Dei Energy News

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕκ.. Βουλευτές
Με το προς ψήφιση Νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση επιχειρείται να πωληθεί ο ΑΔΜΗΕ ( Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) θυγατρική 100% εταιρεία της ΔΕΗ ως το πρώτο βήμα του σχεδίου αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.
Τα «επιχειρήματα» της κυβέρνησης για την πώληση της εταιρείας είναι:
α) Η μνημονιακή υποχρέωση
β) Συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκές οδηγίες
γ) Υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στο δίκτυο
δ) Άντληση εσόδων για το Δημόσιο Ταμείο
ε) Μειωμένη τελική τιμή της kwh στον καταναλωτή
στ) Αύξηση θέσεων εργασίας.
Ποιος είναι ο σκοπός του ΑΔΜΗΕ
Σκοπός της ύπαρξης του ΑΔΜΗΕ (Ν. 4001/2011) είναι να διαχειρίζεται, να λειτουργεί, να συντηρεί, να επεκτείνει και να ενισχύει το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας μας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Όλα τα παραπάνω οφείλει να τα κάνει με υψηλή αποδοτικότητα, με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με γνώμονα την ανάπτυξη της χώρας προς το δημόσιο όφελος, ώστε να είναι παράγοντας ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει η λειτουργία του συστήματος (το πρόγραμμα κατανομής μονάδων παραγωγής και των εισαγωγών/εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ο καθορισμός επικουρικών υπηρεσιών για την ασφάλεια του συστήματος), ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση του συστήματος μεταφοράς 150/400kV, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε παραγωγούς και καταναλωτές υψηλής τάσεως (μεγάλες βιομηχανικές μονάδες).
Ταυτόχρονα ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των μηχανισμών χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (το σύστημα μετρήσεων της διακινούμενης ενέργειας, την εκκαθάριση αποκλίσεων ημερήσιας αγοράς, το μηχανισμό διασφάλισης επάρκειας ισχύος και την αγορά επικουρικών υπηρεσιών) ενώ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του διασυνοριακού εμπορίου.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας καθώς συνδέει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ/Σ διανομής και τον τελικό καταναλωτή.Οι απαντήσεις μας, με τα ατράνταχτα στοιχεία που σας παραθέτουμε, ακυρώνουν τα κυβερνητικά «επιχειρήματα».

