Dei Energy News

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΔ/ΕΤΕ για ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ.Σχετικά με τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα ρευματοκλοπής, αλλά και το φιλόδοξο 5ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δις. Ευρώ, όπου το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων αφορά στην εγκατάσταση 7.500 έξυπνων μετρητών σε όλη τη χώρα, προϋπολογισμού πλέον του 1 δισ. Ευρώ, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α). Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών δεν είναι σημερινό. Αντίστοιχες παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς καταναλωτών υπήρχαν και στο παρελθόν. Ωστόσο σήμερα, την εποχή της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το φαινόμενο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, γεγονός που καταδεικνύει τα βαθύτερα κοινωνικό - οικονομικά αίτια που συμβάλλουν στη μεγέθυνση του προβλήματος.

Επιπρόσθετα, το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, συνέπεια των ακολουθούμενων υφεσιακών πολιτικών έχει αυξητική τάση, που  μεταφράζεται σε τεράστια απώλεια εσόδων για την Επιχείρηση, η οποία μετακυλίεται υπό την μορφή της τιμολογιακής επιβάρυνσης στο σύνολο των καταναλωτών.

β). O εκσυγχρονισμός των δικτύων και των δημόσιων ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στις μέρες μας αποτελεί αναμφισβήτητα κοινωνικό αγαθό.

Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός των μετρητικών διατάξεων, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του 5ετους Αναπτυξιακού Προγράμματος και σχετίζεται άρρηκτα με το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, αν δεν συνδυαστεί με στοχευόμενα κοινωνικά - επιχειρησιακά μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που συμβάλλουν στην έξαρση της παραβατικότητας, θα καταστεί «ασύμφορος και αναποτελεσματικός», για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Περάν αυτού, υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι οι έξυπνοι μετρητές, με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής, δεν είναι απαραβίαστοι και απροσπέλαστοι από την «ευρηματικότητα» των παρασιτικών κυκλωμάτων, που δραστηριοποιούνται ανά την επικράτεια και προσδοκούν οικονομικά ωφέλει εκμεταλλευόμενα την κοινωνική απόγνωση και ανέχεια.  

ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.

Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα από προσιτό κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε «πανάκριβο καταναλωτικό προϊόν». Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα διαρκώς μειούμενα εισοδήματα, την αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης και την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, έχει οδηγήσει μια μερίδα καταναλωτών (χωρίς αυτό να τους απαλλάσσει ευθηνών), να καταφεύγει στην «εύκολη λύση», την παραβατικότητα.  

Εδώ λοιπόν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος τα  κυκλώματα και οι επιτήδειοι που έναντι αμοιβής «προσφέρουν υπηρεσίες ρευματοκλοπής».

ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ΔΕΗ, τα προηγούμενα χρόνια, σε κάθε Περιοχή ή Πρακτορείο της Επικρατείας διέθετε υπηρεσίες ρευματοκλοπών, οι οποίες διενεργούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτικούς ελέγχους, που λειτουργούσαν αποτρεπτικά.

Σήμερα, λόγο της τεράστιας έλλειψης σε τεχνικό προσωπικό οι υπηρεσίες αυτές δεν υπαρχουν, αλλά και όπου υπάρχουν λόγω της υποστελέχωσης υπολειτουργούν, με συνέπεια να μην γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την δράση των παρατατικών κυκλωμάτων, καθώς γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να ελεγχθούν, εφόσον  η επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκείς και στελεχωμένους μηχανισμούς προληπτικού έλεγχου.  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Η καταμέτρηση, τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν από το προσωπικό της Επιχείρησης, και αποτελούσε μια επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα κατά των ρευματοκλοπών, καθώς αρμοδιότητα των καταμετρητών, πέραν της καταμέτρησης, ήταν και ο  οπτικός έλεγχος στις μετρητικές διατάξεις.

Σήμερα το αντικείμενο αυτό έχει εκχωρηθεί σε τρίτους και διενεργείται από ανειδίκευτο προσωπικό με συνέπεια η Επιχείρηση να απολέσει έναν ακόμη αποτρεπτικό μηχανισμό, έναντι των ρευματοκλοπών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ.

