Dei Energy News

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Με “μοντέλο” ΔΕΔΔΗΕ η δημιουργία των νέων Εταιρειών Διανομής Αερίου- Τι προβλέπει το νομοσχέδιο


Με μοντέλο ΔΕΔΔΗΕ ”σπάει” το μονοπώλιο των Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας στα δίκτυα διανομής του φυσικού αερίου.
Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που αναρτήθηκε χθες προσωρινά στο open.gov για να αποσυρθεί λίγη ώρα μετά για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα τουλάχιστον με την επίσημη εκδοχή.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση τεσσάρων Εταιρειών Διανομής (ΕΔΑ), οι τρεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, και η τέταρτη στην υπόλοιπη Ελλάδα, στις οποίες και παραχωρείται η εκμετάλλευση των σημερινών δικτύων διανομής των τριών ΕΠΑ. Ιδιοκτησιακά η κυριότητά τους παραμένει αποκλειστικά στη
ΔΕΠΑ. Ακριβώς δηλαδή όπως έγινε με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ, δημιουργούνται διαχειριστές των δικτύων διανομής και στο φυσικό αέριο.
Οι ΕΠΑ, έτσι όπως τις ξέρουμε σήμερα, θα παραμείνουν μόνο ως εμπορικές εταιρείες που θα τροφοδοτούν με φυσικό αέριο τη λιανική, και στις οποίες οι καταναλωτές, όπως ακριβώς και σήμερα, θα πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.
Ετσι, επιβάλλεται σταδιακά πλήρης διαχωρισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων από εκείνες που σχετίζονται με την κατασκευή και διαχείριση των δικτύων τόσο για τη ΔΕΠΑ όσο και για τις τρεις ΕΠΑ.
Ο διαχωρισμός των δικτύων ξεκινά από τις 30 Μαίου 2015, ενώ την 1η Οκτωβρίου 2015 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του δικτύου διανομής. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τόσο ο νομικός όσο και ο λειτουργικός διαχωρισμός των δικτύων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, και οι εταιρείες να έχουν εισφέρει τον κλάδο στις νέες Εταιρείες Διανομής που δημιουργούνται.
Το νομοσχέδιο δίνει πάντως τη δυνατότητα τόσο στις ΕΠΑ όσο και στις ΕΔΑ να συγχωνευτούν μεταξύ τους. Δεν απαγορεύεται μελλοντικά το δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα να ενοποιηθεί κάτω από μια εταιρεία διαχέιρισης, με στόχο να υπάρξουν συνέργειες και μείωση κόστους.
Πότε μπορώ να επιλέξω προμηθευτή
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο τερματίζεται σταδιακά το μονοπώλιο της ΔΕΠΑ και των τριών υφιστάμενων ΕΠΑ να προμηθεύονται και να πωλούν φυσικό αέριο στους καταναλωτές. Αμεσα, να επιλέξουν όποιον προμηθευτη επιθυμούν, θα μπορούν όλοι οι πελάτες εκτός των ορίων των τριών ΕΠΑ, και οι βιομηχανικοί με κατανάλωση άνω των 2,2 γιγαβατωρών. Από 1ης/1/2016, να επιλέξουν ελέυθερα προμηθευτή θα μπορούν όλοι οι μη οικιακοί πελάτες με κατανάλωση άνω των 2,2 γιγαβατωρών, από 1ης/1/2017 όλοι οι μη οικοιακοί πελάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης, και από 1ης/1/2018 όλοι οι οικιακοί πελάτες.
Αντιστάθμισμα
Σε κάθε περίπτωση, οι τρεις ΕΠΑ χάνουν το μονοπώλιο τόσο στο δίκτυο διανομής όσο και στην προμήθεια των οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών πελατών στις περιοχές εντός των οποίων λειτουργούν.
Επειδή η κατάργηση του μονοπωλίου τους γίνεται κατά παράβαση των συμβάσεων αποκλειστικότητας για μια 30ετία, που είχαν υπογράψει το 2000, προκειμένου οι μέτοχοι να μην ζητήσουν αποζημιώσεις και προκύψουν δικαστικές διενέξεις, παρέχεται στις τρεις ΕΠΑ 20ετή παράταση στη δραστηριότητα του δικτύου, με οψιόν για 20 ακόμη χρόνια. Στην ουσία, δηλαδή οι άδειες των σημερινών ΕΠΑ που λήγουν το 2030, παρατείνονται τουλάχιστον μέχρι το 2050.
Προσωπικό
Τι θα γίνει με το προσωπικό που απαπασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ομώνυμο κλάδο διανομής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕΠΑ ; Θα μεταφερθεί κατά την απόσχιση του ομώνυμου κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία και εισφέρεται, είναι η απάντηση. Διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οι υφιστάμενες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και ο κανονισμός εργασίας.
Κυριότητα δικτύων
Η ΔΕΠΑ, ως ιδιοκτήτης των δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσής των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης τους.
Παροχή υπηρεσιών
Για διάστημα τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ είτε για τις ΕΠΑ, μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
Τιμολόγια
Η προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει ρυθμιζόμενων τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015. Τα τιμολόγια αυτά δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη επιλεγόντων πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, ούτε να επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επιλεγόντων και μη επιλεγόντων πελατών.
Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της απόφασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.
Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε βασικής δραστηριότητας. Με τα τιμολόγια αυτά θα καλύπτονται μεταξύ άλλων η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε συστήματα ή δίκτυο διανομής αερίο, η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι δαπάνες του διαχειριστή συστήματος ή διανομής φυσικού αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί, κ.οκ.
Μεταβατικές διατάξεις
Εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου, η ΔΕΠΑ υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του δικτύου διανομής της υπόλοιπης Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών των δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, που υποχρεούται να εκδώσει μια σειρά συμπληρωματικών διατάξεων εντός 3 μηνών από τον χρόνο υποβολής. Τέτοιες διατάξεις είναι ο Κανονισμός Τιμολόγησης των εν λόγω δικτύων, και ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Επίσης, εντός 1 μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων, η ΔΕΠΑ και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε βασική δραστηριότητα που παρέχουν στους πελάτες τους. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα νέα τιμολόγια, η τιμή για την παροχή βασικών δραστηριοτήτων προς τους χρήστες ορίζεται σε 4 ευρώ ανά MWh.

www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News