Dei Energy News

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Με… ευελιξία η κόντρα ΔΕΗ – ανεξάρτητων παραγωγών για τα «νέα ΑΔΙ»


Την προηγούμενη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου έληξε η δημόσια διαβούλευση που είχε οργανώσει η ΡΑΕ επί της πρότασής της για αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναδιοργάνωση αποτελεί ευρωπαϊκή κατεύθυνση αλλά και μνημονιακή υποχρέωση για τη χώρα μας, και ο νέος μηχανισμός θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, τα οποία εισπράττουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και χορηγούνται..
οριζόντια ως αμοιβή για κάθε διαθέσιμο μεγαβάτ (σήμερα 45.000 ευρώ το μεγαβάτ για ένα χρόνο) ανεξάρτητα από τον τύπο και τις δυνατότητες της μονάδας στην οποία αντιστοιχεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σημείο κλειδί  των τοποθετήσεων που κατέθεσαν στη διαβούλευση οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι, δηλαδή ο ΕΣΑΗ και η ΔΕΗ, είναι η υιοθέτηση ή όχι, αλλά και τα πιθανά χαρακτηριστικά, ενός νέου μηχανισμού που θα αμείβει κάποιες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες όχι για να εξασφαλίζουν επάρκεια  ισχύος στο σύστημα, αλλά και ευελιξία ισχύος. Θα δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα διαχείρισης αναγκών γρήγορης μεταβολής της παραγωγής, ανοδικής ή καθοδικής πχ λόγω περικοπής της παραγωγής από ΑΠΕ.
Πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι, παρότι οι απόψεις των δύο πλευρών είναι διαφορετικές, το ύφος αλλά και η ουσία των όσων υποστηρίζουν δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και συναίνεσης, φαινόμενο που δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου αυτονόητο, απεναντίας μάλλον εκπλήσσει όσους έχουν παρακολουθήσει τις αντιδικίες των τελευταίων χρόνων στα θέματα οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.
Τι υποστηρίζουν
Οι βασικές θέσεις του ΕΣΑΗ, όπως παρουσιάστηκαν στο σχετικό ρεπορτάζ του energypress, είναι να συνεχίσει να υπάρχει μηχανισμός αμοιβής των μονάδων που παρέχουν στο ηλεκτρικό σύστημα υπηρεσίες επάρκειας ισχύος,  ο οποίος να συμπληρωθεί από μηχανισμό που να αμείβει την παροχή ευελιξίας. Και τούτο διότι στην περίοδο μέχρι το 2020, στο ηλεκτρικό ισοζύγιο της χώρας θα αυξηθεί η συμμετοχή των ΑΠΕ, θα μειωθεί η λιγνιτική παραγωγή,  και θα αυξηθεί η ζήτηση.  Συνεπώς θα αυξηθούν οι απαιτήσεις για επαρκή διαθέσιμη ισχύ και επιπλέον, λόγω της στοχαστικότητας της παραγωγής των ΑΠΕ θα μεγαλώσουν οι ανάγκες για μονάδες που να παρέχουν ευελιξία στο σύστημα και να μπορούν να καλύπτουν τις διακυμάνσεις  και τις αιχμές της ζήτησης.  Βασικοί δικαιούχοι αποζημίωσης, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ, τόσο για την παροχή ευελιξίας, όσο και για την παροχή επάρκειας θα πρέπει να είναι οι ευέλικτες θερμικές μονάδες.