-          Η λεγόμενη ως μνημονιακή υποχρέωση και η συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκές οδηγίες είναι το ίδιο πράγμα.
Ο βασικός λόγος της Οδηγίας 2009/72ΕΚ είναι ότι ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ανταγωνισμού θα πρέπει να  είναι ανεξάρτητος ως προς την λειτουργία του σε σχέση με όλους τους χρήστες του δικτύου.
Στην Ελλάδα επιλέχθηκε, λόγω της καθετοποιημένης ΔΕΗ, το συμβατό- ως προς την κοινοτική οδηγία – σύστημα ITO.
Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ( ΑΔΜΗΕ ) με περιουσία της όλα τα πάγια του δικτύου και με ελεγκτικούς ανεξάρτητους μηχανισμούς ( Εποπτικό Συμβούλιο, Σύμβουλος Συμμόρφωσης ) έχει σχέση με την μητρική ΔΕΗ μόνο ως προς την κατοχή του πακέτου των μετοχών της (ν. 4001/2011).
Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιηθεί για την οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της λειτουργίας του από τη ΡΑΕ (Αποφάσεις 672/2012 και 962Α/2012) ενώ έχει λάβει θετική γνωμοδότηση για τα παραπάνω και από την Επιτροπή Ενέργειας της ΕΕ (Γνωμοδότηση C (2012) 7068 05-10-2012).
Αντίστοιχη τέτοια περίπτωση αποτελεί η γαλλική RTE, που είναι θυγατρική
της καθετοποιημένης EDF
Είναι αξιοσημείωτο ότι από 27 χώρες μέλη της ΕΕ, παραλείπεται από την Κυβέρνηση κάθε αναφορά στη συντριπτική πλειοψηφία εκείνων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς που είναι κρατικές εταιρείες και προτιμάται η επιλεκτική αναφορά σε μία μικρή μειοψηφία αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις χώρες όπου οι Διαχειριστές ανήκουν στο Δημόσιο: Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Σουηδία.
Ακόμα και η Γερμανία, επέλεξε κρατικές επιχειρήσεις γειτονικών κρατών για το unbundling (οι 2 από τους πιο πάνω Διαχειριστές έχουν πωληθεί στον Ολλανδικό και το Βέλγικο Διαχειριστή αντίστοιχα). Προφανώς, επειδή γνωρίζει καλά πόσο επικίνδυνο και ανεξέλεγκτο είναι να ανήκει το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα.
.- Το επιχείρημα ότι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει και την εισροή κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκαίων επενδύσεων ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, που διαφορετικά θα έπρεπε να επιμεριστούν και πάλι στους φορολογούμενους πολίτες.
Είναι τελείως αναληθές και εντελώς παραπλανητικό.
Τα έξοδα που καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των επενδύσεών του ανακτώνται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ), ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/31.01.12, Άρθρα 273 έως 277). Σύμφωνα με το μηχανισμό ΧΧΣ, το κόστος του Συστήματος “επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των Πελατών”, δηλαδή στους λογαριασμούς των καταναλωτών και συγκεκριμένα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε».
Κατά συνέπεια, το κόστος των  “αναγκαίων επενδύσεων” που θα υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ, θα επιμεριστεί ούτως ή άλλως στους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το εάν διατηρηθεί το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς ή εισέλθει στρατηγικός επενδυτής. Αυτό βέβαια είναι αυτονόητο, καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών οποιουδήποτε «στρατηγικού επενδυτή».
Ο ΑΔΜΗΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρία, δεν έχει κανενός είδους οικονομική εξάρτηση ούτε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ούτε από το Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά από τους καταναλωτές, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του δημοσίου.
Σαφώς και υπάρχει γενικά δυσκολία δανεισμού. Είναι όμως προφανές ότι και στην άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση του 10ετούς επενδυτικού σχεδίου, μία εταιρεία που πίσω της έχει την ΔΕΗ θα μπορέσει να τα αντλήσει ευκολότερα από τον οποιονδήποτε «επενδυτή».
Όμως, εκείνο που γίνεται δύσκολα κατανοητό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέγονται οι συνήθεις ,καθόλα νόμιμες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, αντί της εκποίησης του ΑΔΜΗΕ.

Το πρόβλημα δανεισμού της χώρας, άρα και της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, συνεχίζει να υφίσταται για τέταρτο συνεχές έτος. Παρόλα αυτά, η ΔΕΗ επένδυσε από το 2010 ως το 2012,    2,95 δις € και ο ΑΔΜΗΕ 253 εκ. €.
Πρόκειται για πραγματικές επενδύσεις, τις μόνες που εξακολουθούν να εισρέουν και να τονώνουν την εγχώρια αγορά, ακριβώς γιατί προέρχονται από δημόσιες επιχειρήσεις.
Σε τι θα ωφεληθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και οι Έλληνες φορολογούμενοι, αν τους αφαιρεθεί η περιουσία και η υποδομή του ΑΔΜΗΕ και στη συνέχεια της ΔΕΗ, που εξασφαλίζουν και σταθερές επενδύσεις και κίνηση της εγχώριας αγοράς, αλλά και ένα σταθερό έσοδο στο Ελληνικό Δημόσιο;
Σε τι θα ωφεληθούν αν αυτά παραχωρηθούν στο ταμείο και στη διαχείριση οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης;

Ατράνταχτο παράδειγμα αυτόνομης χρηματοδότησης μεγάλου έργου είναι ότι
ο ΑΔΜΗΕ με την σημερινή του νομική μορφή έχει βρει τα αναγκαία κεφάλαια και είναι στην διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενός από τα σοβαρότερα έργα του 10ετους προγράμματος.

