Dei Energy News

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Γ.Κόλλιας: Τα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ για έξυπνα δίκτυα και Μη-Διασυνδεδεμένος Νησιών


Για τους σχεδιασμούς του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου διανομής αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο των έξυπνων δικτύων μιλά σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Γεώργιος Κόλλιας.
Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Κόλλια:
-Τα έξυπνα ή εξυπνότερα δικτυα είναι πλέον συχνά στην επικαιρότητα και την πολιτική ατζέντα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ. Ποιό είναι το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για το ελληνικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ορίζοντα το 2030;
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενεργή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις ως προς τα έξυπνα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές έξυπνων δικτύων που προωθεί σε ευρεία κλίμακα είναι οι ακόλουθες:
- Αποτύπωση του δικτύου Διανομής σε κεντρικό μηχανογραφικό ...
...σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Οι μηχανογραφικοί χάρτες θα αποτελέσουν αναγκαία υποδομή για την ανάπτυξη πλήθους άλλων εφαρμογών, όπως παρακολούθηση - υποστήριξη των μελετών και κατασκευών του δικτύου, υποστήριξη των βλαβοληπτικών κέντρων, υποστήριξη των συστημάτων τηλελέγχου κλπ και θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών.
- Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτικών στοιχείων του δικτύου Μέσης Τάσης και τηλέλεγχός τους από κέντρα ελέγχου ενέργειας, μέσω ανάπτυξης και βελτιστοποίησης συστημάτων SCADA).
- Αυτοματοποίηση του δικτύου με χρήση κατάλληλων συστημάτων (DMS) στην Αττική και τα νησιά.
- Τηλεμέτρηση, για την οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια.
Μεταξύ των πιλοτικών εφαρμογών έξυπνου δικτύου στις οποίες συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου BPL (ευρυζωνικής μετάδοσης πληροφοριών σε γραμμές ΜΤ για υποστήριξη εφαρμογών τηλεμέτρησης, τηλεχειρισμών κλπ) και οι εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων.
-Τι υποχρεώσεις και κυρίως τι νέες δυνατότητες φέρνει ο πρόσφατα θεσμοθετημένος Κώδικας Διαχείρισης Μη-Διασυνδεδεμένος Νησιών;
Ο Κώδικας ΜΔΝ θεσμοθετεί σαφείς κανόνες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κυρίως σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση των Εκπροσώπων Φορτίου, θεσμοθετεί τον κυρίαρχο ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή στα ΜΔΝ, και διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στα ΜΔΝ.
Επιπλέον προβλέπει ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεών του και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αφορούν στην υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής τόσο σε συστήματα όσο και σε διαδικασίες, ιδίως για την ανάπτυξη ΚΕΕ, Πληροφοριακού Συστήματος κ.λπ.
-Η αντικατάσταση των μετρητών των καταναλωτών με τους λεγόμενους «έξυπνους μετρητές» που ήδη ξεκινάει πιλοτικά ο ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει νέες δυνατότητες για αμφίδρομη επικοινωνία του διαχειριστή με τους καταναλωτές και για αποδοτικότερη οικονομικά διαχείριση της ενέργειας στην τελική χρήση. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει άμεσα η αλλαγή αυτή για τους καταναλωτές και ποιά σε επόμενο στάδιο;
Στα άμεσα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η ελαχιστοποίηση των επισκέψεων υπαλλήλων – καταμετρητών στις ιδιοκτησίες των πελατών, η ακριβής τιμολόγηση, η άμεση πληροφόρηση των πελατών με στοιχεία της κατανάλωσής τους, η δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της άμεσης πληροφόρησης των καταναλωτών, η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στο δίκτυο διανομής, η δυνατότητα άμεσης επιλογής και αλλαγής προμηθευτή καθώς και η δυνατότητα άμεσης διαδοχής και επανασύνδεσης καταναλωτή.
Μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής εναλλακτικών τιμολογίων μεταβαλλόμενου κόστους καθώς και η δυνατότητα της αντιμετώπισης των αιχμών ζήτησης, μέσω της άμεσης ενημέρωσης και προτροπής των καταναλωτών για μείωση της κατανάλωσης τους, προσφέροντας μειωμένο τιμολόγιο σε περίπτωση μείωσης της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής.
-Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ως αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα, συχνά θεωρούνται ιδανικές περιοχές για την πιλοτική εφαρμογή νέων μοντέλων διαχείρισης της ζήτησης. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τοπικά είναι πολύ υψηλότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Ποιός είναι ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ και τι εξελίξεις θα δούμε μέχρι το 2020;
Ο ΔΕΔΔΗΕ, μεριμνά για την υλοποίηση έξυπνων υποδομών στα ΜΔΝ.
Στα πλαίσια του ρόλου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ η υλοποίηση ΚΕΕ και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής και ζήτησης ενέργειας θα οδηγήσουν αναπότρεπτα στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ.
-Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει σχετική δικτύωση και με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) στην περιοχή των Έξυπνων Δικτύων-Smart Grids (SUSTAINABLE, IGREENGRID και SINGULAR). Ποιά ήταν τα βασικά αποτελέσματα και μελλοντικά οφέλη που προέκυψαν για το ελληνικό σύστημα;
Πράγματι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει δικτύωση με άλλους Ευρωπαϊκούς Φορείς και συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη και από τα οποία η εταιρεία μας προσδοκά μελλοντικά οφέλη που κυρίως αφορούν στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στην επίλυση τεχνικών θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και στην κατάρτιση μελετών και προδιαγραφών προς προώθηση και  υλοποίηση έξυπνων υποδομών.

http://www.energypress.gr/news/reuma/G.Kollias-DEDDHE-:-Ta-shedia-toy-DEDDHE-gia-exypna-diktya-kai-MDN


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News