Dei Energy News

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Α.ΖΕΡΒΟΣ: "Η ΔΕΗ ή θα αλλάξει ή θα καταποντιστεί..."

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΝ/Σ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Με την ενέργεια τους αυτή παραβίασαν την
απολύτως διακριτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ Διοίκησης και Σωματείων, προσπαθώντας να επιβάλλουν «συνδιοίκηση».

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική κοινωνία, σε μια περίοδο που η επιχείρηση μας δίνει μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον επερχόμενο ανταγωνισμό, να διασφαλίσει χρηματοοικονομικές ροές και να υλοποιήσει το επενδυτικά της πρόγραμμα, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατέλαβε σήμερα την αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύοντας τη διεξαγωγή της συνεδρίασης των Μελών του ΔΣ. 
Με αυτήν την πράξη το σωματείο παρεμπόδισε τη συζήτηση και δεν επέτρεψε την λήψη αποφάσεων για θέματα ζωτικής σημασίας. Παράλληλα έθεσε ως ωμό εκβιαστικό όρο, προκειμένου να «επιτρέψει» την πραγματοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόσυρση ή αναβολή ψήφισης συγκεκριμένου θέματος της ημερησίας διάταξης, ενέργεια η οποία παραβιάζει ευθέως το Καταστατικό της επιχείρησης. 
Σεβόμενος απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων για υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με σημαντικά θέματα της Επιχείρησης, τους υπενθυμίσω ότι οι εκπρόσωποι των σωματείων έχουν ενημερωθεί κατ' επανάληψη και αναλυτικά για ολόκληρο το περιεχόμενο της σχετικής πρότασης συνεργασίας και μάλιστα υιοθετήθηκαν προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως χρήσιμες. 
Τους επεσήμανα πως οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τα Μέλη του ΔΣ και κανείς άλλος, σύμφωνα με το Καταστατικό, δεν είναι σε θέση αλλά ούτε έχει το ηθικό και νόμιμο δικαίωμα να παρεμβαίνει στην ημερησία διάταξη, πόσο μάλλον όταν γίνεται κατάληψη. 
Με την ενέργεια τους αυτή παραβίασαν την απολύτως διακριτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ Διοίκησης και Σωματείων, προσπαθώντας να επιβάλλουν «συνδιοίκηση». Όπως πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι και τώρα προκειμένου να έχετε τη καλύτερη δυνατή ενημέρωση σχετικά με το σκοπό της δημιουργίας κοινοπρακτικού σχήματος που στόχο έχει την εμπορική ενίσχυση της ΔΕΗ, αλλά και την άμεση βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας, παραθέτω τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Στόχος του κοινοπρακτικού σχήματος είναι η ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο franchising (δικαιοχρησία).
 • Επιτυγχάνεται γρήγορη ανάπτυξη δικτύου με ιδιαίτερα περιορισμένο κόστος για τη ΔΕΗ. 
• Ο ρόλος των καταστημάτων της ΔΕΗ αναβαθμίζεται. Με αυτό τον τρόπο η Επιχείρηση θα προσφέρει υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτηση στους καταναλωτές, ενισχύοντας το ρόλο των στελεχών και υπαλλήλων της, με αρμοδιότητες στρατηγικής και επιτελικής σημασίας παρέχοντας μέσω των καταστημάτων της ΔΕΗ εργασία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

