Dei Energy News

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Ηλεκτρική Αγορά: Λύνεται Ενα Πρόβλημα με τη Δημιουργία ... Άλλου !

Νομοθετικές ρυθμίσεις που μετατοπίζουν, αλλά δεν επιλύουν προβλήματα της ενεργειακής αγοράς, βρίσκονται στα σκαριά. Η απομάκρυνση των επισφαλειών από τον ΑΔΜΗΕ, ώστε να ιδιωτικοποιηθεί καθαρός από βάρη και η μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας μέσω της αντιστάθμισης, φαίνεται να καταλήγουν στην επιβάρυνση του ΛΑΓΗΕ με καινούρια ελλείμματα, με άμεση συνέπεια στις πληρωμές του προς την ηλεκτρική αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energia. gr, προς τούτο προωθούνται άμεσα δύο ρυθμίσεις. Η μία αφορά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικονομικών, ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης), που έχει να κάνει με την απόδοση προς την ενεργοβόρα βιομηχανία, ως αντιστάθμιση του κόστους CO2, ενός σημαντικού ποσοστού από
τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων, την ευθύνη των οποίων έχει πλέον ο ΛΑΓΗΕ. Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΕΚΑ έχει αναθέσει στο Λειτουργό της Αγοράς τα καθήκοντα του εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για χρονικό διάστημα δύο ετών. Τα έσοδα αυτά προορίζονται για τον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, ο οποίος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να έχει μηδενισθεί στα τέλη του 2014. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο energia. gr, στην ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί ως τα τέλη του μηνός, θα προβλέπεται η επιστροφή τουλάχιστον των 2/3 των εσόδων αυτών στη βιομηχανία, μέσω των προμηθευτών. Ταυτόχρονα, ο ΛΑΓΗΕ, με την ίδια απόφαση, υποχρεώνεται να έχει ετοιμάσει ως τα τέλη Δεκέμβριου την αναγκαία τεχνολογική υποδομή, για την εκκαθάριση και την επιστροφή του ποσού της αντιστάθμισης προς τη βιομηχανία για το 2013. Πηγές του ΛΑΓΗΕ επισημαίνουν ότι στην περίπτωση της εφαρμογής της ΚΥΑ όχι μόνον απομακρύνεται ο στόχος του μηδενισμού του Λογαριασμού για τις ΑΠΕ, αλλά θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το έλλειμμα του, όταν τα έσοδα του αυτή τη στιγμή προέρχονται μόνον από τον ΗΕΠ και τους ρύπους, αφού η ΔΕΗ, λόγω του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζει με την είσπραξη των λογαριασμών της, καθυστερεί την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ προς τον ΑΔΜΗΕ. Έτσι, αναμένεται και συνακόλουθη καθυστέρηση στις πληρωμές των παραγωγών, οι οποίοι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν να πληρώνονται για το Μάιο-Ιούνιο.
Η δεύτερη νομοθετική ρύθμιση έχει να κάνει με τη μεταφορά από τον ΑΔΜΗΕ στο ΛΑΓΗΕ της αρμοδιότητας για την είσπραξη όλων των πόρων που τροφοδοτούν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ, λιγνιτικό τέλος, κλπ). Σήμερα τα χρήματα αυτά, που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού των προμηθευτών, αποδίδονται από τους τελευταίους στο Διαχειριστή της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κι αυτός με τη σειρά του στο ΛΑΓΗΕ. Με δεδομένο, όμως, ότι ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αγοράς είναι η ΔΕΗ, με τα γνωστά προβλήματα που προαναφέρθηκαν, ο ΑΔΜΗΕ φαίνεται να φορτώνεται με σημαντικές επισφάλειες καθόλου ελκυστικές για την εν εξελίξει ιδιωτικοποίηση του. Αυτός είναι και ο λόγος για τη ρύθμιση που προωθείται, ώστε να απαλλαγεί ο ΑΔΜΗΕ από όλα τα βάρη του ενόψει της πώλησης του. Έτσι, όμως, αναμένεται να επιβαρυνθεί με επισφάλειες και χρέη ο ΛΑΓΗΕ, η διοίκηση του οποίου δεν έχει αρνηθεί καταρχήν την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής, ωστόσο, θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Να δημιουργήσει πρώτα Μηχανισμό Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, αντίστοιχου με τον ΗΕΠ, αφού αποκτήσει πρόσβαση στον εξοπλισμό και τις μετρήσεις του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. Για την πρόσβαση αυτή έχει διατυπώσει ενστάσεις ο ΑΔΜΗΕ, με το επιχείρημα της διακινδύνευσης της ευστάθειας του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ΡΑΕ έχει εκφράσει αρνητική άποψη για το θέμα της μεταφοράς της αρμοδιότητας είσπραξης των πόρων από τον ΑΔΜΗΕ στο ΛΑΓΗΕ, χωρίς, όμως, να εισακουσθεί.
Από το http://www.energia.gr/article.asp?art_id=86625

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News