Dei Energy News

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΝΩΣΗ"

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ απερίφραστα και προς πάσα κατεύθυνση ως
αυθαίρετη, μεθοδευμένη και παράνομη την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 4302/12-06-2013 Προκήρυξη της Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την οποία η Επιχείρηση προσπαθεί να προσλάβει με Οκτάμηνη σύμβαση, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και εννέα εκτάκτους εργαζόμενους ως
«ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό».
Με αυτή σας την ενέργεια κύριοι της Διοίκησης, το μόνο που μπορείτε να καταφέρετε
( εάν βέβαια μπορέσετε) είναι να ξεπουλήσετε την ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ που έχουν οι εραζόμενοι της ΔΕΗ/ΑΕ σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ κάτι που θα αποβεί μοιραία σε βάρος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, φωτογραφίζοντας προσλήψεις σε επικείμενο διαγωνισμό της ΔΕΗ <καταργώντας το αδιάβλητο του ΑΣΕΠ> και να ανοίξετε διάπλατα την πόρτα της ιδιωτικοποίησης των ΟΡΥΧΕΙΩΝ.
Ενώ η γενική παραπάνω Κατηγορία / Ειδικότητα δεν μνημονεύεται στον Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η., δεν υπάρχει πουθενά ως όρος, σε καμία διάταξη της Δ.Ε.Η., η οποία έχει θεσμοθετηθεί και είναι εν έχει ισχύ νόμου, ωστόσο η ΔΕΗ παρανόμως εντάσσει στην συγκεκριμένη προκήρυξη την ειδικότητα «ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό».
Για την δε συμμετοχή και την πρόσληψη στην ζητούμενη ειδικότητα, η προκήρυξη ζητά περιοριστικά ως κύρια τυπικά προσόντα ΑΠΛΑ και ΜΟΝΟ α) δευτεροβάθμιο τίτλο σποδών ηλεκτρολογίας και β) εμπειρία στήν ζητούμενη ειδικότητα, με την σημείωση ότι, εάν δεν επιλεγούν χωρίς την επαγγελματική άδεια θα απασχοληθούν ως βοηθοί υπό την επίβλεψη Αδειούχου Χειριστή.
Τα ερωτήματα που τίθενται προς τους αρμόδιους της Δ.Ε.Η. είναι τα εξής:
Γιατί η Δ.Ε.Η. προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικοτήτων και μάλιστα «δύο σε ένα», οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στον Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η. ή σε άλλη διάταξη με ισχύ νόμου ?
Γιατί η προκήρυξη δεν απαιτεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Π.Δ. 31/1990 και 499/1991, που ορίζουν υποχρεωτικά τους όρους εργασίας «χειριστών και βοηθών χειριστών» οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι άδειας «Μηχανοδηγού – Χειριστή» ?
Μπορούν να μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι της Δ.Ε.Η. πώς ζητούν την προσκόμιση βεβαιωμένης εμπειρίας απασχόλησης (από την ίδια την Δ.Ε.Η.) στην ειδικότητα «Επιτηρητών Εκσκαφέως Μετά Καδοτροχού Λιγνιτωρυχείων», την στιγμή που ΠΟΤΕ δεν έχει ξαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη ίδιας ειδικότητας ?
Και αν προκηρύχθηκε όμοιος διαγωνισμός, πότε αυτός έγινε, ποιοί και πόσοι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν, ώστε σήμερα να προσκομίζουν σχετική νόμιμη βεβαίωση εμπειρίας ?
Και πόσο καιρό θα είχαν απασχοληθεί οι όποιοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι για να έχουν σήμερα «τουλάχιστον ένα χρόνο ή 300 ένσημα» βεβαιωμένης απασχόλησης ?
Και αν απασχολήθηκαν εργάσθηκαν χωρίς άδειες μηχανοδηγού – χειριστή ?
Είναι αληθές το γεγονός ότι, για την πιστοποίηση της παραπάνω εμπειρίας στην εν λόγω ειδικότητα από όργανα της Δ.Ε.Η. δεν χρειάζεται η συνυπογραφή του Σωματείου Χειριστών, παρά μόνο όταν η βεβαίωση εμπειρίας δίδεται για έκδοση Άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή ?
Ακόμα και αν δεχθούμε ότι, μόνο το τυπικό προσόν του πτυχίου ηλεκτρολογικού τομέα (χωρίς καμία άλλη άδεια) μαζί με την ετήσια ή 300 ενσήμων εμπειρία αρκούν για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι όποιοι προσληφθέντες θα εργασθούν κανονικά ως «Επιτηρητές Εκσκαφέως Μετά Καδοτροχού Λιγνιτωρυχείων» όταν το άρθρο 4 του Π.Δ. «Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας, ούτε να χειρίζεται ή να ενεργεί τη συντήρηση κάθε κινητού ή μεταθετού μηχανήματος ή μηχανήματος …… εάν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχη άδεια μηχανοδηγού - χειριστού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος» ?
