Ούτε στην Μπανανία..η μικρή ΔΕΗ το 30 %..θα έχει ίσα δικαιώματα με το 70% !!!! Διαβάστε προσεκτικά τι προβλέπεται στο «The Second Economic Adjustment Programme for Greece Second Review – May 2013″ και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα του «GREECE Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality», στη σελίδα 194..
 Στα Ελληνικά.. 2. το σχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις για την πώληση δυνατοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λιγνιτών, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικών, που διαχειρίζονται σήμερα από την ΔΕΗ.
Θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη νέα εταιρία στην πρόσβαση και τον έλεγχο των κοιτασμάτων λιγνίτη σε ισότιμη βάση, όπως η ΔΕΗ.
Ναι καλά διαβάσατε…
Η τρόϊκα απαιτεί, και φυσικά αυτό θα γίνει μιας και η κυβέρνηση έχει βάλει φαρδυά πλατιά την υπογραφή της, ο ιδιοκτήτης της μικρής ΔΕΗ δηλαδή αυτός που θα αγοράσει το 30% …. να έχει τα ίδια δικαιώματα σε ότι αφορά τις ενεργειακές πηγές..με το κράτος που θα κατέχει το 70%…!!!!
Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στην Μπανανία..


moujun13 
2. the plan shall include provisions for the divestment of lignite-fired,gas and hydro electricity generation capacity currently managed by PPC.
It will also include provisions for the new company to access and control lignite resources on an equal basis as PPC….