Dei Energy News

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΕΣ και ενημέρωση από τον Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.
     Αγαπητοί συνάδελφοι
      Στις 10.12.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
          ΘΕΜΑ 1
       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κάλυψη εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών ισχύος και ενέργειας ΑΣΠ Θήρας.
-    Αποτελέσματα διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις και ανάθεση προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ανοικτού κύκλου συνολικής ισχύος 10,65 MW και 13,2 MW, αντίστοιχα, με καύσιμο diesel.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω διαδικασίας.

-    Ματαίωση διαδικασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός καινούργιου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με κινητήρα Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), δίχρονο ή τετράχρονο, ισχύος 8-10 MW, κατά ISO, με καύσιμο μαζούτ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Τη ματαίωση της διαδικασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός καινούργιου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με κινητήρα Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), δίχρονο ή τετράχρονο, ισχύος 8-10 MW κατά ISO, με καύσιμο μαζούτ στον ΑΣΠ Θήρας, ως άγονης, διότι ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής και το αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.
    1. 2.Tην επικύρωση, των αποτελεσμάτων της διαδικασίας και την έγκριση της ανάθεσης, ως εξής:
2.1.             Στην εταιρεία NIDEC ASI SpA της προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ μιας καινούργιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου GE10B1, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 10.647 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Θήρας, έναντι συνολικού τιμήματος 6.920.550 Ευρώ.
2.2.            Στην εταιρεία DAMCO Energy AE της προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης ¨με το κλειδί στο χέρι¨ μιας καινούργιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας τύπου TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 13.192 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Θήρας, έναντι συνολικού τιμήματος 8.574.800 Ευρώ.
  1. 3.Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, όπως εγκρίνει ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις όρων για τις ως άνω προμήθειες εξοπλισμού, που τυχόν ήθελε προκύψουν κατά το στάδιο της κατάρτισης των συμβάσεων και υπογράψει για λογαριασμό της Επιχείρησης τις σχετικές συμβάσεις με τις πιο πάνω εταιρείες.
ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διαγωνισμός αριθ. 5336302/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 Χ 106 Μ3 στ. αμμοχάλικων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 Χ 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού , για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 x 106 Μ3 στ. αμμοχάλικων για υποδομές - υποστήριξη και διακίνηση 0,13 x 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την έγκριση των συνημμένων, σχεδίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση τυχόν τροποποιήσεων που θα απαιτηθούν για την οριστικοποίηση των εν λόγω σχεδίων συμβάσεων, καθώς και την τυχόν διαφοροποίηση των προϋπολογισθεισών δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών συμβάσεων.
2.                            Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την έγκριση κάθε νέας σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
3.                            Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή, Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
4.            Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, για την έγκριση του εκάστοτε τιμοκαταλόγου αποξηλωθέντων υλικών.
5.            Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή, Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις Θυγατρικές Εταιρίες Δικτύων, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εγκρίνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Μετά το σοβαρό θέμα και τις αντιδράσεις των σωματείων του Λ.Κ.Δ.Μ που προέκυψαν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 8μηνης διάρκειας, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων χειριστών μηχανημάτων και
μετά το σχετικό έγγραφο του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ το οποίο σας επισυνάπτω, *
έθεσα υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη άμεσης συζήτησης του εν λόγω θέματος μαζί με το συνολικό πρόβλημα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στην εταιρεία, το οποίο από καιρό απασχολεί την διοίκηση της ΔΕΗ και όλα τα συνδικάτα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. προς τιμήν τους δέχτηκαν την αναγκαιότητα επανασυζήτησης του θέματος αυτού και της συνολικής πολιτικής στο θέμα της έλλειψης του προσωπικού παρά τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από την διοίκηση της ΔΕΗ προς τα αρμόδια υπουργεία.
Για το συγκεκριμένο θέμα του εποχιακού προσωπικού των χειριστών μηχανημάτων ανατέθηκε στην Γ. Δ. Ορυχείων να φέρει σχετική ανακοίνωση-εισήγηση προς το Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου του 2013, για να παρθούν οι σχετικές οριστικές αποφάσεις.


