Dei Energy News

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Φωτιές ανάβει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ο διαγωνισμός της ΔΕΗ

Φωτιές ανάβει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ο διαγωνισμός της ΔΕΗ για τηνεγκατάσταση 60.000 μόντεμ κυψελωτής τηλεφωνίας και 60.000 καρτών SIM, σε αντίστοιχους μετρητές ηλεκτρικού.
Πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα τηλεμέτρησης που εδώ και χρόνια επεξεργάζεται η ΔΕΗ, ως το πρώτο βήμα για την επέκταση της εγκατάστασης ψηφιακών μετρητώνστο σύνολο των καταναλωτών.
Ο διαγωνισμός για τα μόντεμ και τις κάρτες SIM, απευθύνεται στους σημερινούς παρόχους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Όπως μάλιστα αναφέρουν στελέχη εταιρειών, η ανάληψη του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παρόχους, όχι τόσο από το περιορισμένο αντικείμενο που απαιτεί η ΔΕΗ (μεταφορά δεδομένων του μετρητή), αλλά επειδή θα προσφέρει στον ανάδοχο του έργου, πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών, στους οποίους θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Ειδικότερα το έργο του διαγωνισμού που θα προκηρύξει η ΔΕΗ το αμέσως επόμενο διάστημα (οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης) προβλέπει την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών διατάξεων σε μετρητές πελατών μεγάλης ισχύος στη χαμηλή τάση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως σημεία κατανάλωσης όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καταστημάτων λιανικής, τραπεζικά καταστήματα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κλινικές, αλλά και μεγάλοι οικιακοί καταναλωτές.
Το σχέδιο που προωθεί η ΔΕΗ προβλέπει την εγκατάσταση ψηφιακών μετρητών σε αυτή την κατηγορία πελατών που είναι διασπαρμένοι σε όλη την επικράτεια. Τα δεδομένα κατανάλωσης ανά ώρα, ή ζώνες ωρών θα μεταφέρονται ασύρματα στο κέντρο τηλεμέτρησης που θα εγκαταστήσει η ΔΕΗ στην περιοχή της Αθήνας.

Ο ρόλος του τηλεπικοινωνιακού πάροχου που θα επιλεγεί, είναι να προσφέρει την επικοινωνία από τον μετρητή του πελάτη μέχρι την συσκευή router του Κεντρικού Συστήματος Τηλεμέτρησης, η εγκατάσταση του router, και η ευθύνη για την υποστήριξη και τη συντήρηση της επικοινωνίας και του router όλο το 24ωρο επί επτά ημέρες την εβδομάδα.
Σε ό,τι αφορά στα θέματα ασφάλειας, το σχέδιο προκήρυξης προβλέπει ότι ο πάροχος πρέπει να διασφαλίσει την απρόσβλητη μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ των μετρητικών σημείων και του κέντρου τηλεμέτρησης, ώστε να μην υπάρχει υποκλοπή, διαρροή ή αλλοίωση δεδομένων κατά την μεταφορά τους από τον μετρητή προς το κέντρο, όπως και των εντολών του κέντρου προς τον μετρητή.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι πέντε έτη, με δυνατότητα επέκτασης ανά τριετία, εκτός εάν η ΔΕΗ Α.Ε. ειδοποιήσει για την διακοπή της. Η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης μετά την πενταετία θα γίνεται αφού η ΔΕΗ θα προχωρά σε έρευνα αγοράς για τις τιμές που προσφέρουν και οι άλλοι πάροχοι.
Τέλος να σημειωθεί ότι προηγμένες εφαρμογές μέτρησης της κατανάλωσης (ψηφιακοί, τηλεχειριζόμενοι μετρητές κ.λπ.) αυτή τη στιγμή γίνονται μόνο σε μικρό αριθμό καταναλωτών (περίπου 6.000) που συνδέονται με τα δίκτυα μέσης και υψηλής τάσης. Ωστόσο τα ακριβή στοιχεία μέτρησης και η ευελιξία που προσφέρουν οι ψηφιακοί μετρητές (μετρήσεις ανά ζώνες ωρών κλπ), αποτελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού και την εφαρμογή ελκυστικών τιμολογίων.
Μεγάλο δε μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εναλλακτικοί πάροχοι, έχει να κάνει ακριβώς με την ποιότητα των μετρήσεων, καθώς οι χρεώσεις του δικτύου προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχειας από τους προμηθευτές στους πελάτες τους, γίνονται με βάση εκτιμήσεις (ιστορικά στοιχεία κλπ) και οι εκκαθαρίσεις ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι προκύπτουν μονίμως διαφορές, ανάγκες συμψηφισμού κλπ. και σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στα πραγματικά δεδομένα των καταναλώσεων.


του Μιχάλη Καϊταντζίδη
από το EYRO2gay.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News