Dei Energy News

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
                                                                                                    ΜΕΓ/ΛΗ: 21 - 5 - 2012   
                                                                      
 ΠΡΟΣ:  ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η
                                                                                                                                                
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  Ε.Σ.Σ.Ε  2012


Είναι επιβεβλημένη η υπογραφή νέας ΕΣΣΕ και αποτελεί πρώτο στόχο πάλης η διασφάλιση των Συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Σ.Σ.Ε.

•    Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση μας για ΔΕΗ, Δημόσια, Ενιαία, ισχυρή με πρωταγωνιστικό ρόλο. Αγωνιζόμαστε για την αποτροπή της περαιτέρω μετοχοποίησης - ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο για να μην υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις κυβέρνησης - Τρόικας για την πώληση λιγνιτικών Μονάδων.
•    Η νέα Ε.Σ.Σ.Ε να αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


•    Δεν αποδεχόμαστε τις βλαπτικές μεταβολές των αντεργατικών Νόμων (3863/2010, 3845/2010, 4024/2011, 4046/2012, κ.λ.π.) περικοπής των μισθών, κατάργησης των δώρων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Διεκδικούμε: Την αποκατάσταση των μισθών μας στη βάση των Σ.Σ.Ε στα επίπεδα του 2009.

Σχετικά με τις περικοπές του Νόμου 4024/211(Νοέμβριος 2011) διεκδικούμε να υπάρξει άμεσα βελτίωση για τους εργαζόμενους σε Μονάδες και Ορυχεία και χωρίς μείωση των μεταβλητών αποδοχών (βάρδιες, εργασία Κυριακών, υπερωριών, κ.λ.π.).

Στο πλαίσιο της απόφασης της Διοίκησης για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4024/2011 να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από την Επιχείρηση (Εξαίρεση από την μισθοδοσία της έκτος έδρας απασχόληση, περιορισμός των θέσεων στελεχών μέσω Οργανογραμμάτων, κ.λ.π.).


Στο «μηχανισμό στήριξης» δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% η μείωση των ειδικών επιδομάτων για να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζομένων στην περίπτωση υπέρβασης του πλαφόν της μισθοδοσίας κατά μήνα (προαγωγές, υπερωρίες, κ.λ.π.). 

Προτείνουμε:  Μετά την λήψη των παραπάνω μέτρων από την Ιεραρχία να διεκδικηθεί η δυνατότητα ενός εύλογου ποσοστού της υπέρβασης της μηνιαίας μισθοδοσίας ή στο σύνολο του έτους λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του παραγόμενου έργου της Επιχείρησης.

•    Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην μη καταβολή των προσαυξήσεων βάρδιας πέραν της κανονικής αδείας, της ασθενείας λόγω εργατικού ατυχήματος.

Προτείνουμε: Την συνέχιση εφαρμογής των περιπτώσεων των υποπαραγράφων 1.1 έως και 1.10 της παραγράφου 2 του Κεφ. Α της ΕΣΣΕ του 2001 καθώς και των συνδικαλιστικών αδειών.
                                                 ΘΕΣΜΙΚΑ

•    Εκφράζουμε την αντίθεση μας σχετικά με απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού λόγω κατάργησης θέσεων εργασίας στο άρθρο 35 του σχεδίου της ΕΣΣΕ. Προτείνουμε: Την κατάργηση των παραγράφων 3,4,5 του άρθρου αυτού λόγω μη επίτευξης μετατάξεων και μεταθέσεων του εν λόγω προσωπικού.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


•    Να υπάρξει μετονομασία του επιδόματος  Κ.Σ.Π - Λιγνιτωρυχείων σε «Επίδομα ειδικών συνθηκών και επικινδυνότητας».

•    Η παράγραφος 5 του σχεδίου να διαμορφωθεί ως εξής: «Καταγγελία της σύμβασης εργασίας επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο που συντρέχει στο πρόσωπο του μισθωτού. Κατά το χρονικό διάστημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας η   ΔΕΗ δεσμεύεται να μην προσφύγει σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας του προσωπικού για οικονομοτεχνικούς λόγους».

Ζητάμε οι παραπάνω θέσεις μας  - που καταθέσαμε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας - να συζητηθούν στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση και να συμπεριληφθούν στην νέα ΕΣΣΕ έτσι ώστε να κρίνουμε το τελικό της αποτέλεσμα ως ικανοποιητικό για όλους τους εργαζόμενους, στα Ενεργειακά Κέντρα και στον Όμιλο της ΔΕΗ, κάτι που δεν εξασφαλίζεται με το μέχρι σήμερα σχέδιο που έχει τεθεί υπόψη μας.


Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην σημερινή δύσκολη συγκυρία, πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την συνεργασία και την στήριξη των πρωτοβάθμιων Σωματείων - Συλλόγων μελών της, για  τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την υπεράσπιση του εισοδήματος και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.


                     Για το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  ΔΕΗ Μεγ/λης

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  Ι.                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Κ.

       Για το  Δ.Σ  του  Σωματείου Χειριστών ΔΕΗ  Μεγ/λης

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ Ε.                                                      ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News