Παρόλα αυτά, προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και στον ν.4001/2011 στην δυσμενέστερη περίπτωση αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από τον ΑΔΜΗΕ, η δυνατότητα ιδιωτικής συμμετοχής στην υλοποίηση του, με ταυτόχρονη αντίστοιχη παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
-          Με αυτό το σχέδιο νόμου καθορίζεται η συμμετοχή του ιδιώτη αγοραστή σε ποσοστό 66% επί των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ και η συμμετοχή του Δημοσίου σε ποσοστό 34%. Η αξία ανά μετοχή θα αναδειχθεί με βάση την τελική προσφορά του προτιμητέου επενδυτή.
Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβληθεί με συμψηφισμό έναντι μελλοντικών απαιτήσεων του από την ΔΕΗ
(φόροι, δικαιώματα κ.α.).
Δηλαδή η ΔΕΗ θα χάσει ένα τεράστιας αξίας περιουσιακό της στοιχείο, έναντι, όπως είθισται , μικρού τιμήματος για το τμήμα του ιδιώτη ( για ποιόν άλλο λόγο θα ενδιαφερθούν τα διεθνή κεφάλαια εκμεταλλευόμενη την οικονομική συγκυρία ) και για το άλλο τμήμα δύνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να προσθέτει φόρους ή να αυξάνει τους ήδη υπάρχοντες για να καλύψει με αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση του Δημοσίου απέναντι στην ΔΕΗ.
Εάν αυτό δεν λέγεται αφενός χάρισμα και αφετέρου εξαναγκαστικός μαρασμός του Ομίλου ΔΕΗ ώστε να τον αποτελειώσουν υπέρ τρίτων, τότε τι λέγεται;
Όσον αφορά την συμμετοχή του Κράτους με καταστατική μειοψηφία ποσοστού 34% ως διασφάλιση στην στρατηγικού εθνικά ενδιαφέροντος εταιρεία, είναι προφανές ότι ο κύριος του 66% μίας εταιρείας έχει ουσιαστικά τον απόλυτο έλεγχο αυτής.
Είναι επικίνδυνο το στρατηγικό αυτό τμήμα της χώρας να το κατέχει και να το διαχειρίζεται ιδιώτης.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μπλακ άουτ στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2006, που κράτησε τρεις μέρες, καθώς οι ιδιώτες «επενδυτές» στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αυξήσουν κι άλλο τα εγγυημένα μονοπωλιακά κέρδη τους, δεν επένδυαν σε νέα έργα, δεν αναβάθμιζαν και δεν συντηρούσαν τα υπάρχοντα δίκτυα. Αντίθετα, έδιναν προτεραιότητα στη σύνδεση των ΑΠΕ και μάλιστα σε βαθμό διείσδυσης πολύ πάνω από αυτό που επέτρεπε η ασφάλεια του δικτύου.

- Οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον ΑΔΜΗΕ:

