Dei Energy News

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε


Από τον Καραλευθέρη Παντελή  - Μέλος
Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 06.11.2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διακήρυξη αριθ. 2013.332/ΛΚΔΜ για την Παροχή της Υπηρεσίας : «Φόρτωση και μεταφορά 1.100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.600.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
Ανάθεση της πιο πάνω Παροχής της Υπηρεσίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, της μείωσης του αντικειμένου της υπό ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας «Φόρτωση και μεταφορά 1.100.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.600.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα»,  κατά ποσοστό 30%, της μείωσης των ρυθμών κατά 50% και της αυξομείωσης των νέων μηνιαίων συμβατικών ρυθμών διακίνησης και πέραν του ποσοστού ±20%.
  2. Την έγκριση της ανάθεσης της Παροχής της Υπηρεσίας «Φόρτωση και μεταφορά 770.000 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα προς την αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση 1.120.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα», στη Μεταφορική Εταιρεία «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΜΕ», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.     
Από την ενημέρωση του Δ.Σ. και στο πλαίσιο της ενημέρωσης ο Πρόεδρος μας ανέφερε το ιστορικό και τις εξελίξεις σχετικά με την απόφαση της διαιτησίας για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος προς την εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε και την σχετική διάσταση που πήρε το θέμα.

Το Δ.Σ. πήρε ομόφωνα σχετικές αποφάσεις.
Σας παραθέτω την επίσημη ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. για λόγους δεοντολογίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07.11.2013
Σε συνέχεια της πρόσφατης Απόφασης (υπ’αριθμ. 1/2013) της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου στη ΡΑΕ, η οποία επιδίκασε τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. καταφανώς κάτω του κόστους, προκαλώντας αναδρομικά μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στη ΔΕΗ Α.Ε.,  το Διοικητικό Συμβουλίου της Επιχείρησης αποφάσισε την άμεση καταγγελία της συμβατικής σχέσης με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2013 και απεστάλη σήμερα σχετική δήλωση-καταγγελία.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ελήφθη ομόφωνα για την προστασία των μειζόνων συμφερόντων της Επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
·  Με την απόφαση της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου (2 προς 1) η ΔΕΗ πρέπει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε τιμή κάτω του κόστους επί ζημία της Επιχείρησης.
·  Η ΔΕΗ οφείλει να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που θα αποτρέπει τη ζημία των μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου ως βασικού μετόχου της.
·  Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ επιλεκτικά προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε τιμή κάτω του κόστους συνιστά στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.
·  Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να πράξει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να μην χορηγεί κρατική ενίσχυση που απαγορεύεται από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.
Για τους λόγους αυτούς, πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης που υφίσταται έως τώρα εκ συμμορφώσεως της προς την απόφαση της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου, η ΔΕΗ οφείλει να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού την εφεξής ζημία, καθώς και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει η νομοθεσία για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης που λειτουργεί τελικά σε βάρος όλου του Κοινωνικού Συνόλου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08.11.2013
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, στο περιθώριο ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Η Απόφαση της διαιτησίας αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πουλάει ενέργεια κάτω του κόστους.
Η ΔΕΗ ως επιχείρηση δεν μπορεί να  το κάνει αυτό και ως εκ τούτου, το μόνο που μας απομένει είναι η απόφαση που πήραμε, δηλαδή να μην πουλάμε (ενέργεια) στον συγκεκριμένο πελάτη.
Η τιμή που αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι τα 40,7 ευρώ/MWh όπως έγινε γνωστό, αλλά 36,6ευρώ/MWh, καθώς στα 40,7 ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα που δεν αφορούν τη ΔΕΗ.
Εμείς αναθέσαμε σε έγκυρο ανεξάρτητο σύμβουλο, την εταιρεία PWC, να μελετήσει το κόστος ΔΕΗ και το αποτέλεσμα της μελέτης καταθέσαμε στο διαιτητικό δικαστήριο. Σύμφωνα με αυτή, το μεσοσταθμικό κόστος της είναι 72 ευρώ/MWh, ενώ το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh. To δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.
Θα καταφύγουμε στις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση.
Θεωρούμε πως η απόφαση είναι σκανδαλώδης και απαράδεκτη, αλλά ωστόσο θα εφαρμόσουμε τη νομιμότητα. Δεν θα κάνουμε «ανταρτοπόλεμο», αλλά παράλληλα θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια τη ΔΕΗ, τους καταναλωτές, αλλά και τι Κράτος, αφού αυτοί ουσιαστικά βλάπτονται από τις απώλειες ύψους 109 εκατομμυρίων ευρώ που προκαλεί αυτή η απόφαση στη ΔΕΗ.
Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News