Dei Energy News

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

700 εκατ. ευρώ διεκδικούν με αγωγές από τη ΔΕΗ οι Energa και Hellas Power

Αγωγή στα αστικά δικαστήρια εναντίον της ΔΕΗ, με την οποία διεκδικούν συνολικά πάνω από 700 εκατ. ευρώ, έχουν καταθέσει προ ολίγων ημερών οι Energa και Hellas Power, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες της λιανικής ρεύματος που βρέθηκαν εκτός αγοράς, καθώς έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του ΛΑΓΗΕ.
Οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν δύο πράγματα:
  • Πρώτον, ότι η ΔΕΗ – Δίκτυο αξιοποίησε το «χαράτσι» για να αποτρέψει τη μεταφορά πελατών της ΔΕΗ προς τις ιδιωτικές εταιρείες.
  • Δεύτερον, ότι παρά τις συστάσεις της ΡΑΕ, συνέχισε να ασκεί καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες οδήγησαν τις ιδιωτικές εταιρείες σε απώλεια χιλιάδων πελατών.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι νομικοί των Energa και Hellas Power έχουν προβεί σε
συγκρίσεις του ρυθμού αλλαγής πελατών που καταγράφηκε στην Ελλάδα σε σχέση με το τι συνέβη σε ανάλογες αγορές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές τις συγκρίσεις προκύπτουν σοβαρές διαφοροποιήσεις και συνάγεται η εκτίμηση για το πλήθος των πελατών που έχασαν ή δεν κέρδισαν οι δύο εταιρείες. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το ύψος των απαιτήσεων των δύο εταιρειών από τη ΔΕΗ.
ΕΕΤΗΔΕ
Ειδικότερα, όσον αφορά το «χαράτσι», στην αγωγή τους οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ επιδόθηκε σε μια πρακτική που αποσκοπούσε στην πλήρη προς όφελός της «στεγανοποίηση» της αγοράς. Συγκεκριμένα στα διαστήματα από 10/10/2011 έως 17/11/2011 και από 14/12/2011 έως και 24/01/201, με πρόφαση τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν προχωρούσε στον καθορισμό ημέρας έναρξης ισχύος των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, που υπέβαλαν οι εταιρείες «νοθεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ακυρώνοντας στην πράξη την απελευθέρωση και στεγανοποιώντας πλήρως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Δηλαδή η ΔΕΗ – Δίκτυο δεν επέτρεπε την μετακίνηση πελατών από τη ΔΕΗ – Εμπορία προς τις ιδιωτικές εταιρείες, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν οι πελάτες αυτοί πληρώσει το ΕΕΤΗΔΕ στο σύνολό του.
Όμως, όπως ισχυρίζονται στην αγωγή τους οι Energa και Hellas Power, η ΔΕΗ μόνον  προσχηματικά επικαλείτο τις διατάξεις αυτές, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, στο ίδιο διάστημα, η ΔΕΗ – Εμπορία συνέχιζε κανονικά να υλοποιεί τις δικές της αλλαγές εκπροσωπήσεων μετρητών παρότι ήταν υπόχρεοι καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. το οποίο μάλιστα δεν είχαν εξοφλήσει. Οι δύο εταιρείες αναφέρουν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η ΔΕΗ πήρε πελάτες από τις Energa και Hellas Power  παρότι αυτοί δεν είχαν πληρώσει το «χαράτσι».
Καταχρηστικές πρακτικές
Όσον αφορά τον δεύτερο «πυλώνα» των αγωγών που έχουν κάνει οι δύο εταιρείες, δηλαδή τις καταχρηστικές πρακτικές της ΔΕΗ, οι Energa και Hellas Power στηρίζουν τα επιχειρήματά τους στην ίδια την απόφαση της ΡΑΕ τον Αύγουστο του 2011, η οποία προκλήθηκε μετά από σχετική καταγγελία της Energa. Σε εκείνη την απόφαση η ΡΑΕ, μετά από σχετικές ακροάσεις τις οποίες είχε πραγματοποιήσει, διαπίστωνε πράγματι μια σειρά από 17 διαφορετικές παρατυπίες εκ μέρους της ΔΕΗ.  Για το λόγο αυτό επέβαλλε πρόστιμο συνολικού ύψους 900.000 ευρώ και έθετε χρονικά περιθώρια για τη προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα έκαναν τις διαδικασίες διαχείρισης του δικτύου περισσότερο διαφανείς. Σύμφωνα με τις δύο ιδιωτικές εταιρείες, η ΔΕΗ ουδέποτε συνεμορφώθη προς τις εντολές της ΡΑΕ.
Τα πρόστιμα που είχε επιβάλλει η ΡΑΕ στη ΔΕΗ ήταν τα εξής:
  • 300.000 ευρώ λόγω παραβίασης των διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων για τις χρονικές προθεσμίες διενέργειας περιοδικής εκκαθάρισης, της διάταξης για την κατάρτιση καταστάσεων εκκαθάρισης για τις Χρεώσεις Πελατών κλπ.
  •  300.000 ευρώ λόγω συστηματικής μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων του, σε ότι αφορά τη διαχείριση της εκπροσώπησης Πελατών του Δικτύου από Προμηθευτές.
  • 150.000 ευρώ λόγω μη συμμόρφωσης με σύσταση της ΡΑΕ
  • 150.000 ευρώ λόγω μη ενημέρωσης των Εναλλακτικών Προμηθευτών σχετικά με τις ημερομηνίες επόμενης καταμέτρησης της κατανάλωσης των Πελατών τους για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο του ευλόγως απαιτούμενου για την προσαρμογή και τη συμμόρφωσή του με την εν λόγω υποχρέωση, και λόγω διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ Εναλλακτικών και Δεσπόζοντος Προμηθευτή (δηλαδή της ΔΕΗ) σε ότι αφορά την εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης.
Και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ας σημειωθεί τέλος ότι οι δύο εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, μελετούν το ενδεχόμενο, πέραν της προσφυγής στα αστικά δικαστήρια, για το ίδιο θέμα να προσφύγουν και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της ΔΕΗ.

http://www.energypress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News