Dei Energy News

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΑΔ-ΕΤΕ/ΔΕΗ:Αξιοποίηση του προσωπικού και του εξοπλισμού του Ασφαλιστικού μας Φορέα ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς αποδέκτες.

Θέμα: Αξιοποίηση του προσωπικού και του εξοπλισμού του Ασφαλιστικού μας Φορέα

Σε περίπτωση που τα Πολυιατρεία και τα ΠΕΚΑ του ασφαλιστικού δεν ενταχθούν στον προγραμματισμό των Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προτείνουμε να αναλάβει η ίδια η ΔΕΗ Α.Ε. κάποιες λειτουργίες αυτών προς όφελος της όπως αναλύεται παρακάτω καλύπτοντας σχετικές υπηρεσίες και στις θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ - Ανανεώσιμες) αξιοποιώντας  το ιατρικό, το νοσηλευτικό κ.λπ. προσωπικό.

Αυτή  η πρόταση θα λειτουργήσει προς αμοιβαίο όφελος διότι:

Η ΔΕΗ:

  1. Ήδη επιβαρύνεται με το κόστος του προσωπικού, οπότε με μικρή επιβάρυνση, θα καλύψει και τα άλλα έξοδα (λειτουργία εργαστηρίων κ.λ.π.).
  2. Θα διεξάγει προληπτικό ιατρικό έλεγχο, που βαρύνει την ίδια ως Εργοδότη, με χαμηλό κόστος, αντί να πληρώνει ιδιωτικά Κέντρα Υγείας και ιδιώτες ιατρούς.
  3. Θα δημιουργήσει καλό κλίμα στις σχέσεις της με το προσωπικό, το οποίο εκτός από τη σημαντική μείωση του εισοδήματος, επιβαρύνεται και με το κόστος της ιατρικής φροντίδας, ενώ εξακολουθεί να επιβαρύνεται με τις κρατήσεις.
  4. Θα καλύψει θέματα, όπως ο έλεγχος των ημερασθενειών και οι υγειονομικές επιτροπές που σήμερα δεν λειτουργούν.
  5. Θα αξιοποιήσει το υφιστάμενο προσωπικό, καλύπτοντας δικές της ανάγκες, όπως ιατροί εργασίας και νοσηλευτές στα ιατρεία των ενεργειακών κέντρων τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
  6. Θα δώσει σοβαρό και πολύ χρήσιμο αντικείμενο εργασίας σε ένα προσωπικό και μάλιστα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, που ούτως ή άλλως πληρώνει.

Ο ΕΟΠΠΥ:

1.      Απαλλάσσεται από το κόστος λειτουργίας των Πολυιατρείων και των ΠΕΚΑ.
2.      Απαλλάσσεται από την αμοιβή των ιδιωτών ιατρών, τους οποίους θα πλήρωνε για τα παραπεμπτικά των μισθωτών της ΔΕΗ.
3.      Θα μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιεί τα Πολυιατρεία του ΤΑΥΤΕΚΩ και για άλλους ασφαλισμένους, με μικρό κόστος.
4.      Απαλλάσσεται από την υποστήριξη στη ΔΕΗ για τον έλεγχο των ημερασθενειών και τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η επιστροφή του εξοπλισμού στα Πολυιατρεία και τα ΠΕΚΑ, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως με την ταυτόχρονη αναδιοργάνωση τους. Η ΔΕΗ θα συρρικνώσει τα Πολυιατρεία (ένα ανά νομό) και, όπου είναι δυνατόν, θα τα λειτουργεί σε 2 βάρδιες. 

Προς διαπραγμάτευση πρέπει να μπει και η επιστροφή στη ΔΕΗ του κτιρίου της Μυλλέρου, εφόσον ο ΕΟΠΥΥ θα απαλλαγεί από ένα μεγάλο κόστος των ασφαλισμένων της ΔΕΗ ενώ οι κρατήσεις δεν θα μειωθούν.

Με βάση τα παραπάνω οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ΕΟΠΥΥ καλούνται:

  • Να προβούν σε επεξεργασία των ανωτέρω με έναν υπολογισμό του κόστους -  οφέλους για τους εργαζόμενους και την Επιχείρηση.
  • Να επεξεργαστούν σχετική οργανωτική πρόταση για την πλήρη αξιοποίηση των ιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και λοιπού σχετικού προσωπικού σε συνδυασμό με το υπάρχον πανελλαδικά δίκτυο των Ιατρών Εργασίας και των νοσηλευτών.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ένα τόσο σοβαρό δυναμικό από άποψη επιστημονικού επιπέδου επανέλθει στη ΔΕΗ ή τις θυγατρικές της, η αξιοποίησή του με διεύρυνση των υπαρχόντων δομών της μητρικής ΔΕΗ, είναι η μόνη λύση για το συμφέρον όλων, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Εκλεκτοί κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως υπεύθυνοι εργαζόμενοι και πολίτες που καταβάλλουν ανελλιπώς ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτονόητο να διεκδικούμε δικαίωμα στο μέλλον, να προσδοκούμε  καλύτερους όρους κοινωνικής ασφάλισης, να πασχίζουμε  για την προάσπιση των ασφαλιστικών μας κατακτήσεων.

Με γνώμονα τα ανωτέρω και μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας ζητούμε όπως ενεργήσετε άμεσα προκειμένου να εκλείψουν στο μέτρο του δυνατού  οι αιτίες και τα προβλήματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών και ακυρώνουν τον  ρόλο και την κοινωνική αποστολή του Ασφαλιστικού μας Φορέα.


Η ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :
·         Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ  Α.Ε. κ. ΖΕΡΒΟ Αρθούρο.
·         Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ κ. ΚΟΛΛΙΑ Γεώργιο.
·         Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ κ.  ΓΙΑΡΕΝΤΗ Ιωάννη.
·         Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. ΒΑΞΕΒΑΝΟ Διαμαντή.
·         Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ κ. ΔΟΜΕΝΙΚΟ Νικόλαο.
·         Εκπρόσωποι Εργαζομένων Ομίλου ΔΕΗ.
·         Εκπρόσωποι Ασφαλισμένων Ομίλου ΔΕΗ.
·         ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ.
·         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ μέλη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News