Dei Energy News

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Απόλυση εάν ο εργαζόμενος στη ΔΕΗ αρνηθεί τη μετάθεση

Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας παραδόθηκε από την ηγεσία της επιχείρησης στους εργαζόμενους και θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι τις 14 Μαΐου οπότε λήγει η μετενέργεια. 
Πρόκειται για την ίδια σύμβαση που προβλέπει τις μισθολογικές περικοπές κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα του τέλους του 2009, για την οποία οι διαπραγματεύσεις με τη ΓΕΝΟΠ έχουν ξεκινήσει από το τέλος του περασμένου χρόνου και συνεχίζονται.
Η διοίκηση της ΔΕΗ αποκτά το δικαίωμα σε περίπτωση που κλείσουν ή πωληθούν μονάδες, αναδιοργανωθεί η επιχείρηση ή συντρέχουν άλλοι οικονομικοί λόγοι να προτείνει τη μετάθεση του εργαζόμενου, την αλλαγή ειδικότητας ή την επανεκπαίδευσή του και σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί τότε ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να τον απολύσει. Ας σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η διοίκηση της επιχείρησης δεν είχε το δικαίωμα υποχρεωτικής μετάθεσης υπαλλήλου, όμως τώρα με τη δέσμευση απέναντι στην τρόικα για πώληση τεσσάρων λιγνιτικών εργοστασίων, καθώς και υδροηλεκτρικών σταθμών, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις γίνονται επιτακτικές.
Στασιμότητα
Απολύσεις προβλέπονται επίσης και στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι κριθούν στάσιμοι για μία τριετία, επανακριθούν τον επόμενο χρόνο και πάλι κριθούν ως στάσιμοι. Η άρνηση αποδοχής μετάθεσης εξομειώνεται με παραίτηση, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αδικαιολόγητης συνεχόμενης απουσίας 20 εργάσιμων ημερών ή 30 διακεκομμένων ημερών μέσα στο έτος.
Εν τω μεταξύ, όσον αφορά στη μισθοδοσία, η περικοπή του 35% γίνεται από τους μισθούς που μειώνονται κατά 15%, τον περιορισμό των ειδικών επιδομάτων κατά 33%, το πάγωμα του χρονοεπιδόματος και τη χορήγηση του επιδόματος βάρδιας μόνον σε όσους είχαν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας. Επίσης, προβλέπεται απασχόληση και έκτη ημέρα την εβδομάδα και αναπλήρωση με τη χορήγηση ρεπό σε διάστημα 100 ημερών ή με την προσαύξηση του ημερομισθίου κατά 30%. Εξάλλου αποφασίστηκε η έξτρα χρηματοδότηση της ΔΕΗ και των άλλων θεσμικών φορέων με κονδύλια που συνολικά ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ για να αποφευχθούν οι αρνητικές παρενέργειες στις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που απειλούσαν με κατάρρευση του ενεργειακού τομέα.
Μέτρα
Τα μέτρα, ορισμενα από τα οποία εγκρίθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, αφορούν:
Mε πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρέχεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ να μην αποδώσει άμεσα 255 εκατ. ευρώ από το ειδικό τέλος ακινήτων. Προκειται για 205 εκατ. ευρώ από τις εισπράξεις του Μαρτίου και για 50 εκατ. ευρώ από έσοδα του Απριλίου.
Επιστροφή φόρου ύψους 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ θα αποδοθούν στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ (τις νέες θυγατρικές της ΔΕΗ που αφορούν στα δίκτυα και τη χονδρική αγορά) και τα υπόλοιπα απευθείας σε προμηθευτές ηλεκτρισμού. Ενα ποσό της τάξης των 5 εκατ. ευρώ θα απευθυνθεί στη ΔΕΗ.
Συμψηφισμός 50 εκατ. ευρώ με οφειλές του Δημοσίου.
Επαναδιατύπωση της ρήτρας περί «εθνικού νομίσματος» στο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά τέτοιο τρόπο που να ξεμπλοκάρει το δάνειο και να χορηγηθούν άμεσα στη ΔΕΗ 150 εκατ. ευρώ και σε δεύτερη φάση 280 εκατ. ευρώ. Το δάνειο αφορά έργα που ήδη έχει εκτελέσει η ΔΕΗ.
Διαπραγματεύσεις με την τρόικα προκειμένου να εγκρίνει τη δανειοδότηση με 350 εκατ. ευρώ των ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να πεισθεί η τρόικα ότι το πρόβλημα είναι ταμειακό και όχι διαρθρωτικό.
Συζητήσεις με ΕΤΕπ για το δάνειο
Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να τροποποιηθεί ο όρος για τη «ρήτρα δραχμής» στο δάνειο της ΕΤΕπ προς τη ΔΕΗ και να ξεμπλοκάρει συνολική χρηματοδότηση, της τάξης των 430 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος εκφράζεται αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα και ότι ο όρος για τη ρήτρα εθνικού νομίσματος θα επαναδιατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο που να είναι συμβατός και να μην προκαλεί πρόβλημα.
Η ΕΤΕπ είχε ζητήσει το δάνειο να περιέχει πρόβλεψη για την αποπληρωμή του σε περίπτωση επιστροφής στο εθνικό νόμισμα ή διάλυσης του ευρώ καθώς και όρο για την υπαγωγή του στο Βρετανικό Δίκαιο σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησής του. Πληροφορίες από την ΕΤΕπ ανέφεραν ότι ανάλογοι όροι θα επιβάλλονταν και στα δάνεια προς την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, τις δύο χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα σταθερότητας.

Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News