Dei Energy News

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Όλη η έκθεση της Standard & Poors που «απογείωσε» τη ΔΕΗ

Χαρακτηρίστηκε ως θετική έκπληξη κυρίως γιατί οδήγησε σε
θεαματική αναβάθμιση της αξιολόγησης. Ο λόγος για την έκθεση της Standard & Poor’s που έφερε τη ΔΕΗ στη βαθμίδα Β τρεις βαθμίδες πάνω από την προηγούμενη αξιολόγηση CCC, δημιουργώντας θετικές  προσδοκίες για το μέλλον της εταιρείας. Πράγματι, η αξιολόγηση που παρουσιάζει ολόκληρη το EnergyPress θεωρεί ότι υπό όρους οι  προοπτικές της εταιρείας είναι ακόμη θετικότερες.
Συγκεκριμένα οι αναλυτές του οίκου θεωρούν ότι η πρόοδος στην αποκρατικοποίηση, οι ρυθμιστικές αλλαγές στην αγορά του ηλεκτρισμού και η βελτίωση των δεικτών δανεισμού της εταιρείας θα μπορούσαν να φέρουν περαιτέρω αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ, η οποία θυμίζουμε από CCC άλλαξε σε B. Στον αντίποδα πάντως η S&P’s εκτιμά ότι τα ρίσκα για υποβάθμιση της εταιρίας είναι πλέον μικρότερα και μόνο εάν υπάρξουν αναπάντεχες εξελίξεις κυρίως σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας θα μπορούσε να προκληθεί μια νέα υποβάθμιση.
Η S&P αξιολογεί τις προοπτικές της ΔΕΗ ως σταθερές προσδοκώντας ότι η ΔΕΗ θα βελτιώσει τόσο το επιχειρηματικό όσο και το χρηματοοικονομικό της προφίλ την προσεχή διετία.
Ως πλεονεκτήματα σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρούνται: η καθετοποίηση, η ισχυρή θέση της στην αγορά, καθώς και το...
σχετικά ανταγωνιστικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής που περιλαμβάνει φθηνές λιγνιτικές μονάδες. Στον αντίποδα ως αρνητικοί παράγοντες αξιολογούνται η αδύναμη ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, η φτωχή κερδοφορία, το ασταθές ρυθμιστικό περιβάλλον, η έκθεση στις διεθνείς τιμές ενέργειας, η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και τέλος το πεπαλαιωμένο με υψηλές εκπομπές άνθρακα παραγωγικό δυναμικό.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αντιμετωπίζεται από τους αξιολογητές του οίκου ως μια εταιρεία με στενές σχέσεις με το κράτος, που επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την αξιολόγηση της Ελλάδας. Αυτό φαίνεται και από το βασικό όρο που θέτει η S&P’s για νέα αναβάθμιση. Η αξιολόγηση της ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη πέραν της μίας βαθμίδας συγκριτικά με την αξιολόγηση της Ελλάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια του οίκου. Η διαφορά αυτή θα μπορούσε να αυξηθεί στις δύο βαθμίδες εάν η S&P δε θεωρούσε πλέον τη ΔΕΗ ως κρατική επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου αποκρατικοποίησης. Πάντως πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε βαθμίδα Β ή ανώτερη θα συμπαρέσυρε και την αξιολόγηση της ΔΕΗ, υπό τον όρο ότι και το πιστοληπτικό προφίλ της εταιρίας θα εμφανίσει βελτίωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εφόσον υπάρξει περιορισμός του πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα, προχωρήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ ή προχωρήσει ο ανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θετικός καταλύτης θα μπορούσε να είναι επίσης η επίτευξη από την πλευρά της ΔΕΗ βιώσιμων δεικτών δανεισμού  με μείωση του προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου της εταιρείας.
Στον αντίποδα το αρνητικό σενάριο για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την S&P’s προβλέπει υποβάθμιση του πιστοληπτικού προφίλ της εταιρείας από πιθανές δυσμενείς ρυθμιστικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού, εξέλιξη που όμως δε φαίνεται πιθανή με δεδομένες τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του μνημονίου. Επίσης ο οίκος παρακολουθεί στενά τους τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως για παράδειγμα εάν τα λειτουργικά έσοδα πέσουν κάτω από το 12% του συνολικού δανεισμού.
Όπως επισημαίνει ο οίκος η θετική αξιολόγηση αντανακλά κυρίως τη βελτίωση της ρευστότητας της ΔΕΗ, η οποία θεωρείται ως επαρκής και δε διαφαίνονται σοβαρά ρίσκα αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019. Αυτό δίνει στη ΔΕΗ άνεση χρόνου ώστε να προχωρήσει σε βιώσιμη βελτίωση της κερδοφορίας της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση. Αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΗ ως μια εταιρεία που έχει στενή σχέση με το κράτος και εκτιμούμε ότι υπάρχει μια μέτρια πιθανότητα η ελληνική κυβέρνηση να παράσχει έγκαιρη και επαρκή έκτακτη υποστήριξη στη ΔΕΗ ή να εξασκήσει αρνητική επίδραση.
Το βασικό σενάριο της S&P για τη ΔΕΗ προβλέπει:
·         Σταθερά έσοδα που θα αντανακλούν τη δειλή ανάκαμψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάμεικτη επίδραση των αλλαγών στα τιμολόγια (ανοδική για τη χαμηλή τάση και πτωτική για την υψηλή τάση)
·         Την ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA ως αποτέλεσμα των σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την ενίσχυση της αποδοτικότητας. Επίσης θετικά σε αυτήν την κατεύθυνση θα επιδράσουν μεταξύ άλλων ο τερματισμός του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους και η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου μετά τις διαπραγματεύσεις ΔΕΠΑ Gazprom
·         Το διαχωρισμό και πώληση του ΑΔΜΗΕ, για ένα ποσό της τάξης του 1 δις ευρώ
·         Την αύξηση των επενδύσεων που θα ξεπεράσουν το 1 δις ετησίως μέχρι το 2016
·         Τη διανομή μερίσματος στο 35% των καθαρών κερδών
Η S&P υπολογίζει ότι η ρευστότητα της ΔΕΗ είναι επαρκής καθώς
·         Το διαθέσιμο ρευστό στο τέλος του 2013 ήταν 260 εκατ. ευρώ
·         Πάνω από 1 δις προέρχονται από δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης από την ΕΙΒ (415 εκατ. ευρώ) και το κοινοπρακτικό υπό την KfW (739 εκατ. ευρώ )
·         Λειτουργικά έσοδα άνω των 900 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης της συνεισφοράς του ΑΔΜΗΕ 175 εκατ. ευρώ το 2013)
Στον αντίποδα οι ανάγκες σε ρευστό υπολογίζονται ως εξής:
·         Ωριμάνσεις βραχυπρόθεσμων δανείων που δεν ξεπερνούν τα 708 εκατ. ευρώ μετά την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού με τις ελληνικές τράπεζες. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε να μειώσει το ποσό κατά 303 εκατ. ευρώ
·         Επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ
·         Ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

 http://www.energypress.gr/news/reuma/Olh-h-ekthesh-ths-Standard-Poors-poy-apogeiwse-th-DEH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News