Dei Energy News

Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Σε λεπτομερή έλεγχο του κόστους παραγωγής των μονάδων της ΔΕΗ προχωρά η ΡΑΕ…

Το φάκελο "ενεργειακό κόστος της ΔΕΗ" ειδικά αυτόν που αφορά στις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές της μονάδες ανοίγει η ΡΑΕ, που δηλώνει ότι πρόκειται να εξετάσει αν τα στοιχεία που εμφανίζει η επιχείρηση είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές στην Ευρώπη.
Στο σκεπτικό της απόφασης που δημοσίευσε χθες για την προσωρινή τιμολόγηση της Αλούμινιον, η ΡΑΕ δεν στέκεται μόνο στη διένεξή της εν λόγω βιομηχανίας με τη ΔΕΗ, αλλά με αφορμή αυτή, βάζει στο μικροσκόπιο τα συνολικά κόστη της επιχείρησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τελευταία θα κληθεί να τα δικαιολογήσει.
Ούτε λίγο ούτε πολύ μιλά για ενδεχόμενο "άσκησης καταχρηστικής συμπεριφοράς" από τη ΔΕΗ, για έλλειψη ανταγωνισμού στις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες που δυσκολεύει την αποκάλυψη του "πραγματικού" τους κόστους, ότι υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να "μεταφέρει" σε αυτό άλλα της κόστη, και ότι γι’ αυτό το λόγο θα συγκρίνει το κόστος παραγωγής κάθε μιας από τις μονάδες της με τις βέλτιστες τεχνολογίες και τεχνικές διεθνώς. Συγκεκριμένα η Αρχή "προτίθεται να προχωρήσει σε λεπτομερή κοστολογικό έλεγχο και σύγκριση του κόστους παραγωγής κάθε μιας από τις μονάδες παραγωγής της καθής (σσ. ΔΕΗ), σε σχέση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές". Κι αυτό καθώς όπως λέει η ΡΑΕ "η έλλειψη οποιουδήποτε ανταγωνισμού στο κρίσιμο αυτό τμήμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μεταφέρει μέρος της υφιστάμενης κοστολογικής αναποτελεσματικότητας (δηλαδή της μη βέλτιστης απόδοσής της) στην αγορά, υποχρεώνοντας το σύνολο της ελληνικής οικονομίας να φέρει το βάρος αυτό".
Ανταγωνισμός, ποιος ανταγωνισμός ;
Όσο για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η ΡΑΕ επισημαίνει : "Στην περίπτωση της χώρας μας είναι προφανές ότι δεν υφίσταται μια αποτελεσματικά λειτουργούσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που αποδεικνύεται χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΗ κατέχει μόνη αυτή, το σύνολο των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών σταθμών της χώρας, και συνεχίζει να κατέχει άνω του 65% της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν όλοι οι ανταγωνιστές της λειτουργούν νέες, αναπόσβεστες μονάδες φυσικού αερίου, και καλούνται να αντιμετωπίσουν ώριμες, αποσβεσμένες μονάδες τόσο λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές, όσο και φυσικού αερίου της ΔΕΗ".
Κάνει επίσης αναφορά στην ανάγκη διαφορετικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ανά είδος δραστηριότητας, και επικαλείται την κοινοτική οδηγία 72/2009 σύμφωνα με την οποία μια σειρά από κατάλληλα τιμολογιακά κίνητρα θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοτικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων, μέσα από τη μεγιστοποίηση της προτιθέμενης αξίας που παράγεται από τη χρήση τους. Επομένως σύμφωνα με τη ΡΑΕ "η διαφοροποίηση της τιμολόγησης μεταξύ των κατηγοριών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με το μακρορόχρονιο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κάθε κατηγορία καταναλωτή δημιουργεί, είναι θεμιτή".
Μοναδικός δυνητικός προμηθευτής της βιομηχανίας
Σχετικά με το επιχείρημα της ΔΕΗ, ότι αν η Αλουμίνιον θεωρούσε ότι τιμολογείται ακριβά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της μέσω άλλου προμηθευτή ή μέσω της δικής της μονάδας ηλεκτρισμού (σσ: λειτουργεί με φυσικό αέριο), η ΡΑΕ απαντά ότι πουθενά στον κόσμο βιομηχανία αλουμινίου δεν ηλεκτροδοτείται από μονάδα που καίει φυσικό αέριο, αφού σε μια τέτοια περίπτωση το ενεργειακό της κόστος θα ήταν απαγορευτικό. Και προσθέτει, ότι επειδή η ΔΕΗ έχει αποκλειστική και προνομιακή πρόσβαση στους εγχώριους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς πόρους, καθίσταται μοναδικός δυνητικός προμηθευτής στην Ελλάδα για την τροφοδότηση βιομηχανιών με τα χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον, που έχουν ανάγκη από φθηνή τιμή.
Ταυτόχρονα η ΡΑΕ θυμίζει ότι στην απόφασή της έλαβε υπόψιν της και τις επιστολές του συλλογικού οργάνου των βιομηχανιών (ΕΒΙΚΕΝ) που κατήγγειλαν απουσία διαλόγου με τη ΔΕΗ (όταν η τελευταία είναι η μόνη που μπορεί να τους προμηθεύσει ηλεκτρική ενέργεια) και ότι επιχείρησε να τους επιβάλει όρους και τιμές χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News