Dei Energy News

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Κοσμογονία για τους έξυπνους μετρητές στην Ευρώπη


Οι Έξυπνοι μετρητές είναι ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτουν σύστημα επικοινωνίας με το Κέντρο Τηλεμέτρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναπόφευκτα οι Έξυπνοι Μετρητές ή Smart Meters θα αντικαταστήσουν όλους τους παλιούς ηλεκτρομηχανικούς ή ηλεκτρονικούς μετρητές σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και σε πολλά άλλα μέρη στον κόσμο.
Εκτός από το μετρητικό μέρος όπου έχουν αναπτυχθεί πρότυπα από το παρελθόν και έχει τυποποιηθεί από εθνικούς και διεθνείς
οργανισμούς, όπως το IEC, CEN και τη CENELEC, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας αναπτύχθηκαν κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες ηλεκτρισμού και τη βιομηχανία. Έτσι το PRIME αναπτύχθηκε από την ισπανική Iberdrola, το G3 από τη γαλλική ERDF, το Meters & More από την ιταλική ENEL, το SyM2 από γερμανικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας RWE, EnBW και η E.ON και κατασκευαστές όπως η ISKRAEMECO, η Itron, η Landis + Gyr και Elster ανέπτυξαν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας IDIS, η Αμερικανική Echelon το Open Smart Grid Protocol (OSGP), ενώσεις του κλάδου και κατασκευαστές κυρίως από τη Γερμανία το Open Metering System (OMS), στις Κάτω Χώρες το Dutch Smart Meter Requirement (DSMR), στο Ηνωμένο Βασίλειο το Smart Metering Equipment Technical Specification(SMETS), η Βελγική EANDIS ανέπτυξε το τη δική της λύση PLC FSK, και ούτω καθεξής.
Στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη έργο OPEN Meter και σύμφωνα με την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M / 441, προσπάθησαν να ορίσουν ολοκληρωμένα ανοικτά και δημόσια πρότυπα για το Advanced Metering Infrastructure (AMI), υποστηρίζοντας μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, νερού και θερμότητας. Με την ολοκλήρωση του έργου, προτάθηκαν ως πρότυπα τα χαμηλά επίπεδα επικοινωνίας το PRIME της Iberdrola, το G3 του ERDF και το Meters & More της ENEL. Για τα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες είχαν υιοθετήσει το DLMS / COSEM και αξιολογήθηκε στα πλαίσια του έργου και το SMITP του Meters & Moreως υποψήφιο πρότυπο.
Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  παρήγγειλε στους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI την εντολή M / 441, όπου οι τρεις οργανισμοί δημιούργησαν την ομάδα Smart Meter Coordination Group (SMCG). O βασικότερος στόχος του SMCG δεν ήταν να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, αλλά να παρέχουν μια εργαλειοθήκη για τη διαλειτουργικότητα και την ποιότητα. Έτσι το SMCG ανέπτυξε μια αρχιτεκτονική αναφοράς, όρισε 6 τομείς λειτουργικότητας, και σε συνεργασία με το OPEN Meter και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εισηγήθηκε 12 πρότυπα που καλύπτουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα στην Ευρώπη.
Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι σήμερα υπάρχουν ήδη επτά (7) πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρικού καλωδίου στενής ζώνης (narrow band PLC) τα οποία χρησιμοποιούν όλοι οι μετρητές της περιοχής (περίπου 40-50 κατά μέσο όρο) που συνδέονται στον ίδιο μετασχηματιστή της περιοχής και επικοινωνούν με τον ίδιο συγκεντρωτή δεδομένων (PLC Data Concentator). Πραγματικά είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια από αυτά τα πρωτόκολλα S-FSK, SMITP Β-PSK, OSGP Β-PSK, AMC-SS (CX 1 ), EANDIS PLC, PRIME OFDM, G3 OFDM θα επικρατήσει και να μην αναφέρουμε τα ευρυζωνικά πρωτόκολλα PLC. Η ποικιλία πρωτοκόλλων, όπου ακόμη και μέσα στην ίδια χώρα λόγω των διαφορετικών πρωτοκόλλων δεν μπορεί να υπάρξει εναλλαξιμότητα των μετρητών, καθυστερεί την όποια εξέλιξη.
Ένας από τους στόχους των έξυπνων μετρητών πέραν της μείωσης της ρευματοκλοπής είναι και η αντιμετώπιση της ανταπόκρισης της ζήτησης (Demand Response ή DR). Το DR παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, με τη μείωση της κατανάλωσης τους κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης, ανταποκρινόμενοι σε αλλαγές της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το χρόνο ή άλλα κίνητρα και παρέχει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία με τη μείωση των απαιτούμενων εργοστασίων παραγωγής  (συχνά έντονα ρυπογόνων) και φυσικά τον εαυτό τους. Ο έξυπνος μετρητής παρέχει αυτή τη λειτουργικότητα, μεταφέροντας την πληροφορία αλλαγής τιμολογίου ή άλλου κινήτρου από το Κέντρο Τηλεμέτρησης προς τον καταναλωτή. Για να αντιμετωπιστούν αυτά και άλλα ζητήματα η ΕΕ έθεσε την εντολή Μ/490 προς τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης του Έξυπνου Πλέγματος (SmartGrid) και αναμένουμε να δούμε και στην Ελλάδα τέτοιες εφαρμογές.
Ωστόσο, φαίνεται ότι κάθε εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να επιλέξει η ίδια ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ή να εκδώσει προδιαγραφές για μετρητές που διαφέρουν από τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες λύσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του χρόνου παράδοσης. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές έξυπνων μετρητών όπως η Itron, η Landis + Gyr, η Elster, η General Electric, η Sagemcom, η ISKRAEMECO, κ.α. είναι πολύ επιφυλακτικοί να προσαρμοστούν και να επανασχεδιάσουν τα μοντέλα τους για να εκπληρώσουν όλες τις μικρές τοπικές ανάγκες της αγοράς . Αυτό μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών και δημιουργεί περιφερειακά λόμπι που λειτουργούν σε αυτές τις περιφερειακές αγορές.
Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα όλων των πιλοτικών έργων έξυπνης μέτρησης σε όλο τον κόσμο και η εμπειρία από ώριμες αγορές θα παρέχουν όλες τις γνώσεις για την μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την σε βάθος εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας.
 
* του Ειδικού Συνεργάτη

 http://www.energypress.gr/news/Kosmogonia-gia-toys-exypnoys-metrhtes-sthn-Eyrwph

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News