Dei Energy News

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Βγήκε σε διαβούλευση το New Deal για τις ΑΠΕ - Κούρεμα στις ταρίφες, άρση της αναστολής για φωτοβολταϊκά


Δημοσιεύθηκε και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως και
την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 στις 16.00 το απόγευμα, το σχέδιο νόμου του "New Deal" για τις ΑΠΕ (δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση στο opengov.gr).
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τις εξής βασικές προβλέψεις:
- Επιβολή επιστροφής εσόδων από τους παραγωγούς προς τον ΛΑΓΗΕ μέσω πιστωτικού τιμολογίου, προκειμένου να καλυφθεί το συσωρευμένο έλειμμα. Η επιστροφή αυτή είναι 35% για τα φωτοβολταϊκά επί του τζίρου του 2013 και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ 10%. Οι παραγωγοί δεν θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά για τα ποσά που επιστρέφουν στον ΛΑΓΗΕ. Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν θα πληρώσουν επιστροφή.
- "Κούρεμα" στις ταρίφες των υφιστάμενων σταθμών ΑΠΕ ανάλογα με την τεχνολογία, αλλά και την ειδική κατηγορία που ανήκει κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός. Μεσοσταθμικά το κούρεμα στα φωτοβολταϊκά είναι 29,5%, στα αιολικά 6,4% και στα μικρά υδροηλεκτρικά 5,4%.  Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα υποστούν και αυτά κούρεμα. Τα φωτοβολταϊκά των αγροτών και τα μικρά φ/β κάτω από 20 Κιλοβάτ έχουν ελάφρυνση στο κάθε φορά κούρεμα κατά 10%. Με τις νέες ταρίφες δεν θα δημιουργείται νέο έλλειμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Πρακτικά οι μειωμένες ταρίφες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με την έκτακτη εισφορά (η οποία καταργείται) αλλά γίνεται διαφορετική, παραμετροποιημένη, κατανομή των βαρών στις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ και στις διάφορες κατηγορίες φωτοβολταϊκών επενδύσεων. Επιδιώκεται μια ομοιομορφία στις αποδόσεις των επενδύσεων.
- Παράταση στις συμβάσεις των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών κατά 5 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει αν θα πουλάει μέσω ημερήσιας αγοράς ή με σταθερή τιμή που προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο.
- Άρση της αναστολής για την είσοδο νέων φωτοβολταϊκών στο σύστημα. Η αναστολή αίρεται από την ψήφιση του νόμου, αλλά τίθεται πλαφόν για κάθε τεχνολογία στο πόσα Μεγαβάτ μπορούν να πάρουν εγγυημένη τιμή. Για παράδειγμα για τα φωτοβολταϊκά μπορούν να μπαίνουν με fit 200 MW το χρόνο. Δίνεται η δυνατότητα και για διαγωνισμούς μέσω των οποίων θα επιλέγονται αυτά τα 200 MW.
Παράλληλα, με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ, επανακαθορίζονται από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης οι τιμές πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κλιμακωτά ανάλογα με τηνπερίοδο σύνδεσηες, την ισχύ αλλά και το εάν βρίσκονται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή όχι. Η μεσοσταθμική μείωση είναι λίγο κάτω από 30% για τα φωτοβολταϊκά και 5 - 6 % για τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται καμμία πρόβλεψη σχετικά με τα δάνεια των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να παρουσιαστούν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Οι νέες ταρίφες
Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές έχουν ως εξής (κλικ στις εικόνες για πλήρες μέγεθος):

Φωτοβολταϊκά:

(* ΧΕ: Χωρίς Επιδότηση, ΜΕ: Με Επιδότηση)
Για τα φωτοβολταϊκά σημειώνεται ότι:
Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014.
Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014 Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄επάγγελμα αγροτών επενακαθορίζεται η τιμή αποζημίωσης, από την ημερομηνία μεταβίβασης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%.
Αιολικά, Υδροηλεκτρικά και ΣΗΘΥΑ:

Πενταετής παράταση των συμβάσεων
Πέραν από το «κούρεμα» στις τιμές, το “New deal” προβλέπει επίσης 5ετή παράταση των συμβάσεων. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο ν/σ:
« Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα κτίρια», κατά 5 χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες:
- Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.
- Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας κατά προτεραιότητα και με τιμή που καθορίζεται σε 80 €/MWh, για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:
Ενέργεια (KWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) X Συντελεστής Απόδοσης
(KWh/KW)»
3 άξονες
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση στο opengov , «το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες:
α) προσαρμογή τιμών ώστε να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή προσαρμογή που να στοχεύει, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων,
β) προστασία των επενδυτών λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και
γ) νέες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβατές με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις.
Οι προβλεπόμενες αναπροσαρμοσμένες τιμές εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν σειρά κριτηρίων που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων.
Ειδικότερα, συνεκτιμήθηκαν τεχνολογικής φύσεως παράμετροι (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεσης (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας της επένδυσης), καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε οποιαδήποτε μορφής ενίσχυση (άμεση επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, κλπ.)».

 http://www.energypress.gr/news/Bghke-se-diaboyleysh-to-New-Deal-gia-tis-APE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News