Dei Energy News

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Από τα Δίκτυα στο Υπερδίκτυο


Από 3 - 5 Σεπτεμβρίου, σε συνεδριακό κέντρο της πόλης
Guangzhou (Καντόνα) της Κίνας, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη τεχνική συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ασίας-Ωκεανίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE).  Συμμετείχα ως επίσημος προσκεκλημένος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα των τεχνολογιών των έξυπνων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  Όμως, παράλληλα, μπορούσε κανείς να δει φανερά τις προσπάθειες, ιδιαιτέρως της Κίνας, να θέσει τις βάσεις για την εξέλιξη του προσεχούς μέλλοντος που έχει ήδη αποκληθεί το Υπερδίκτυο.
 Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις προδιαγραφές των Δικτύων του Μέλλοντος.  Δηλαδή, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για τον τρέχοντα 21ο Αιώνα.  Η κορυφαία διεθνής οργάνωση για τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη και τη διαμόρφωση της εξελισσόμενης τεχνικής πρακτικής στα σύγχρονα ΣΗΕ.
 Οι σύγχρονες Κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ηλεκτρική ενέργεια.  Είναι σωστό να ειπωθεί πως τα ΣΗΕ είναι σήμερα ταυτόχρονα Στόχος και Προϋπόθεση Ανάπτυξης για κάθε χώρα.
 Τα ΣΗΕ για τον τρέχοντα Αιώνα πρέπει να είναι Έξυπνα και Αυτοθεραπευόμενα, πρέπει να αξιοποιούν στο μέγιστο-δυνατό τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πρέπει να είναι πλήρως Διασυνδεδεμένα, και η Θερμική Παραγωγή σε αυτά να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογίες με Μέγιστους Βαθμούς Απόδοσης και Ελάχιστες Εκπομπές Ρύπων
Παράλληλα, η κατανάλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΗΕ).  Η συνολική λειτουργία των διασυνδεδεμένων μεγάλων ηλεκτρικών δικτύων θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία αλλά και απόδοση με τη βοήθεια ενός Υπερδικτύου συνεχούς ρεύματος το οποίο θα συνδέει όλα τα Συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος μιας μεγάλης περιοχής – όπως λ.χ. η Ευρώπη.  Το Υπερδίκτυο θα λειτουργεί σε Εξαιρετικά Υψηλή Τάση (ΕΥΤ).  Η ΕΥΤ για τη μεταφορά συνεχούς ρεύματος τώρα στην Κίνα είναι 800 kV.  Μέχρι τώρα η δημιουργία ενός Υπερδικτύου σκόνταφτε στο ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι διακόπτες ισχύος.  Όμως, ήδη από το 2012, δοκιμάστηκαν με επιτυχία οι κατάλληλες νέες τεχνολογίες διακοπτών ισχύος συνεχούς ρεύματος.
 Η Ευρώπη είναι τώρα έτοιμη να συνεχίσει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Διασυνδεδεμένου Δικτύου με τις προδιαγραφές των δικτύων του μέλλοντος.  Βέβαια είναι γνωστό πως οι επενδύσεις στα ΣΗΕ απαιτούν πολύ υψηλά κεφάλαια, γι’ αυτό και τα επίκαιρα Ευρωπαϊκά Ομόλογα Έργων (ΕΟΕ) προορίζονται, μεταξύ άλλων, και για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων νέων υποδομών στα ΣΗΕ.  Ήδη από φέτος ξεκίνησαν τα Ομόλογα Έργου (Project Bonds) για δίκτυα σύνδεσης αιολικών πάρκων στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το σημερινό θετικό πολιτικό και οικονομικό κλίμα για τον εκσυγχρονισμό των Ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και να εκσυγχρονίσει το Ελληνικό ΣΗΕ.  Για τη θερμική παραγωγή στη χώρα μας προέχει η επιλογή των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου (αλλά και Συμπαραγωγής – όπου αυτό είναι σκόπιμο) με φυσικό αέριο που έχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης.  Τα αυτόνομα ΣΗΕ των μεγάλων Ελληνικών Νησιών, όπως για παράδειγμα το ΣΗΕ της Κρήτης, μπορούν να διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό Δίκτυο και να συμβάλλουν σημαντικά στην πιο οικονομική λειτουργία του Συστήματος.  Η πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου, από Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, για την κατασκευή του Euro-Asia Inter-connector για την υποθαλάσσια διασύνδεση Ισραήλ με Κύπρο, Κρήτη και με το διασυνδεδεμένο Ελληνικό δίκτυο είναι ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση.
 Η χώρα μας μπορεί, με έναν ορθολογικό ενεργειακό σχεδιασμό – ο οποίος θα αποβλέπει στην πλήρη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών αλλά και στην τεχνολογική αριστεία, αξιοποιώντας τα καθοριστικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα (με τα ΣΗΕ των μεγάλων νησιών, κλπ.) αλλά και το υψηλής στάθμης στελεχιακό δυναμικό της, να επιδιώξει την αξιοποίηση των σχετικών κοινοτικών πόρων για τις απαραίτητες μεγάλες υποδομές για την Ευρώπη του εικοστού-πρώτου Αιώνα.

* Ο συνταξιούχος καθηγητής ΑΕΙ Θαλής Μιχ. Παπάζογλου προεδρεύει Ομάδας Εργασίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News