Το νομικό πλαίσιο για το αδίκημα της ρευματοκλοπής παρουσιάζει τεράστιο κενό, γεγονός που στην πράξη επιβραβεύει την ατιμωρησία, καθώς ο παραβάτης δεν διάκειται ποινικά και η μόνη διοικητική πράξη που του ασκείται είναι η επιβολή ενός  προστίμου, που σε κάθε περίπτωση υπολείπεται των διαφυγόντων εσόδων της Επιχείρησης.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ.

Η ΕΠΑΔ - ΕΤΕ/ΔΕΗ θεωρεί ότι το φαινόμενο των ρευματοκλοπών μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί, αρκεί να υπάρχει η πρέπουσα πολιτική και διοικητική  βούληση.

- Δωρεάν παροχή ρεύματος με επιδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό για τις κοινωνικές κατηγορίες που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχιας, (άνεργοι μικροσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α).

·         Κλιμακωτό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ρεύματος με βάση τη κατανάλωση και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

·         Μείωση τιμολογίων για τη λαϊκή κατανάλωση, (νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

·         Προσλήψεις εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ..

·         Να επανέλθουν στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντικείμενα και οι εργασίες αιχμής, που σήμερα εκτελούνται από τρίτους και σχετίζονται με τις μετρητικές διατάξεις.

·         Να θωρακιστεί και να αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ρευματοκλοπή, ώστε  να εκλείψει το καθεστώς της  ατιμωρησίας,

·         Τέλος, να γίνουν οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις - επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός των μετρητικών διατάξεων.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ.

Σαράντα χρόνια μετά, από τότε που αδάμαστοι άνθρωποι, φοιτητές, εργάτες, μαθητές με τόλμη και...
αποφασιστικότητα, αντιστάθηκαν για δημοκρατία, ελευθερία, ανεξαρτησία, για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη ζωή.

Σαράντα χρόνια μετά, ο νους και η καρδιά καθενός είναι εκεί, στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση των φοιτητών, της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά της χουντικής τυραννίας.

Σαράντα χρόνια μετά, σε πείσμα των καιρών, τα μηνύματα ενότητας  και αγώνα συνεχίζουν να εμπνέουν, να καθοδηγούν τους εργαζόμενους και να υπενθυμίζουν πως, “ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ”.

Το Πολυτεχνείο ζει, σιωπηλά μέσα στις καρδιές όλων εκείνων που αντιλαμβάνονται ότι η ελευθερία, δεν είναι αγαθό που χαρίζεται. Κερδίζεται, με αγώνα και θυσίες, ενάντια σε κάθε επιβολή, ενάντια στην εκμετάλλευση.

Η 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1973 ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΑΓΩΝΑ.

Σαράντα χρόνια μετά, το αποκρουστικό πρόσωπο της κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης, η κρατική βία και ο αυταρχισμός, δηλώνουν και πάλι παρών, καταδυναστεύοντας τη χώρα και το λαό μας.

Σαράντα χρόνια μετά, νοσηροί εγκέφαλοι, βυθισμένοι στην αναξιοπιστία, αποκομμένοι απ’ την πραγματικότητα και την κοινωνία, σκορπούν τον όλεθρο, υποθηκεύουν τη χώρα, καταδικάζουν τον λαό μας στη φτώχια, την ανέχεια, την εξαθλίωση, την επαιτεία.
Σαράντα χρόνια μετά, οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου μας καλούν να πάρουμε τα ηνία, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους, να παλέψουμε μέσα απ’  τον χώρο που ζει και εργάζεται ο καθένας, ενάντια στις αγορές, τα κέρδη, την ασυδοσία.
Οι θυσίες των αγωνιστών του 73’ δεν πήγαν χαμένες. Το Πολυτεχνείο ζει μέσα από τους αγώνες μας, ενάντια σε οτιδήποτε προσπαθούν να επιβάλουν, παρά την θέληση μας, οι σύγχρονοι κατακτητές της Τρόικα. Το Πολυτεχνείο ζει, μέσα από την πάλη μας για μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς μνημόνια - επιτηρητές - επιτηρούμενους και αντιλαϊκές πολιτικές.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News