Dei Energy News

Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Εκτός αγοράς οι παλιές μονάδες της ΔΕΗ


Eγκρίθηκαν από το υπουργείο ΠΕΚΑ οι προτάσεις της ΡΑΕ για τη
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχύ έως την 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα μέτρα αφορούν κυρίως το σκέλος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, έως ότου εφαρμοστεί το νέο μοντέλο της αγοράς (ΝΟΜΕ). Έτσι, οι εκκρεμότητες που παραμένουν στην αγορά ηλεκτρισμού, αφορούν τον καθορισμό του τέλους ΑΠΕ και τα νέα μέτρα για τις μονάδες ΑΠΕ και στην ουσία, τον μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, το οποίο συνεχίζει να αυξάνει και πλέον ο φόβος είναι να μετατραπεί σε μη διαχειρίσιμο.
Σύμφωνα με τα νέα προσωρινά μέτρα, η ΔΕΗ προχωρά άμεσα στην κατάργηση (απένταξη από το σύστημα) παλιών αντιοικονομικών μονάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου (Αλιβέρι, Κερατσίνι, Νο 3 Λαυρίου) οι οποίες είχαν πάψει να παράγουν εδώ και χρόνια, με συνολική ισχύ 1249 μεγαβάτ.
Καταργείται το περιθώριο 10% που ελάμβαναν οι μονάδες φυσικού αερίου στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Βάσει του μηχανισμού αυτού, οι μονάδες φυσικού αερίου πληρώνονταν από το σύστημα την αξία του καυσίμου που κατανάλωναν συν το περιθώριο το οποίο πλέον γίνεται μηδέν.
Επιπλέον βάσει της απόφασης και ο μηχανισμός αυτός, θα καταργηθεί από την 1η Ιουλίου 2014. Οι μονάδες φυσικού αερίου, θα αμείβονται για τη διαθεσιμότητα ισχύος που προσφέρουν στο σύστημα (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) ειδικά προκειμένου να καλυφθεί η διακοπτόμενη και απρόβλεπτη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ ( κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά).
Όπως σημειώνει η ΡΑΕ στο σκεπτικό της απόφασή της, η τελείως απρογραμμάτιστη και μη ισορροπημένη, διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, έχει προκαλέσει ειδικά προβλήματα και έχει επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία των αγορών στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
« Έχει καταστεί σαφές» τονίζει η ΡΑΕ, «ότι η βιωσιμότητα των συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα, σε ομαλά λειτουργούσες αγορές, να ανακτούν τα λειτουργικά και κεφαλαιουχικά τους κόστη μέσω της καθημερινής λειτουργίας τους, πλήττεται πλέον λόγω της σημαντικής μείωσης των ωρών λειτουργίας τους, από την υποκατάστασή τους από την παραγωγή των ΑΠΕ.
Αυτή η εξέλιξη, δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης νέων μηχανισμών και νέων διακριτών αγορών, όπου οι συμβατικές μονάδες θα είναι σε θέση να ανακτούν τα κόστη τους, παρέχοντας πλέον όχι ενοποιημένα ενεργειακά προϊόντα, αλλά διακριτά προϊόντα εφεδρείας, επικουρικών υπηρεσιών, αξιόπιστης διαθεσιμότητας, των οποίων η ανάγκη θα αυξάνεται, όσο θα αυξάνεται και η κυμαινόμενη -διακοπτόμενη παραγωγή των ΑΠΕ».
Ως προς τη χρονική διάρκεια και τη σκοπιμότητα των μέτρων, η ΡΑΕ σημειώνει αυτά αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους, πρέπει να θεωρηθούν «ως ειδικά ρυθμιστικά μέτρα, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση των εύθραυστων ισορροπιών σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας αφ' ενός την τεχνική και οικονομική δυνατότητα των υφιστάμενων υποδομών προς εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, αφ' ετέρου δημιουργώντας σταδιακά τις κατάλληλες συνθήκες στην εγχώρια αγορά, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη διατηρήσιμων και αποδοτικών συνθηκών ανταγωνισμού.
Οι συνθήκες αυτές αφ' ενός θα μπορούν και θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάκτηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, αφ' ετέρου θα το επιτυγχάνουν με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, επ' ωφελεία του τελικού καταναλωτή και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Με έγκριση της ΕΕ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή των νέων μέτρων ενημερώθηκε η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία στις 3 Ιουλίου απάντησε θετικά στο ΥΠΕΚΑ για την προώθησή τους. Ακολούθησε η έγκριση τους στις 10 Ιουλίου από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου.
Όπως σημειώνει ο υφυπουργός στην επιστολή του, «συμφωνούμε με τις υποβληθείσες, με την προαναφερόμενη σχετική επιστολή, εξειδικευμένες προτάσεις και τα προτεινόμενα μεταβατικά μέτρα και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην ολομέλεια της ΡΑΕ για την έκδοση σχετικής αποφάσεως, υπό το πρίσμα της μειώσεως του συνολικού κόστους για το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής».
Τέλος να σημειωθεί ότι ήδη η ΡΑΕ επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες των νέων μηχανισμών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τη συνολική αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού. Οι νέοι αυτοί μηχανισμοί αφορούν ιδίως την πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή, μέσω δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, αλλά και την αναμόρφωση του μοντέλου αγοράς που υφίσταται σήμερα.
Έτσι, με τα μεταβατικά μέτρα που εγκρίθηκαν, επιδιώκεται να διατηρηθεί μια σχετική οικονομική ισορροπία μεταξύ των συμμετεχόντων στην εγχώρια αγορά, πράγμα που θα επιτρέψει και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας, υπό τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, των υφιστάμενων και προγραμματισμένων υποδομών που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα λειτουργίας, έτσι ώστε οι υποδομές αυτές να είναι διαθέσιμες στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή ενεργειακή αγορά.

(euro2day.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News