Dei Energy News

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Αύξηση του τζίρου στα 1,5 δισ ευρώ για τη ΔΕΗ στο α' τρίμηνο

Ζημιές έναντι κερδών εμφάνισε η ΔΕΗ για το α΄τρίμηνο του έτους, πετυχαίνοντας ωστόσο την ενίσχυση του κύκλου εργασίων κατά 12,8%.
Συγκεκριμένα, οι καθαρές ζημιές του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 93,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.549,8 εκατ. ευρώ από 1.374,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά 175,4 εκατ. ευρώ (+12,8%), ενώ σε σχέση με το δ’ Τρίμηνο του 2011 η αύξηση ανήλθε σε 239,8 εκατ. ευρώ (+18,3%).
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανκοίνωση, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 38,1 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το α΄ τρίμηνο του 2011 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η αύξηση αυτή αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).
Τα προ φόρων κέρδη του α΄ τριμήνου 2012, ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 121,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2011, μειωμένα κατά 106,3 εκατ. ευρώ.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:
«Tα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από μια πτωτική πορεία για 3 συνεχή έτη, ήταν αυξημένα κατά 17,4% το πρώτο τρίμηνο, λόγω τιμολογιακών αυξήσεων στους πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, της ανάκτησης μεριδίου αγοράς και της αύξησης της ζήτησης εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 29,4%.
Παρά ταύτα, η θετική αυτή επίπτωση, υπερκεράστηκε από τη σημαντική αύξηση της δαπάνης για αμιγώς εξωγενείς παράγοντες, όπως τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και οι αγορές ενέργειας, η οποία ανήλθε σε 80% περίπου, με την τιμή χονδρεμπορικής αγοράς να κινείται 35% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και από μια επιπρόσθετη αρνητική επιβάρυνση ύψους € 25 εκατ. λόγω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους Τρίτων Παραγωγών. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι τιμολογιακές αυξήσεις από την αρχή του έτους αντισταθμίζουν κυρίως τους φόρους που επιβλήθηκαν στα καύσιμα μέσα στο 2011, καθώς και την αύξηση της ετήσιας δαπάνης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ενώ ένα μικρό μέρος αυτής της αύξησης (1,1% στη χαμηλή τάση), απομένει για την κάλυψη κυρίως της αύξησης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Σε ό,τι αφορά τα ενδογενή κόστη, πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί το 65% περίπου των συνολικών ελεγχόμενων δαπανών, συνέχισε να μειώνεται για ακόμη ένα τρίμηνο. Συγκεκριμένα, η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 17,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ως προς την παραγωγικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ζήτησης κατά 3,6%, παρατηρούμε ότι η συνολική διανεμηθείσα ενέργεια ανά εργαζόμενο, αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ το μισθολογικό κόστος ανά MWh της συνολικής διανεμηθείσας ενέργειας μειώθηκε κατά 20,4%. Επιπλέον, οι λοιπές ελεγχόμενες δαπάνες σημείωσαν σημαντική μείωση ύψους € 28 εκατ. σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011.
Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- η επίδραση των τιμολογιακών αυξήσεων και της ανάκτησης μεριδίου αγοράς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στο Α΄ Τρίμηνο,
- η ζήτηση είναι μειωμένη μετά το Μάρτιο και η τιμή χονδρεμπορικής αγοράς έχει υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που έχουν προϋπολογισθεί για τον Απρίλιο και το Μάιο, και
- τα υδατικά αποθέματα έχουν αυξηθεί σημαντικά,
αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Μέσα σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται και από εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων ανεπίλυτων δομικών θεμάτων της αγοράς ενέργειας».
Οι θυγατρικές εταιρίες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 32,4 εκατ, και € 1,1 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε ήταν ύψους € 6,7 εκατ.
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.850,3 εκατ. αυξημένο κατά € 147,6 εκατ. έναντι της 31.12.2011 (€ 4.702,7 εκατ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News