Dei Energy News

Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Σε εφεδρεία έκτακτης ανάγκης, ως το τέλος του 2015, τρεις μονάδες της ΔΕΗ

Σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, έως το τέλος του 2015, τίθενται συνολικά τρεις μονάδες της ΔΕΗ, ο ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ο ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας 1.
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη, λόγω της αναγκαιότητά τους για την ασφάλεια εφοδιασμού του Συστήματος, όπως προκύπτει από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ.
Οι εν λόγω μονάδες -ισχύος 144 MW έκαστη οι μονάδες στο Αλιβέρι και 123 MW στο Λαύριο- αν και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια λόγω υψηλού κόστους καυσίμου και χαμηλής απόδοσης, μόλις πρόσφατα έπαψαν να υπολογίζονται στον ενεργειακό προγραμματισμό και να εισπράττουν αμοιβή για..
την διαθεσιμότητα ισχύος.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση αναφορικά με το νέο ρόλο των 3 παλιών μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης, η διαχείρισή τους περιέρχεται επί της ουσίας στον ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ θα υπογράψουν σύμβαση που θα προβλέπει την αμοιβή της ώστε να τις διατηρεί σε ετοιμότητα.
Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η ΔΕΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος και για τις τρεις μονάδες, δεν υπερβαίνει τα 7,5-8,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο παρατηρεί ότι «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συμπίεσης του κόστους αυτού, με την αποτύπωση των πραγματικών πρόσθετων δαπανών του αδειούχου για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας».
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία εφεδρείας εκτάκτων αναγκών παρέχεται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία. Για αυτό το λόγο σημειώνει στην απόφασή της η ΡΑΕ, «θα πρέπει τα κόστη να περιοριστούν στα ελάχιστα δυνατά και οπωσδήποτε να αποτελούν πρόσθετες πραγματικές δαπάνες για τον συγκεκριμένο σκοπό, προς όφελος του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά επωμίζεται το κόστος αυτό».
Όπως τονίζει η ΡΑΕ, στις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
α) να περιληφθούν μόνο οι πραγματικές πρόσθετες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες για τη διατήρηση σε ετοιμότητα των εν λόγω μονάδων, με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και το μικρότερο δυνατό κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή. β) το επιτόκιο απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων για τον προσδιορισμό της πληρωμής διαθεσιμότητας των μονάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του ΚΔΕΣΜΗΕ, να καθορισθεί σε 8,5%. γ) να μην συμπεριληφθούν στο ετήσιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής οι ετήσιες αποσβέσεις που λογίζονται επί της αναπόσβεστης αξίας των παγίων των εν λόγω μονάδων, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. δ) να περιληφθεί όρος πρόωρης λήξης της σύμβασης για συγκεκριμένη μονάδα, σε περίπτωση μείζονος βλάβης της μονάδας, εφόσον η επισκευή της δεν είναι οικονομικά αποτελεσματική και συμφέρουσα, και κατόπιν εξέτασης και έγκρισης σχετικού αιτήματος από τη ΡΑΕ.
Οι εναλλακτικές λύσεις
Για τον προσδιορισμό των έκτακτων αναγκών και τον τρόπο κάλυψής τους, από τη μελέτη κόστους-οφέλους που εκπόνησε ο ΑΔΜΗΕ συμπεραίνεται ότι η διατήρηση των μονάδων 3 και 4 Αλιβερίου και της μονάδας 1 του Λαυρίου σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών αποτελεί τη μόνη προσωρινή εναλλακτική λύση, η οποία αφορά την περίοδο μέχρι το τέλος του 2015, για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος σε περίπτωση κρίσης Φυσικού Αερίου.
Με τη μελέτη αυτή, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποίησε την ανάλυση για την ανάγκη διατήρησης των συγκεκριμένων πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη εύλογες παραδοχές, με βασική παραδοχή ότι η κρίση φυσικού αερίου συμβαίνει κατά την εβδομάδα της χειμερινής αιχμής.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΑΔΜΗΕ, υπολόγισε το όφελος από τη διατήρηση των τριών πετρελαϊκών μονάδων για τη διετία 2014-2015, όπως αποτιμάται μέσω της κοστολόγησης της αποφευχθείσας μη εξυπηρετούμενης ενέργειας στην περίπτωση κρίσης εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, μεταξύ 31,7–74,1 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τη συνεισφορά των ΑΠΕ και εφόσον είναι εφικτές περιορισμένες εισαγωγές. Ενώ σε περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, το όφελος κυμαίνεται μεταξύ 97,3–119,5 εκατομμυρίων.
Οι εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις, σύμφωνα με τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, που θα μπορούσαν να συμβάλουν περισσότερο ή λιγότερο σε μια τέτοια κρίση, ανάλογα και με την ένταση και διάρκεια της, είναι:
1. Συμβάσεις Διακοψιμότητας Φορτίου Μεγάλων Πελατών.
2. Λειτουργία όλων ή κάποιων μονάδων φυσικού αερίου που έχουν αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικό καύσιμο το πετρέλαιο.
3. Τροποποιήσεις υφιστάμενων μονάδων φυσικού αερίου ώστε να έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο.
4. Δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου.
5. Δημιουργία νέου σημείου εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, κατά προτίμηση με τροφοδότηση από άλλο προμηθευτή.
Από τις προαναφερθείσες λύσεις, ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί ότι οι Συμβάσεις Διακοψιμότητας δεν είναι συγκρίσιμες με την ενδεχόμενη διατήρηση των πετρελαϊκών μονάδων σε κατάσταση εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, καθώς, ενώ μπορεί να αποδειχτούν σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της ζήτησης κατά την αντιμετώπιση ολιγόωρων εκτάκτων προβλημάτων του Συστήματος, η ενεργοποίησή τους για μεγάλο συνεχόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή.
Επιπροσθέτως, η λειτουργία όλων ή κάποιων μονάδων φυσικού αερίου με εναλλακτικό καύσιμο (από αυτές που έχουν τη σχετική δυνατότητα) έχει ληφθεί υπόψη από τη μελέτη ενώ οι υπόλοιπες λύσεις αφορούν χρόνο υλοποίησης που τις καθιστά διαθέσιμες μετά τη διετία 2014-2015, και επιπλέον στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε διαφορετική χρονική κλίμακα.

 http://energypress.gr/news/reuma/Se-efedreia-ektakths-anagkhs-3-monades-ths-DEH-O-kindynos-gia-th-roh-aerioy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News