Dei Energy News

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.



από τον Καραλευθέρη Παντελή
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 26.11.2013 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική
συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2013 –
30.9.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.            Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2013 - 30.9.2013 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και οι οποίες περιλαμβάνουν :
1.1.             Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
1.2.             Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
1.3.             Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
1.4.             Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
1.5.             Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
1.6.             Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2.                   Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Α.Ε. από 01.01.2013 έως 30.09.2013 έχουν δημοσιευθεί στην ολότητά τους στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ και ευρύτερα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο όπου μπορείτε εύκολα να τα αναζητήσετε.
ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».
Απευθείας αγορά ακινήτων Ελληνικού Δημοσίου για την ανέγερση των παράκτιων βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για την ανέγερση των παράκτιων βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.
ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. για τη σύνδεση με το Σύστημα της νέας Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος 416,95 MW.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση και υπογραφή του συνημμένου, στην εισήγηση, Σχεδίου Συμπληρώματος  Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα, μεταξύ της Εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού Ηλεκτρικής Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» για τη σύνδεση του θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 416,95 MW στην περιοχή του ΑΗΣ Αλιβερίου του Δήμου Ταμυνέων του Νομού Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σύμβαση , για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ – Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων».
Παράταση εργασιών Φιλικού Διακανονισμού και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.                    Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία «ALSTOM Power Italia S.p.A.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ – Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων.
1.1.              Την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού λόγω συνταξιοδότησης.
1.2.        Την παράταση μέχρι τις 28.2.2014 του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της, για λήψη Απόφασης.



ΘΕΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.            Την έγκριση της ματαίωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων», λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.
2.            Την έγκριση αποστολής, με μέριμνα της ΔΜΚΘ και της ΔΝΥ, σε κάθε διαγωνιζόμενο, επιστολής για τη γνωστοποίηση της ματαίωσης του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Σας ευχαριστώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News