Σας ευχαριστώ
Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

* ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς : Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.               Αριθ. Πρωτ.: 4869
         κ. Αρθούρο Ζερβό                                                 Ημερ.: 9-12-2013

Θέμα: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού
Κύριε Πρόεδρε
Με αφορμή την Ανακοίνωση Υπ. Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2013 για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου χρόνου στο ΛΚΔΜ, επανερχόμαστε στο θέμα της έλλειψης προσωπικού με όλα τα μείζονα ζητήματα που εγείρει το θέμα αυτό όχι απλά και μόνο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αλλά (στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα), για να υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία που θα διασφαλίζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Ως είναι γνωστό, οι Χειριστές Ηλεκτροκίνητου Καδοφόρου Εκσκαφέα –που αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης- είναι ειδικότητα που στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει μόνο στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εκπαιδεύει, μεταφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία της για τη συγκεκριμένη ειδικότητα (που είναι μονοτεχνογνωσία) και (μέχρι σήμερα) τους χρησιμοποιεί για να λειτουργεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό της, μέσα από προσλήψεις τακτικού προσωπικού, αορίστου χρόνου.
Σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που η ΔΕΗ επιλέξει ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της –σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης όπως είναι η συγκεκριμένη, με εποχικό προσωπικό- στο ενδεχόμενο σενάριο της Αποκρατικοποίησης, θα έχει εσφαλμένα (κατά την εκτίμησή μας) εκπαιδεύσει προσωπικό με/από το οποίο θα επωφεληθούν οι ανταγωνιστές.  
Την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστές θα καρπούνται τα οφέλη μιας τέτοιας συγκυρίας, στη ΔΕΗ Α.Ε τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο με απώλεια εκατομμυρίων ευρώ συνεπεία της αργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, με δεδομένη την απαγόρευση των προσλήψεων από την πολιτεία.
Κύριε Πρόεδρε
Τα ζητήματα που υπάρχουν ανοικτά σχετικά με το θέμα των προσλήψεων και η επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για την υλοποίησή τους, εκτιμούμε πως καθιστά απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο συζήτησης του θέματος ακόμα και εκτός ημερήσιας διάταξης στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε
Μην έχοντας καμία πρόθεση να παραγνωρίσουμε την προσπάθεια που η Διοίκηση της Επιχείρησης έχει κατά καιρούς καταβάλει προς την κατεύθυνση των προσλήψεων, εκτιμούμε ότι –ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα- θα πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη πρόθεση και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση έτσι ώστε να βγει η Επιχείρηση από το τέλμα που δημιουργεί σήμερα η έλλειψη προσωπικού. Επιπλέον θα πρέπει επιτέλους η ΔΕΗ Α.Ε –σε συνεργασία με το Συνδικάτο- να αποσαφηνίσει ποιές θέσεις στη ΔΕΗ είναι core και ποιες non core
Κύριε Πρόεδρε
Σε μία επιχείρηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη Βιομηχανική δύναμη της χώρας και που τα τελευταία χρόνια οι συνταξιοδοτήσεις την έχουν φθάσει στο σημείο να απολέσει προσωπικό σε ποσοστό πάνω από 45 %, εκτιμούμε ότι είναι ηθική υποχρέωσή μας να βάλουμε το θέμα πάνω στο τραπέζι.
  
Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν . Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης                                                   Αθανάσιος Μάστορας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Γενικό Διευθυντή ΓΔ/ΑΝΠΟ κ. Γεώργιο Δαμάσκο
  • Γενικό Διευθυντή ΓΔ/ΟΡ κ. Παναγιώτη Νικολακάκο
  • Γενικό Διευθυντή ΓΔ/Π κ. Ιωάννη Κοπανάκη
  • Εκπροσώπους Εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε
  • ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ/ΚΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News