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ΑΔΜΗΕ ανήλθε το 2012 σε 1,94 δις €.
Οι επενδύσεις του το 2012 προσέφεραν στη χειμαζόμενη εθνική οικονομία 103, 7 εκ.€.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €114,1 εκ.€. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €25 εκ. €.
Η εμπορική αξία των παγίων του και της πληθώρας πανάκριβου εξοπλισμού που αξιοποιεί, εκτιμάται σε τρέχουσες τιμές σε περισσότερα από €8 δις €.
Αυτή την εθνική υποδομή, περιουσία του ελληνικού λαού, επιδιώκουν να εκποιήσουν για 300-400 εκ. €!
Η Κυβέρνηση, οι δανειστές, οι «ανεξάρτητες» αρχές τους και οι οίκοι συμβούλων τους, κάνουν το παν για να την απαξιώσουν και να την παραδώσουν σε ιδιωτικά συμφέροντα έναντι πινακίου φακής.
Η γνωστή από τη συμβολή της στη χρεωκοπία της χώρας μας Goldman Sachs, άνοιξε ήδη από 16/10 το χορό της απαξίωσης, εκτιμώντας ότι «η θυγατρική εταιρεία ΑΔΜΗΕ της ΔΕΗ θα πουληθεί υποτιμημένη, στα 700 εκ. €, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 1,2 δις €.»
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο δυνητικός αγοραστής του 66% που θα πουλήσει η ΔΕΗ, θα κληθεί να καταβάλει τίμημα μόλις 330-380 εκατ. ευρώ.
Το τίμημα αυτό είναι κυριολεκτικά «ψίχουλα», όχι μόνο επειδή ο ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 100 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του, αλλά και επειδή ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα αποκτήσει σταθερά έσοδα 260 – 300 εκατ. ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και ετήσια κέρδη 116 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός ΑΔΜΗΕ για τα κέρδη του 2013).
Αυτό το πιθανό τίμημα θα δοθεί για:
 • 11 χιλιάδες χιλιόμετρα εναέριων γραμμών υψηλής τάσης και υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης (150 και 400 χιλιάδων βολτ) που διασυνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα από την Θράκη έως την Πελοπόννησο, καθώς επίσης και την χώρα μας με τις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από τον τόπο παραγωγής της (τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς) στις βιομηχανίες, στις πόλεις και στα χωριά όπου καταναλώνεται.
 • 221 Υποσταθμοί και Κέντρα Υψηλής Τάσης με εγκατεστημένο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ισχύος και συστήματα προστασίας, ελέγχου, τηλεποπτείας και τηλεμετάδοσης που διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή τάση.
 • Τα Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ένα στον Άγιο Στέφανο Αττικής, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πτολεμαΐδα) που με αδιάλειπτη παρουσία 24ωρης βάρδιας από έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, διαχειρίζονται όλα τα θέματα και τα προβλήματα στην διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα της Μεταφοράς.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καμία απολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πώλησή του θα έχει σαν μόνο αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Θα στερήσει την εθνική οικονομία από μια σταθερή και σημαντικού μεγέθους δημόσια επένδυση και το ελληνικό δημόσιο από ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο.

Η θεσμική κατοχύρωση ενός εγγυημένου κέρδους, που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και καθορίζεται από τη ΡΑΕ, συνεπάγεται ότι όποιος και να είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ, θα έχει εξασφαλισμένο ένα εγγυημένο και διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος, χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο, το οποίο και θα εισπράττει από τα νοικοκυριά.

Οι καταναλωτές, η βιομηχανία και η χώρα ολόκληρη, θα βρίσκεται ουσιαστικά σε ομηρία από τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα κατέχουν και θα εκμεταλλεύονται το μονοπώλιο των δικτύων μεταφοράς, τη στρατηγικότερη εθνική υποδομή μας.


-Το όφελος του καταναλωτή.

Επικαλείται η Κυβέρνηση, ότι ενώ ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των έργων δανείζεται με 8% ο μελλοντικός στρατηγικός επενδυτής θα έχει την δυνατότητα να έχει κόστος κεφαλαίου χαμηλότερο, με αποτέλεσμα το όφελος να μετακυλύετε στον καταναλωτή.
Δηλαδή το κυριότερο μέρος του Κυβερνητικού σχεδίου βασίζεται στην πιθανότητα άντλησης κεφαλαίων με χαμηλότερο δανεισμό του Ιδιώτη κατόχου του δικτύου, από ότι μιας Κρατικών συμφερόντων εταιρείας;
Σε αυτήν την περίπτωση η ΡΑΕ θα ελέγξει, όπως κάνει τώρα στον ΑΔΜΗΕ και θα επιβάλλει την διαφορά να την καρπωθεί ο καταναλωτής και όχι ο ιδιώτης;
Είναι σίγουρο ότι ιδιωτική εταιρεία μονοπωλιακού χαρακτήρα θα εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που έχει για να αυξήσει τα κέρδη της.
Τα παρακάτω στοιχεία καθορίζουν την χρέωση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς άρα και η τελική επιβάρυνση των καταναλωτή.
Η ΡΑΕ σκοπεύει να μειώσει ή έστω να διατηρήσει το αποδεκτό επιτόκιο απόδοσης στο 8%, όπως έκανε με τον «κρατικό» ΑΔΜΗΕ ή θα το αυξήσει μετά την πώλησή του;

