Dei Energy News

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Όλο το νέο ενεργειακό μνημόνιο


Μείωση των ΑΔΙ, κατάργηση ΜΑΜΚ, ΝΟΜΕ αλλά και μέτρα στο κομμάτι της ζήτησης (αντιστάθμιση χωρίς να κατονομάζεται) περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων που πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι τέλος Ιουνίου με στόχο τη διαρθρωτική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στις αγορές ενέργειας και όχι με απλά μέτρα αντιστάθμισης. Πρόκειται για τον άμεσο στόχο που θέτει το νέο μνημόνιο σε ό,τι αφορά στην αγορά ενέργειας.
Την ίδια στιγμή από 1ης Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή η ρήτρα....
τιμολογίων της ΔΕΗ, ο οποίος θα αναθεωρείται κάθε μήνα υπό το ρυθμιστικό έλεγχο του κόστους από τη ΡΑΕ.
Σύμφωνα με το μνημόνιο, ρόλο κλειδί για το στόχο της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς διαδραματίζει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που προχωράει καλά. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι στη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ το νομοσχέδιο για τη "μικρή ΔΕΗ".
Βασικές βήματα για τη μετατροπή της ενεργειακής αγοράς σε μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία είναι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρισμού, η βελτίωση του ανταγωνισμού στην προμήθεια.
Μεταξύ των ειδήσεων που περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο για τα ενεργειακά είναι: τίθεται σε εφαρμογή τριμηνιαία ρήτρα τιμολογίων στο ρεύμα, μπαίνουν κατ’ εξαίρεση το 2014 300 MW φωτοβολταϊκών που είχαν μπει σε fast track, μπαίνουν σε μικροσκόπιο οι πρόσφατες μειώσεις στα τιμολόγια της βιομηχανίας και τέλος μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φορέων του δημοσίου προς τη ΔΕΗ.
Πιο αναλυτικά το νέο ενεργειακό μνημόνιο αναφέρει τα εξής:
Λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ
Μετά τα μέτρα που ελήφθησαν για το έλλειμμα ανακτάται η βιωσιμότητα και σβήνεται το έλλειμμα μέχρι το τέλος του 2014. Εκτός των άλλων μέτρων (μείωση των ταριφών περίπου 28% για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, 5,4% για τους άλλους παραγωγούς ΑΠΕ, τη διαγραφή οφειλής προς αυτούς ύψους 310 εκατ. ευρώ, την αύξηση στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ κατά 4,8 ευρώ η μεγαβατώρα και την επιβολή ορίου 200 MW ετησίως για τις νέες ηλιακές εγκαταστάσεις που λαμβάνουν επιδότηση) γίνεται γνωστό ότι κατ΄ εξαίρεση για το 2014 προβλέπεται να επιτραπεί η είσοδος 300 MW φωτοβολταϊκών έργων που είχαν ενταχθεί σε fast track με τις ταρίφες ωστόσο στα τρέχοντα επίπεδα.
ΔΕΗ
Από 1ης Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ο τριμηνιαίος μηχανισμός προσαρμογής των τιμολογίων, με στόχο να διασφαλιστεί η ανάκτηση του κόστους ενώ διασφαλίζεται η μείωση των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ των καταναλωτών. Τα τιμολόγια θα συνεχίσουν να ελέγχονται από το ρυθμιστή, τη ΡΑΕ. Η αιτιολόγηση των τετραμηνιαίων προτάσεων της ΔΕΗ θα δημοσιοποιείται, χωρίς να γνωστοποιούνται ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα.
Διαρθρωτικά μέτρα
Ένα πακέτο μέτρων όπως η μείωση των μηχανισμών ισχύος, η κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, οι δημοπρασίες παραγωγής της ΔΕΗ καθώς και μέτρα που αφορούν την πλευρά της ζήτησης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης, θα υιοθετηθεί ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των καταναλωτών εντάσεως ενέργειας, κατά τρόπο που δε θα επιβαρύνει τα οικονομικά της ΔΕΗ και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα στην ενεργειακή αγορά. Ως αποτέλεσμα η πρόσφατη ενέργεια για την προτιμησιακή μείωση των τιμών ηλεκτρισμού στους ενεργοβόρους καταναλωτές θα αντιμετωπιστεί. Θα υπάρξει διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ προτού εξεταστούν περαιτέρω δράσεις που ευνοούν ειδικές ομάδες ενεργειακών καταναλωτών σε βάρος άλλων καταναλωτών ή συμμετεχόντων της αγοράς.