Από την πλευρά της η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας μέχρι το 2020, ενώ την ευελιξία που πράγματι θα χρειαστεί το σύστημα λόγω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, μπορούν να την παράσχουν οι υφιστάμενες μονάδες. Υποστηρίζει, δε, ότι τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι συμβολή στην κάλυψη τόσο της ανόδου όσο και της καθόδου φορτίου δεν έχουν μόνον οι μονάδες φυσικού αερίου, αλλά και τα υδροηλεκτρικά και οι λιγνιτικές μονάδες. Συνεπώς, υποστηρίζει η ΔΕΗ, δεν χρειάζεται μηχανισμός που να αμείβει μονάδες για υπηρεσίες ευελιξίας ισχύος, αλλά και αν υιοθετηθεί τέτοιος μηχανισμός, δικαιούχοι θα πρέπει να είναι και υδροηλεκτρικοί και λιγνιτικοί σταθμοί.
Παρόλα αυτά, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ΔΕΗ όχι μόνον αποδέχεται αλλά και προτείνει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα την ύπαρξη ενός βελτιωμένου Μηχανισμού Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος, προσθέτοντας την εισαγωγή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μιας προθεσμιακής αγοράς ισχύος με παράλληλη λειτουργία προθεσμιακής αγοράς ενέργειας. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η παροχή ευελιξίας μπορεί να αμείβεται με αλλαγές στην οργάνωση της αγοράς, για παράδειγμα με την δημιουργία ενδοημερήσιας αγοράς, αγοράς εξισορρόπησης και σύζευξη με άλλες αγορές.
Μελέτη
Το κλίμα που δημιουργείται από τη στάση των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, θεωρείται βεβαίως θετικό, δεν παύει όμως να υπάρχει, αντικειμενικά, θέμα καθυστέρησης της  αναδιοργάνωσης της αγοράς. Η καθυστέρηση οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα τις αναλυτικές οδηγίες, όπως έχει προαναγγείλλει, καθώς, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν – και εκεί - αντιτιθέμενες απόψεις για διάφορα επιμέρους ζητήματα.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, μέχρι το τέλος του μήνα θα έπρεπε να δοθεί από τον ΑΔΜΗΕ και η μελέτη που έχει αναλάβει για την προδιαγραφή του επιπέδου των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρονται και την ποσοτικοποίησή τους, αλλά και η μελέτη για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους και την κατανομή του στους διάφορους τύπους ισχύος. Η εξειδικευμένη μελέτη του ΑΔΜΗΕ είναι απαραίτητη γιατί μέσα από αυτήν θα φανεί πόσα MW απαιτούνται για να καλύπτονται οι 4 πυλώνες εφεδρείας του συστήματος (διαθεσιμότητα ισχύος, ευελιξία, στρατηγικά αποθέματα και απόκριση ζήτησης) και πόσο στοιχίζει κάθε πυλώνας και το σύνολο του νέου Μηχανισμού. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει αρκετές υποχρεώσεις (τη στιγμή μάλιστα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες γα την ιδιωτικοποίησή του) γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω το κατά πόσον θα είναι έτοιμη εντός του Σεπτεμβρίου η μελέτη που του έχει παραγγείλλει η ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια (μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με βάση το βασικό χρονοδιάγραμμα) θα πρέπει να δοθεί η συνολική ποσοτικοποιημένη πρόταση της ΡΑΕ και θα πραγματοποιηθεί δεύτερη διαβούλευση.
Το σύνολο των δεδομένων, δηλαδή η μελέτη του ΑΔΜΗΕ, η μελέτη του καθηγητή Παντελή Κάπρου που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του συστήματος, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και πιθανόν, αν εν τω μεταξύ προκύψουν, οι λεπτομερείς οδηγίες της Κομισιόν, θα αποτελέσουν τη βάση για το τελικό κείμενο – πρόταση της ΡΑΕ που θα δοθεί το Δεκέμβριο στην κυβέρνηση προκειμένου η τελευταία να την υποβάλλει στην Κομισιόν.
Επειδή το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι σαφές ότι ξεπερνάει τις χρονικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη χώρα μας στο πλαίσιο του μνημονίου, αλλά και επειδή η αγορά κινδύνευε να μείνει χωρίς ρύθμιση (ο σημερινός μηχανισμός ΑΔΙ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου), έχει ήδη ληφθεί απόφαση για παράταση, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, του σημερινού μεταβατικού μηχανισμού ΑΔΙ.
4 πυλώνες
Υπενθυμίζεται ότι κεντρική γραμμή του κειμένου που έχει θέσει σε διαβούλευση η ΡΑΕ είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού μακροχρόνιας διασφάλισης επαρκούς ισχύος. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, (μαζί με την ασφάλεια εφοδιασμού ο μηχανισμός μεριμνούσε και για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επενδύσεων), μοναδικό κριτήριο πλέον είναι η μακροχρόνια επάρκεια ισχύος, η οποία υπηρετείται από τέσσερις πυλώνες.
Αυτοί περιλαμβάνουν:
1) τη διαθεσιμότητα ισχύος: στόχος η κάλυψη της ζήτησης φορτίου με ένα επαρκές περιθώριο εφεδρείας και με καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο τιμών των κατάλληλων δεικτών αξιοπιστίας. Η υπηρεσία θα αμείβεται με βάση την πραγματικά διαθέσιμη ισχύ των κατανεμόμενων μονάδων, με βάση την ισχύ.
2) την ευελιξία: στόχος η διαχείριση αναγκών γρήγορης μεταβολής της παραγωγής, ανοδικής ή καθοδικής πχ λόγω περικοπής της παραγωγής από ΑΠΕ. Η αμοιβή (σταθερή και μεταβλητή) θα δίδεται σε κατάλληλες μονάδες που μπορούν να μεταβάλλουν ανάλογα την παραγωγή τους.
3) τα στρατηγικά αποθέματα: για την κάλυψη των ετήσιων αιχμών σε σπάνιες περιπτώσεις ακραίων συνθηκών όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση και πλήρης έλλειψη ΑΠΕ ή περιορισμοί στην τροφοδοσία καυσίμων. Θα συνάπτονται συμβάσεις ψυχρή εφεδρείας με διαγωνισμό.
4) την απόκριση της ζήτησης: στόχος η κάλυψη φορτίου σε συνθήκες υψηλής ζήτησης, σε ημερήσιο ή εποχικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις ή τη μη διαθεσιμότητα μονάδων, μέσω της διακοψιμότητας φορτίου μεγάλων καταναλωτών ή ομάδων καταναλωτών. Η αμοιβή θα δίδεται βάσει της οριακής τιμής του συστήματος ή μετά από διαγωνισμό για υπηρεσίες διακοψιμότητας σε περιόδους υψηλής ζήτησης.


 http://www.energypress.gr/news/reuma/Me-eyelixia-h-kontra-DEH-anexarthtwn-paragwgwn-gia-ta-nea-ADI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News