Η προκήρυξη αποβλέπει στην πρόσληψη προσωπικού με σκοπό να εργασθούν οι προσλαμβανόμενοι με την παραπάνω ειδικότητα ή υπάρχει περίπτωση να «εκπαιδευτούν» για έξι μήνες, δεδομένου ότι στερούνται αδειών μηχανοδηγού - χειριστού?
Μπορεί η Δ.Ε.Η. να μας διαβεβαιώσει δημόσια ότι, οι εννέα προσληφθέντες θα εκπαιδεύονται επί οχτάμηνο, από μόνιμους εργαζόμενους χειριστές – εκπαιδευτές και ότι δεν θα απασχολούνται μηχανήματα «εκπαίδευσης» για το σκοπό αυτό ?
Μήπως η Δ.Ε.Η. βασίζεται σε δική της, εσωτερική και πολύ παλαιότερη απόφαση, η οποία, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 31/1990 έχει καταργηθεί «από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος (το Π.Δ 22/76 (ΦΕΚ 6/Α/ 12.1.76) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από το παρόν Π.Δ.» ?
Μήπως για την επίμαχη ειδικότητα και για την Δ.Ε.Η δεν ισχύει ο Νόμος και το Π.Δ. 31/1990, όπως ισχύει για άλλες ειδικότητες της ίδιας προκήρυξης, λ.χ. για άδειες που απαιτούνται για την ειδικότητα «Χειριστών Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) ή « Οδηγών, Μηχανοδηγών – Χειριστών Τ5» κ.λ.π.?
Γνωρίζουν οι αρμόδιοι της Δ.Ε.Η. ότι, για να απασχοληθεί έκτακτος μισθωτός είτε ως «Επιτηρητής Εκσκαφέως Μετά Καδοτροχού Λιγνιτωρυχείων», είτε ως «Βοηθός Χειριστής Κυρίων Μηχανημάτων» απαιτείται ρητά και κατηγορηματικά από τον Νόμο να είναι εφοδιασμένος με Άδεια «Μηχανοδηγού – Χειριστή» ?
Σε περίπτωση πρόσληψης των συμμετασχόντων, με τα ελάχιστα, ελλιπή και «ελεγχόμενα» τυπικά προσόντα που απαιτούνται και απασχόλησης αυτών στις θέσεις εργασίας των ζητούμενων ειδικοτήτων, ποιά θα είναι η θέση των αρμοδίων της Δ.Ε.Η. σε περίπτωση απευκτέου ατυχήματος ?
Γιατί στερεί από τον τεράστιο και προσφερόμενο αριθμό ανέργων συμπολιτών μας, ως ειδικών και κατόχων αδειών «Μηχανοδηγού – Χειριστή», την συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό ?
Τέλος, ακόμα και αν δεχθούμε ότι, όσοι προσληφθούν θα αποκτήσουν εξειδικευμένη εμπειρία είτε ως «Επιτηρητές Εκσκαφέως Μετά Καδοτροχού Λιγνιτωρυχείων», είτε ως «Βοηθοί Χειριστές Κυρίων Μηχανημάτων», πώς είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί αυτή η γνώση και στο μέλλον προς όφελος της Επιχείρησης, όταν οι εξάμηνες συμβάσεις θα λήξουν αυτοδικαίως, με απαγόρευση ανανέωσής τους και φυσικά είναι αβέβαιο εάν οι αποκτήσαντες την ειδική αυτή εμπειρία θα επανυποβάλλουν αιτήσεις για εργασία στην Δ.Ε.Η. ή δεν θα λήξει το οχτάμηνο τους, θα πληρωθούν και θα βρουν εργασία σε άλλο εργοδότη ?
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα προκύπτουν από την «περίεργη» προκήρυξη της Δ.Ε.Η., με τις «περίεργες» ειδικότητες «φαντάσματα», με τις επικίνδυνες και δαπανηρότατες για την Επιχείρηση «αλχημείες», με αβέβαιες και «περίεργες» μελλοντικές μεθοδεύσεις.
ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ !
Η «ΕΝΩΣΗ» έχουσα θεσμική υποχρέωση και ρόλο απέναντι στην Επιχείρηση, τους εργαζόμενους της αλλά και στην τοπική κοινωνία,
ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΚΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ :
-ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.
-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Ότι άλλο επικαλεστείτε μόνο κακό μπορείτε να προξενήσετε στην επιχείρηση και την τοπική κοινωνία.
Εάν συνεχίσετε να επιμένετε σε αυτή την λογική της προκήρυξης να ξέρετε ότι : Η «ΕΝΩΣΗ» θα βρίσκετε απέναντι σας ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ με όλες της τις δυνάμεις.
Καλούμε τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία του Λεκανοπεδίου να πάρουν θέση.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ!!!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News