Η ΡΑΕ θα δεχθεί την αναθεώρηση της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ (επί της οποίας υπολογίζεται το αποδεκτό επιτόκιο απόδοσης του 8%), την οποία αρνούνταν επί σειρά ετών, όσο το Σύστημα Μεταφοράς ήταν στην κυριότητα της ΔΕΗ;

Το κόστος κεφαλαίου που έχει αποδεχθεί η ΡΑΕ με την Απόφαση 1016/2012 δεν είναι πάνω από 8%, αλλά ακριβώς 8%. Αυτό το κόστος κεφαλαίου προστίθεται στο κόστος των επενδύσεων και ανακτάται από τον ΑΔΜΗΕ μέσω της ΧΧΣ, δηλαδή από τους καταναλωτές.
Το τελευταίο 6μηνο, εμφανίζονται πολυάριθμα δημοσιεύματα –που δεν έχουν διαψευστεί επισήμως από το ΥΠΕΚΑ- για αύξηση του ποσοστού από 8% σε 11% ως 13%, προκειμένου «να καταστεί ο ΑΔΜΗΕ ελκυστικός σε ιδιώτη αγοραστή».
Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, παρά την επικαλούμενη μείωση του κόστους δανεισμού σε επίπεδα κάτω του 8%, αποφασίσει τελικά την αύξηση ή ακόμη και τη διατήρηση του 8% που θα εισπράττεται από τους λογαριασμούς των καταναλωτών, αυτό θα συνεπάγεται ότι η διαφορά κάποιων εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελεί καθαρό κέρδος που θα κατευθύνεται στα ταμεία του ιδιώτη, χωρίς κανένα όφελος για τον καταναλωτή.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι θα υπάρξει επιβάρυνση των πολιτών από τα επενδυτικά προγράμματα ανάπτυξης των δικτύων.
-Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και επιπλέον θα δημιουργηθούν νέες, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες, για την ολοκλήρωση όλων των αναπτυξιακών έργων.
Δεδομένου ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα προέρχεται πιθανότατα από το εξωτερικό, είναι πιο λογικό να υποθέσει κανείς ότι για την προμήθεια των πρώτων υλών, τη βιομηχανική κατασκευή του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του, οι υποδομές της χώρας μας θα παίζουν δευτερεύοντα ρόλο έναντι των «βιομηχανικά προηγμένων» χωρών με τις οποίες θα συμπράττει κατά κανόνα ο ξένος επενδυτής και συνεπακόλουθα το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό θα είναι κυρίως αντίστοιχης προέλευσης.
Ως εκ τούτου, είναι απορίας άξιον πώς θα καταστεί δυνατή, όχι η αύξηση, αλλά έστω η διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα με την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς σε όλη την επικράτεια.

Με αυτό το νομοσχέδιο εκποιείται ο ΑΔΜΗΕ που είναι:

 • Ραχοκοκαλιά του Ομίλου ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας.
 • Στρατηγική Εθνική Υποδομή.
ü  Θεμέλιο για την Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Πατρίδας μας.
ü  Βάση για την οικονομική και παραγωγική της ανάπτυξη. Εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό κάθε παραγωγικής… δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας.
ü  Περιουσία μετά από  60 χρόνια του ελληνικού λαού, για να διασφαλίζει την  ηλεκτροδότησή του, όρος για την κοινωνική του ευημερία και τη συμμετοχή του στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού.


Τελικά όμως εκτός των παραπάνω τα κριτήρια για να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο πρέπει να είναι


Η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και
εμείς θα το υπερασπιστούμε.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.  
 • ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».
 • ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓ/ΛΗΣ.
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ.
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.
 • ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ.
 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ.
 • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ. ΚΡΗΤΗΣ
 •  
 •  http://sptmte-dei.gr/?p=1072

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News