Dei Energy News

Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 47


Συναδέλφισσες-φοι,


Την Τρίτη 31 Ιουνλου 2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και συζητήθηκαν το παρακάτω θέματα της Η.Δ.:

1.     «Σύμβ. Αρ. ΔΜΚΘ-1147201 για την εκτέλεση του έργου: ΘΗΣ Νότιας Ρόδου-προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου. Πρακτικό φιλικού διακανονισμού που αφορά απαιτήσεις του αναδόχου λόγω καθυστέρησης αδειοδότησης του πιο πάνω έργου».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

2.     «Αξιοποίηση συγκροτήματος άλεσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας. Πενταετής εκμίσθωση. Διάθεση-πώληση προεπιλεγμένης ή μη τέφρας».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

3.     «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ-1135202 για την εκτέλεση του έργου: ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV-Αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτροστατικών φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις ίδιες μονάδες».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

4.     «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ-1152131 για την εκτέλεση του έργου: ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Μονάδα ΙΙΙ-Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων. Παράταση διαδικασίας φιλικού διακανονισμού ».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

5.     «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ-1159321 για την εκτέλεση του έργου: ΑΗΣ Αθερινόλακκου-Μελέτη-προμήθεια-μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φ.Α. μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων. Παράταση διαδικασίας φιλικού διακανονισμού».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

6.     «Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα HSBC plc».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

7.     «Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης-Διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο πεδίο γεωθερμίας-Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

8.     «Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.-Τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης δεσμευτικών προσφορών για την εύρεση και επιλογή μακροχρόνιου στρατηγικού εταίρου στο πεδίο των ΑΠΕ».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32, Αθήνα - Τηλ.: 210-5239192 - Fax: 210-5292692 - e-mail: i.karavasilis@dei.com.gr


9.     «Κατάθεση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών μήνυσης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά του Χαράλαμπου Βωβού του Αρμοδίου, ως νόμιμου εκπροσώπου της Α.Ε. με επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής κατ’ εξακολούθηση».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

10.  «Ψήφισμα ΔΕΗ Α.Ε. για το θάνατο του Γεωργίου Γκρος, πρώην Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.»
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

11.  «Ορισμός Μελών του Δ.Σ. για την υπογραφή της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγρ. 2 του Ν. 3556/12.1.2012».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

12.  «Κατάργηση του Κλάδου Διανομής (ΓΔ/Δ και ΔΔΝ)».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

13.  «Παράταση ισχύος και επαύξηση της σύμβασης αρ. ΔΕΕ 734-19.4.2011, για τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό της ΔΕΕ της ΔΕΗ Α.Ε.».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

14.  «Παράταση ισχύος της εξουσιοδότησης των Γενικών Διευθυντών Παραγωγής και Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. για την καταχώρηση των αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) στο Μητρώο (ΑΔΙ) και τη συμμετοχή στο μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη

15.  «Διαιτησία με την εταιρία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.».
Σε συνεργασία με το συνάδελφο Ε. Μπουζούλα, ζητήσαμε να συζητηθεί ως θέμα Η.Δ. συνολικά η συνεργασία μας με τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, τα θέματα που αφορούν εκκρεμότητες και χρέη της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ καθώς και τις διαφορές μας με τη ΜΕΤΚΑ. Για να δούμε τη στρατηγική μας ως Επιχείρηση και για να λυθούν οριστικά οι εκκρεμότητες της αποπληρωμής του χρέους από τις καταναλώσεις Η/Ε.
Την ίδια τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε και με τις άλλες μεγάλες εταιρίες-πελάτες όπως ΛΑΡΚΟ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, Υπουργεία και Οργανισμοί κτλ. 
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη
Συναδελφικά,
Γιάννης Καραβασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News