Dei Energy News

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο μνημόνιο - Τι προβλέπει για την ενέργεια

Αναδιάρθρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ από την 1η Ιουλίου αλλά και επιστροφή από το δημόσιο των οφειλών του προς τη ΔΕΗ έως το τέλος Ιουνίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, το αναθεωρημένο μνημόνιο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. 
Αναλυτικότερα, στις σημαντικότερες υποχρεώσεις της χώρας στον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνονται τα εξής:
- Από την 1η Ιουλίου 2014, η ΔΕΗ θα πρέπει να εφαρμόσει τη νέα δομή των τιμολογίων της, τα οποία θα παρέχουν επαρκή ανάκτηση κόστους, με κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων.
- Έως τον Ιούνιο του 2014, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει... επικυρώσει το νόμο σχετικά με τις αναθεωρημένες  χρεώσεις των ΥΚΩ οι οποίες προορίζονται για τους καταναλωτές στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- Έως τον Απρίλιο του 2014, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ αλλά και ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές. Θα πρέπει να τεθεί προς διαβούλευση με την ΕΕ και το ΔΝΤ νομοθεσία η οποία θα θέτει ανώτατο όριο στις νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα επιδοτούνται ετησίως.
- Έως τον Ιούνιο του 2014, η κυβέρνηση εξοφλεί όλες τις οφειλές της προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά αλλά και για να διευκολυνθεί η επερχόμενη ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.
- Αναθεώρηση των μηχανισμών διαθεσιμότητας ισχύος, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014.
- Από την 1η Ιουλίου 2015 «σπάνε» στα δύο οι Εταιρείες Παροχής Αερίου, αφού διαχωρίζονται οι δραστηριότητες του δικτύου από την εμπορία. Σχετικός νόμος πρέπει να έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση ως το Σεπτέμβριο του 2014.
- Έναρξη των δημοπρασιών μέσω του μοντέλου ΝΟΜΕ την 1η Σεπτεμβρίου 2014
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χώρας στο κομμάτι της ενέργειας, το επίσημο κείμενο συνοπτικά αναφέρει:
-Προωθείται ένα πιο σύγχρονο μοντέλο αγοράς ενέργειας, μέσω θεμελιώδους μετασχηματισμού του εν λόγω τομέα. Το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τα νοικοκυριά. Για την αντιμετώπισή του εν λόγω φαινομένου, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να υιοθετήσει «πακέτο» μεταρρυθμίσεων, ώστε η αγορά ενέργειας να αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
-Απομάκρυνση κοστοβόρων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, εισαγωγή δημοπρασιών ΝΟΜΕ (οι οποίες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου 2014), αποκρατικοποίηση μέρους της ΔΕΗ («μικρή ΔΕΗ»). Οι σταυροειδείς επιδοτήσεις στους πελάτες μεσαίας και χαμηλής τάσης, καθώς και η τιμολόγηση με βάση το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς ΔΕΗ παραμένουν σημαντικά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν ως τον Ιούνιο.
-Η επιτάχυνση των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων. Η κατάργηση χρόνιων στρεβλώσεων στην ηλεκτρική ενέργεια θα φέρει περισσότερο ανταγωνισμό στο κομμάτι των προμηθειών. Σημαντικό κομμάτι προς αυτή την κατεύθυνση θα φέρουν και οι αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου.
- Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και της ΡΑΕ, το πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς παραμένει άλυτο. Ωστόσο, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εξοφλήσει όλες τις σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τη ΔΕΗ μέχρι τον Ιούνιο του 2014.
- Το πρόβλημα των επιδοτήσεων στις ΑΠΕ έχει εν τέλει αντιμετωπιστεί με διαρθρωτικό τρόπο. Στο κείμενο του μνημονίου αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στα οποία περιλαμβάνεται η μείωση των εγγυημένων τιμών και η αναθεώρηση των υφιστάμενων συμβολαίων προκειμένου να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ. Αναφέρεται παράλληλα το όριο που τίθεται για τις ετήσιες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ενώ αναφέρεται ότι αναμένεται να εισαχθεί πλαφόν και όσον αφορά τις ετήσιες αποζημιώσεις.
- Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, στο κείμενο αναφέρεται ότι η διαδικασία προχωρά. Γίνεται ειδικότερα λόγος για το σχέδιο της κυβέρνησης για τη «μικρή ΔΕΗ», για το διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι η διαδικασία για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ στη SOCAR είναι σε εξέλιξη. Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, σημειώνεται ότι η ιδιωτικοποιήσει έχει ματαιωθεί προκειμένου να αποσαφηνισθεί περαιτέρω το μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να φέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά, βελτίωση του ανταγωνισμού, χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές στο φυσικό αέριο και βελτίωση της κερδοφορίας της ΔΕΗ.
- Στον τομέα των καυσίμων επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στα καύσιμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τον Αύγουστο του 2014, και ότι ως τον Σεπτέμβριο του 2014 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία τον Ιναουάριο του 2015.
Όσον αφορά τα θέματα που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, στο μνημόνιο αναφέρεται:
Ηλεκτρισμός: Στα σημαντικά προς επίλυση θέματα περιλαμβάνονται η έλλειψη διασυνδέσεων με τα νησιά, η οποία κοστίζει κάθε χρόνο στην Ελλάδα 800 εκ. ευρώ, αλλά και το υψηλό κόστος για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων μεταξύ της προσφοράς ενέργειας από ΑΠΕ και της ζήτησης. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικές, και πιθανώς φθηνότερες, πηγές ηλεκτρισμού στους καταναλωτές.
Φυσικό αέριο: Ο κλάδος του φυσικού αερίου παραμένει τελείως κλειστός στην απελευθέρωση, κάτι το οποίο έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, λόγω έλλειψης επιλογών από τους καταναλωτές, μη αποδοτικών υποδομών διανομής και υψηλότερων τιμών. Καταλύτες για την αναδιάρθρωση της αγοράς αερίου, όπως τονίζεται στο Μνημόνιο, αποτελούν 3 στοιχεία: η απόφαση το Δεκέμβριο για την κατασκευή του TAP, η αποτυχημένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ το καλοκαίρι του 2013 και η κρίση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος ενέργειας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News