Dei Energy News

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 540 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπηρεσίες).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία λήγει τη 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ−ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2014 ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ
Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΕΦ. Β΄) πρέπει να συμπληρώσουν−υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2014, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνονται τα εξής:
• Όσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (δηλαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online Υπηρεσίες −> Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»).
• Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.
• Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ηλεκτρονικές (Online) Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.
Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας , δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τις δυνατότητες να διαβάσουν το ΦΕΚ της προκήρυξης, να προχωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Παλιννοστήσας Πόντιος ομογενής, Παλιννοστήσας ομογενής του ν. 2790/2000, ΄Ελληνας υπήκοος που προέρχεται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες.
Στην παρούσα προκήρυξη δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» .
Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών κ.λ.π.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο <<ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ >> προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά.
Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου της εντοπιότητας αναγράφει στο πεδίο <<ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ>> τον κατάλληλο κωδικό εντοπιότητας σύμφωνα με τον «Πίνακα Κατανομής Θέσεων» που αντιστοιχεί στην (στις) επιδιωκόμενη (ες) θέση (εις) και δεσμεύεται να υπηρετήσει για μία τουλάχιστον δεκαετία.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη των υποψηφίων η σχετική ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο email που δήλωσαν οι υποψή φιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.
Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη «Προβολή».
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Online Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε». Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ηλεκτρονικά.
Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», πρέπει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Συμπλήρωση» και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκ νέου Υποβολή της.
Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υπογεγραμμένη και με την ένδειξη (ή αναγράφοντας σε αυτή) «Συμπλήρωση». Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν εκ νέου δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση επιθυμίας μη συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι υποψήφιοι πρέπει να ακυρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 3Κ/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News