• Ελαχιστοποιούμε τα επιχειρηματικό ρίσκα, καθώς η ΔΕΗ καλείται να επενδύσει περίπου €980.000. 
• Το Επενδυτικό και λειτουργικό κόστος (μίσθωση καταστημάτων, αγορά εξοπλισμού, κλπ) τα επωμίζεται ο δικαιοπάροχος (franchisee).
 • Η συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας υποβλήθηκε προ διετίας από τον επιχειρηματικό Όμιλο Silcio και κατά την πάγια πρακτική της ΔΕΗ, η επιχείρηση την εξέτασε διεξοδικά και όπως πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα που επιδεικνύει στο σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται. Μέχρι σήμερα ουδεμία άλλη ανάλογη επιχειρηματική πρόταση έχει υποβληθεί από άλλο επιχειρηματικό φορέα και η επιχείρηση έχει το νόμιμο δικαίωμα σύναψης συνεργασίας χωρίς τη διεξαγωγή διογωνιστικής διαδικασίας, όταν της υποβάλλονται καινοτόμες και προσοδοφόρες επιχειρηματικές προτάσεις. 
Η ΔΕΗ διατηρεί το 49% της κοινοπραξίας αλλά ταυτόχρονα οι σημαντικές στρατηγικές, οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις (πχ η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ) μπορούν να λαμβάνονται μόνο εάν και εφόσον συμφωνεί και η ΔΕΗ.
 • Μερικές οπό τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου καταστημάτων θα είναι: η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για οικιακά φωτοβολταικά, η παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών, η προώθηση πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά για λογαριασμό της ΔΕΗ, πώληση πακέτων που θα συνδυάζουν ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ και φυσικό αέριο, το σύνολο του φάσματος των σημερινών η μελλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων που μπορεί να αναπτύξει η ΔΕΗ
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο, που εκπονήθηκε οπό ανεξάρτητο διεθνή οίκο συμβούλων, προβλέπει θετικά αποτελέσματα τόσο για την υπό σύσταση εταιρεία και τους franchisees αλλά και για τους πελάτες.
 • Για την επιτυχή διείσδυση της υπό σύσταση εταιρείας στην αγορά, συμπεριλήφθηκε στην ονομασία η επωνυμία ΔΕΗ και φυσικά ούτε εκχωρήθηκε ούτε πρόκειται να εκχωρηθεί ο λογότυπος της ΔΕΗ ΑΕ.
 • Τα νέα δίκτυο θα αποτελέσει πρόσθετο ενισχυτικό βραχίονα στα βασικό κορμό εξυπηρέτησης των 7.5 εκατομμυρίων πελατών μας. 
• Η κοινοπραξία αυτή είναι πολύ σημαντική για το δοκιμαζόμενο από τον περιορισμό προσλήψεων δίκτυο πωλήσεων της ΔΕΗ. 
• Η ΔΕΗ έχει ανάγκη οπό ένα εκτενές και ευέλικτο στις εκάστοτε συνθήκες δίκτυο εξυπηρέτησης με το υπό-συζήτηση να αποτελεί την απαρχή παρόμοιων εμπορικών στρατηγικών επιλογών όποτε αυτές θα κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Έχουμε ιερή υποχρέωση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να θέσουμε εμείς τους κανόνες για την επόμενη μέρα σε μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που θα απαρτίζεται από εταιρείες έντονα ανταγωνιστικές. Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στους μετόχους, στους εργαζομένους και στους πελάτες μας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια και ξεκάθαρα επιχειρήματα, τα οποία προφανώς δεν αντιμετωπίζονται με κριτήρια και ξεκάθαρα επιχειρήματα, το οποία προφανώς δεν αντιμετωπίζονται με γενικολογες καταγγελίες και αναχρονιστικές τακτικές, που αποδυναμώνουν την επιχείρηση μος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Οφείλουμε να είμαστε πραγματιστές. 

Η ΔΕΗ ή θα αλλάξει ή θα καταποντιστεί με την είσοδο νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργούν με μοναδικό όφελος το επιχειρηματικό συμφέρον. Η Διοίκηση της επιχείρησης δεν θα διστάσει ούτε στιγμή να λάβει όλες εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούνται προκειμένου οι θυσίες που κάναμε όλοι τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια να μη χαθούν. Εδώ και τρία χρόνια θέσαμε τα θεμέλια για μια νέα ανταγωνιστική και σύγχρονη ΔΕΗ, που καταφέρνει και διατηρεί το σημαντικό κοινωνικό της ρόλο. 
Προχωράμε ενωμένοι μπροστά! 

Αρθούρος Ζερβός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News