Dei Energy News

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Θεαματική αναβάθμιση της ΔΕΗ από τη S&P - Ανοίγει ο δρόμος για έκδοση εταιρικού ομολόγου


Από “CCC” σε “B” αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα
της ΔΕΗ ο διεθνής οίκος Standard & Poor' s, ανεβάζοντας κατά τρεις ολόκληρες βαθμίδες την πιστοληπτική ικανότητα της Επιχείρησης.
Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την έξοδος της ΔΕΗ, την προσεχή εβδομάδα, στις αγορές μέσω της έκδοσης εταιρικού ομολόγου.
Παράλληλα, μειώνεται σημαντικά το κόστος δανεισμού της Επιχείρησης, που αναχρηματοδότησε στα 2,2 δισ. ευρώ υφιστάμενο δάνειο, με επιτόκιο της τάξης του 6,5%, από 8,9% που ήταν στην τελευταία αναχρηματοδότηση.
Όπως αναφέρει ο  διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης στην έκθεσή του, το σκεπτικό της αναβάθμισης βασίστηκε κυρίως:
- στη σύναψη του πενταετούς διάρκειας κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,2 δισ. καθώς και στην πρόσφατη σύναψη των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με Κοινοπραξία ξένων τραπεζών, της οποίας ηγείται η γερμανική τράπεζα KfW,
- στο σημαντικό περιορισμό του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019, γεγονός που επιτρέπει στη ΔΕΗ το χρονικό περιθώριο για να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση.
- στις σταθερές προοπτικές για τη ΔΕΗ  αλλά και στην εκτίμησή της ότι η ΔΕΗ θα περιορίσει τα επόμενα 2 χρόνια τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει,
- στις πολύ καλές σχέσεις της εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες, όπως αποτυπώνεται από την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης και στη συνετή διαχείριση της εταιρείας από τη Διοίκηση.
Από την πλευρά της η ΔΕΗ σχολιάζει ότι, «η σημαντική αυτή αναβάθμιση αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.
Επιβραβεύει τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού και των στελεχών της επιχείρησης για να μείνει η ΔΕΗ πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών κινδύνων και αλλαγών. Προσπάθειες με μετρήσιμα αποτελέσματα που βελτίωσαν σημαντικά την αποδοτικότητα και αξιοπιστία της ΔΕΗ Α.Ε».
«Πράσινο» για εταιρικό ομόλογο
Παράλληλα, η αναβάθμιση του διεθνούς οίκου σχετίζεται με την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές, πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα, μέσω ενός εταιρικού ομολόγου για την άντληση 300-500 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού της προγράμματος.
Κατά πληροφορίες, η Επιχείρηση προσδοκά ότι το επιτόκιο θα κυμανθεί κάτω του 7%, χωρίς να αποκλείονται επίπεδα μεταξύ κοντά στο 6,5%. Δηλ., οι αγορές θα χρηματοδοτήσουν απευθείας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας.
Η εν λόγω κίνηση εκλαμβάνεται ως ένα «τεστ» για το ελληνικό δημόσιο, με κάποια σενάρια που κυκλοφορούν να αναφέρουν ότι η έξοδός του στις αγορές είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων.
Άλλωστε, η ΔΕΗ έχει από τις αγορές την ίδια ακριβώς αξιολόγηση με το Ελληνικό Δημόσιο, που κατέχει το 51% των μετοχών της.
Δάνειο 2,2 δισ.
Όσο για τη δανειακή σύμβαση ύψους 2,2 δισ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, με επιτόκιο 6,5%, που υπέγραψε με κ/ξ ελληνικών τραπεζών (Alpha, Αττικής, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς), αφορά στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου της Επιχείρησης 1,2 δισ. ευρω που έληγε τον Απρίλιο, και το οποίο είχε αναχρηματοδοτηθεί το 2012 με επιτόκιο 8,9%.
Μάλιστα η τωρινή συμφωνία προβλέπει ότι ανάλογα με το ποσό που θα αποπληρώνεται το δάνειο, αντίστοιχα θα μειώνεται και το επιτόκιο.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:
«Οι θετικές προοπτικές της ΔΕΗ και της Ελληνικής Οικονομίας επιβεβαιώνονται από την αναβάθμιση της επιχείρησης, από το διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης  Standard & Poor’s,  κατά 3 βαθμίδες (σε “B” από “CCC”).
Η σημαντική αυτή αναβάθμιση αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Επιβραβεύει τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού και των στελεχών της επιχείρησης για να μείνει η ΔΕΗ πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών κινδύνων και αλλαγών. Προσπάθειες με μετρήσιμα αποτελέσματα που βελτίωσαν σημαντικά την αποδοτικότητα και αξιοπιστία της ΔΕΗ Α.Ε.
Όπως  αναφέρει ο  διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης  Standard & Poor’s  στην έκθεσή του, το σκεπτικό της αναβάθμισης βασίστηκε κυρίως:
-          στη “σύναψη του πενταετούς διάρκειας κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,2 δις καθώς και στην πρόσφατη σύναψη των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με Κοινοπραξία ξένων τραπεζών, της οποίας ηγείται η γερμανική τράπεζα KfW,
-          στο “σημαντικό περιορισμό του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019, γεγονός που επιτρέπει στη ΔΕΗ το χρονικό περιθώριο για να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση”.
-          στις  “σταθερές προοπτικές” για τη ΔΕΗ  αλλά και στην εκτίμησή της ότι “η ΔΕΗ θα περιορίσει τα επόμενα δύο χρόνια τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει”,
-          στις “ πολύ καλές σχέσεις της Εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες, όπως αποτυπώνεται από την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης,” και “στη συνετή διαχείριση της Εταιρείας από  τη Διοίκηση”.
Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ΔΕΗ επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή ανακοίνωση υπογραφής δανείου ύψους € 2,2 δις, πενταετούς διάρκειας, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.
Είναι το μεγαλύτερο σε ποσό κοινοπρακτικό πενταετούς διάρκειας δάνειο, το οποίο έχει συναφθεί με ελληνική εταιρεία. Σε αυτό συμμετέχουν κατά αλφαβητική σειρά οι τράπεζες Alpha, Αττικής, Εθνική, Eurobank & Πειραιώς.
Με το δάνειο αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.
Έχοντας υλοποιήσει και χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους €4 δις. τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εμπράκτως αποδεικνύεται πως η ΔΕΗ αποτελεί διαχρονικά έναν βασικό και αξιόπιστο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο  και διατηρώντας παράλληλα τον έντονα κοινωνικό της χαρακτήρα».

 http://www.energypress.gr/news/reuma/Standard-Poors:-Anabathmise-thn-pistolhptikh-ikanothta-ths-DEH-apo-CCC-se-B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News