Μπορεί για τον υπόλοιπο πλανήτη να θεωρείται αυτονόητο ότι ένας βαριά πάσχων δε χρειάζεται να περιμένει στην ουρά για να πάρει το φάρμακο του, για την Ελλάδα όμως τίποτε δεν είναι δεδομένο.