Dei Energy News

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

ΔΑΚΕ/ΕΔΟΠ-ΔΕΗ:Βρεθήκαμε στην Πρώτη Γραμμή και καταψηφίσαμε τον Διαμελισμό της ΔΕΗ

Με Δυνατή ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, καταδικάζουμε
 • Τις Νεοφιλελεύθερες Πολιτικές των Κυ­βερνήσεων
 • Τη Δημαγωγία, τον Λαϊκισμό  
 • Τους ουτοπικούς παραδείσους  
 • Την Γραφειοκρατική Συνδικαλιστική Αντί­ληψη

ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ,
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Πέρασαν τρία χρόνια περίπου από την προηγού­μενη εκλογική διαδικασία του σωματείου μας, την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Μέσα σ' αυτόν τον κυκεώνα των αρνητικών εξελί­ξεων, η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θέλει να φέρει στην μνή­μη σας και να επισημάνει ότι:

 • Δεν ψήφισε, ούτε στήριξε στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, την διάσπαση της ΔΕΗ σε θυγατρικές που άνοιξε το δρόμο για το ξεπούλημα, όπως έπραξαν οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΣΑΔ.
 • Δεν χάιδεψε την αποτυχημένη Διοίκηση του κ. ΖΕΡΒΟΥ που με την πολιτική του στάση έχει κα­ταστήσει τη ΔΕΗ έρμαιο και Βορρά στις απαιτή­σεις γνωστών επιχειρηματικών συμφερόντων.
 • Δεν διστάσαμε να καταγγείλουμε ακόμα και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όταν μίλησε με
  απαξιωτικές εκφράσεις για το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ από το Ζάππειο.
 • Τολμήσαμε και τολμάμε, να αποτελούμε τη φω­νή των εργαζομένων και όχι να αποτελούμε κομματικά φερέφωνα ή γρανάζι της εκάστοτε Διοίκησης.
 • Βρεθήκαμε στην Πρώτη Γραμμή και αποτρέψαμε τον Διαμελισμό της ΔΕΗ επί διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. Παραμείναμε στην ίδια θέση και την κατα­ψηφίσαμε, όταν η ΠΑΣΚΕ και ΣΑΔ έκαναν τη μεγά­λη ΚΟΛΩΤΟΥΜΠΑ, με τη σημερινή διοίκηση ΖΕΡΒΟΥ.
  Για μας τις πολιτικές δεν τις χαράζουν τα πρόσω­πα και τα κόμματα, αλλά τα συμφέροντα των εργα­ζομένων και της επιχείρησης, γιατί το εργασιακό μας μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της επιχείρησης.


Για το λόγο αυτό χωρίς ντροπή, αλλά με υπερηφάνεια γιατί δεν έχουμε γραμμάτια, δεν χρωστάμε σε κανένα, κατεβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία με την επωνυμία ΔΑΚΕ, γιατί αποδείξαμε με τις θέ­σεις, τις απόψεις και τις παρεμβάσεις μας, ότι δεν είμαστε φερέφωνα κανενός, αλλά μέλημα μας εί­ναι η προάσπιση της ΔΕΗ, των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.
Η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, διαχρονικά πιστή στις αρχές και τις αξίες του Ριζοσπαστικού και Κοινωνικού Φι­λελευθερισμού, απορρίπτει την «Κομμουνιστική» λο­γική των μονόδρομων και τη «Σοσιαλιστική» πρακτι­κή των οριζόντιων περικοπών και απολύσεων.

Αντιπαλεύει τη Νεοφιλελεύθερη Συναντίληψη της Συγκυβέρνησης για αποκρατικοποίηση, δηλ. χάρι­σμα, των Δημόσιων Επιχειρήσεων Στρατηγικού-Κοι­νωνικού χαρακτήρα (ΔΕΗ, Νερά, Λιμάνια, κ.α) στους ιδιώτες νια δήθεν ανταγωνιστικούς λόγους. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιά­ζουν κέρδη και συνεισφέρουν στην Ελληνική Κοι­νωνία και στον κρατικό Προϋπολογισμό.
Πορευτήκαμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης και των Εργαζομένων. Δεν μηδενί­σαμε ότι σωστό συντελέσθη προς όφελος των εργαζομένων, γιατί δεν προτάξανε την Κομματική ή Συνδικαλιστική σκοπιμότητα.
Για τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η ΔΕΗ αποτελεί Εθνικό Κε­φάλαιο και καμιά κυβέρνηση, δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση να την εκποιήσει. Πολύ περισσότερο όταν η χρηματιστηριακή της αξία υπολείπεται της πραγματικής.

Η πραγματική αξία του ομίλου ΔΕΗ αποτιμάται σήμερα, τουλάχιστον στα εκατό (100) δισεκατομ­μύρια ευρώ.
Η ψήφος σου στην ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποτελεί δύ­ναμη στην ΦΩΝΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ χωρίς αγκυ­λώσεις σε πολιτικό σχηματισμό. Άλλοι ήταν ιστορι­κά αυτοί, που ήταν η φωνή των κομμάτων τους στους εργαζόμενους.
Για το λόγο αυτό μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας καλέσουμε, έκτος της συμμε­τοχής σας στην εκλογική διαδικασία στις 20 και 21 Νοεμβρίου, να μας εμπιστευτείτε, δίνοντας μεγα­λύτερη  δύναμη  στην παράταξη  μας,  τη ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, την ΠΑΡΑΤΑΞΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο http://deinews.blogspot.gr/2013/11/blog-post_5185.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News