοχή των τραπεζών δεν είναι πάντα δυνατή, λόγω των σημερινών οικονομικών δυσχερειών του τραπεζικού συστήματος.
Υπεύθυνη είναι η πολιτεία και όχι ο ΛΑΓΗΕ
Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, προφανώς απαντώντας, εμμέσως, και στις καταγγελίες, εξώδικα, μηνύσεις κ.λπ. που δέχεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, τονίζει ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ύπαρξη και εξέλιξη του λογιστικού ελλείμματος των ΑΠΕ είναι το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, που διαχρονικά εκτόξευσε την παραγωγή των φωτοβολταικών μακράν πέραν των στόχων που τέθηκαν για το 2014, διατηρώντας, όμως, τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές πώλησης ενέργειας, που έχουν θεσπιστεί με υπουργικές αποφάσεις, σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα (παρά τη δραστική μείωση, διαχρονικά, του κόστους εγκατάστασης), και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ταυτόχρονα προϋπολογισμός αντίστοιχων πόρων για την ολοκληρωτική πληρωμή των παραγωγών αυτών, δημιουργώντας έτσι το έλλειμμα. Επίσης, επισημαίνει ότι παρά τις πολλαπλές ενημερώσεις του ΛΑΓΗΕ, της ΡΑΕ και των παραγόντων της ίδιας της αγοράς, έχει καθυστερήσει σημαντικά η λήψη μέτρων προς μια αποτελεσματική λύση του ελλείμματος. «Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μέτρα που έχουν διαχρονικά αποφασισθεί και για το δημιουργηθέν έλλειμμα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Άμεσες κινήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το λογιστικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 550 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Λειτουργού, είναι κατ' αρχάς επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης και υλοποίησης νομοθετικών μέτρων (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όπως έχει δεσμευθεί το ΥΠΕΚΑ), για τη σταδιακή εξάλειψη του παραπάνω λογιστικού ελλείμματος μέχρι τέλους του 2014, προκειμένου ο ΛΑΓΗΕ να μπορεί να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του προς τους παραγωγούς.
Επισημαίνεται όμως επιπλέον ότι τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην εξάλειψη του λογιστικού ελλείμματος μέχρι τέλους 2014, αλλά και στη σταδιακή εξάλειψη του ταμειακού ελλείμματος (ταμειακό έλλειμμα = λογιστικό έλλειμμα + οφειλές τρίτων, δηλαδή κατά κύριο λόγο οφειλές της ΔΕΗ) προς αποκατάσταση της ρευστότητας της αγοράς. Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι ο κ. Παπαγεωργίου έχει δεσμευθεί ρητά ότι θα εξασφαλισθούν επιπλέον έκτακτοι πόροι που θα αντιστοιχούν σε πληρωμές περίπου 2 μηνών, που θα καταβληθούν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2014, προς κάλυψη μέρους των οφειλών τρίτων (κυρίως των ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ) προς το ΛΑΓΗΕ, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ να προχωρήσει σε έκτακτες πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ μειώνοντας ανάλογα την καθυστέρηση.
Δικαστικές ενέργειες
Ο ΛΑΓΗΕ θεωρεί την εξασφάλιση και απόδοση αυτών των έκτακτων πόρων και, επίσης, την εμπρόθεσμη εφεξής απόδοση των μηνιαίων πόρων από τη ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ, ως απολύτως αναγκαία για την εν μέρει, έστω, άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Όπως σημειώνεται όμως στην επιστολή «εάν αυτοί οι πόροι δεν μας αποδοθούν εγκαίρως, ο ΛΑΓΗΕ δεν θα έχει καμία επιλογή παρά να προβεί σε περαιτέρω δυσάρεστες δικαστικές ενέργειες κατά των άνω μεγάλων οφειλετών του (ΔΕΗ/ ΑΔΜΗΕ/ ΔΕΔΔΗΕ), στοχεύοντας στην αποφυγή κατάρρευσης του ίδιου του ΛΑΓΗΕ, αλλά και της ίδιας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας».

Η επιστολή καταλήγει με μια επίσης δραματική επισήμανση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος: «Γνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που κάνετε και τον αγώνα που δίνετε προσωπικά για τη διάσωση και στήριξη της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη, με στόχο την αντιμετώπιση όλων των υφιστάμενων εμποδίων, προς επίτευξη των ανωτέρω, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση».

www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News