Dei Energy News

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΌ ΤΟΝ Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΑγαπητοί συνάδελφοι

Στις 14.01.2014 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική
συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) του έργου «Διανομή VI».
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Tην έγκριση της σύναψης δανειακής(ών) σύμβασης(εων) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων(ΕΤΕπ), με τους παρακάτω βασικούς Όρους
                Ποσό                                                    Μέχρι 415 εκ. Ευρώ.
                Άντληση                                             Σε τμηματικές εκταμιεύσεις, εντός 36 μηνών από
                                                                                την  υπογραφή της  δανειακής σύμβασης.
                Διάρκεια                                            Μέχρι 15 έτη.
                Περίοδος Χάριτος                           Μέχρι 4 έτη.
                Επιτόκιο                                              Η ΕΤΕπ, προσφέρει τις πιο κάτω εναλλακτικές 
                                                                                δυνατότητες, με βάση το επιτόκιο χορηγήσεών της
Α’ Εναλλακτική
Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Β’ Εναλλακτική
Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Γ’ Εναλλακτική
Σταθερό επιτόκιο, επανακαθοριζόμενο σε κυμαινόμενο ή εκ νέου σταθερό, μετά την παρέλευση μιας συμβατικά προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας.
Δ’ Εναλλακτική
Κυμαινόμενο επιτόκιο, επανακαθοριζόμενο σε σταθερό ή εκ νέου κυμαινόμενο, μετά την παρέλευση μιας συμβατικά προβλεπόμενης  χρονικής διάρκειας.
                Αποπληρωμή     :               Χρηματοδότηση σταθερού επιτοκίου
Σε ίσες ετήσιες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Χρηματοδότηση κυμαινόμενου ή
επανακαθοριζόμενου επιτοκίου
Σε ίσες ετήσιες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
Διέπον Δίκαιο                  Αγγλικό

ΘΕΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. για τη μεταφορά και επίδοση των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε.
                Επέκταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης, κατ’ εφαρμογή όρου της, για ένα επιπλέον έτος (2014).
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την έγκριση της επέκτασης της ισχύος της υφισταμένης σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε., για ένα (1) ακόμη έτος, σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 6 αυτής, έναντι προϋπολογιστικού συμβατικού τιμήματος 21.300.000 Ευρώ, με τελική τιμή μονάδος 0,465 Ευρώ/λογαριασμό - για άνω των 20 εκατ. λογαριασμών εξαμηνιαίως και άνω των 40 εκατ. ετησίως – και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.

ΘΕΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2014.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1.            Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών σε μαζούτ χαμηλού θείου (1%) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, κατά το έτος 2014, στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV».
2.            Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών σε μαζούτ χαμηλού θείου (1%) των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Ρόδου , κατά το έτος 2014, στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.».
3.            Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών σε μαζούτ χαμηλού θείου (1%) των νησιωτικών σταθμών της ΔΠΑΝ με παράδοση στον ΑΗΣ Λαυρίου, κατά το έτος 2014, στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή της Παραλλαγής της Γ.Μ. 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ» και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απαλλοτρίωση αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Δωδεκανήσου της Παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV  «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων σαράντα τριών (943 τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενης από επτά (7) τεμάχια εδάφους.
ΘΕΜΑ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τροποποίηση της από 12.7.2007 Σύμβασης Διάθεσης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου τροποποίησης της από 12.7.2007 Σύμβασης Διάθεσης Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη Θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 6: ENHMΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΜΗΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Από καιρό με δηλώσεις μου στα ΜΜΕ είχα καταγγείλει ότι το θέμα του ΑΔΜΗΕ συζητείται σε άλλα θεσμικά όργανα και ότι καμία επίσημη κουβέντα δεν είχε γίνει στο Δ.Σ. της ΔΕΗ.
Είχα επίσης αναφερθεί στην ανάγκη διεξοδικής συζήτησης του θέματος απόσπασης από την ΔΕΗ και ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, με το σχετικό νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στην βουλή.
Εξυπηρετώντας αυτόν τον στόχο κατέθεσα μαζί με τον συνάδελφο Φωτόπουλο κοινό αίτημα στο Δ.Σ. Της 07.01.2014 για άμεση συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΗ.
Πράγματι ο Πρόεδρος ανταποκρίθηκε και έτσι σε αυτό το συμβούλιο έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις και την πορεία του θέματος, όπως και σχετική εκτίμηση για την στάση της ΔΕΗ.
Την επόμενη εβδομάδα και αφού επεξεργασθούμε όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε με κοινή ανακοίνωση των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων για το σύνολο των ενεργειών και στάσεων της ΔΕΗ με ειδική ανακοίνωση.

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News