Αποπληρωμή οφειλών
Τέλος προβλέπεται η κυβέρνηση να αποπληρώσει όλες τις καθυστερούμενες οφειλές του δημοσίου τομέα προς τη ΔΕΗ -οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου έχουν εκκαθαριστεί ή οι πόροι έχουν μεταφερθεί στα νομικά πρόσωπα από τα οποία προέρχονται και θα εκκαθαριστούν μέχρι το τέλος του 2014, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μεταφορών, ύδρευσης, άρδευσης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΛΑΡΚΟ θα εξεταστούν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης. Τα μέτρα θα δώσουν την επαρκή ρευστότητα ώστε να αρχίσει η εκκαθάριση των οφειλών στο σύστημα ηλεκτρισμού περιλαμβανομένων των παραγωγών του ΑΔΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, των παραγωγών ΑΠΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων θα παρακολουθείται στενά με στόχο να μειωθούν σημαντικά στα μέσα του 2014 και να έχουν εξαλειφθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους.
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις προβλέπονται τα εξής:
Για τα τιμολόγια και τις ΥΚΩ
1) Από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή ο τριμηνιαίος μηχανισμός προσαρμογής των τιμολογίων, που πρέπει να αντανακλούν επαρκώς τα κόστη και να μειώνουν τις σταυροειδείς επιδοτήσεις. Θα αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο, ενώ θα υπάρχει ρυθμιστικός της ΡΑΕ 2) Για να μειωθούν οι ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να προωθήσουν τη διασύνδεση των νησιών. Η ΡΑΕ θα εποπτεύει την τήρηση του προγράμματος του ΑΔΜΗΕ.
Για τις ΑΠΕ
1) Θα υπάρχει συνεχής έλεγχος του λογαριασμού ΑΠΕ ακόμη και μετά την εξάλειψη του ελλείμματος 2) Μπαίνει όριο στις νέες μονάδες ΑΠΕ που θα λαμβάνουν επιδότηση 3) Εκδίδονται αναλυτικές αναφορές με τις νέες μονάδες ΑΠΕ που μπαίνουν στο σύστημα, τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης.
Για τη ρευστότητα:
1) η κυβέρνηση κάνει πληρωμές ώστε να εκκαθαριστούν όλες οι οφειλές σε καθυστέρηση προς τη ΔΕΗ ώστε να λυθούν τα προβλήματα ρευστότητας μέχρι τον Ιούνιο του 2014 2) θα διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω συσσώρευση ληξιπρόθεσμων 3) θα υπάρξει πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων εντός της ενεργειακής αγοράς μέσα στο 2014 σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, το ΛΑΓΗΕ και το ΥΠΕΚΑ 4) Με τη βοήθεια του ΥΠΕΚΑ και τη συνεργασία της ΡΑΕ θα προωθηθεί η επίλυση και διευθέτηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά 5) Η ΡΑΕ εφαρμόζει επαρκείς ρυθμιστικές προβλέψεις για τους συμψηφισμούς χρεών από όλους τους παίκτες στην ενέργεια, με στόχο την εξάλειψη των οφειλών. Οι προβλέψεις πρέπει να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων.
Για τις ενεργειακές αγορές:
Ηλεκτρισμός
1) Για τα ΑΔΙ ο μηχανισμός πρέπει να έχει αναθεωρηθεί και τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2) Για τα ΝΟΜΕ ο μηχανισμός δημοπρασιών πρέπει να ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου 3) Παρουσιάζεται και προωθείται ο οδικός χάρτης των αλλαγών στην αγορά για το target model
Αέριο
1) Μετάβαση σε ανταγωνιστική και ρευστή αγορά 2) Αναθεώρηση και βελτίωση του πλαισίου για το LNG και την πρόσβαση τρίτων με κοστοστρεφή τιμολόγια 3) Αναθεώρηση των δημοπρασιών gas release για να γίνουν πιο αποτελεσματικές 4) Αναθεώρηση των συμπληρωματικών μέτρων του άρθρου 83 του νόμου 4001/11 5) Περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας για την αποθήκευση 6) Υιοθέτηση πλάνου για την προώθηση της χρήσης του αερίου στα νοικοκυριά 7) Μετάβαση της προμήθειας και της διανομής σε ένα ρυθμιζόμενο μοντέλο με διαχωρισμό της προμήθειας από το δίκτυο 8) Μετάβαση σε καθεστώς πλήρους επιλεξιμότητας για όλους τους καταναλωτές 9) Κατάργηση της εξαίρεσης από το τρίτο ενεργειακό πακέτο.
Ειδικά για τον τομέα της διανομής επαναλαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το άνοιγμα των ΕΠΑ, που περιλαμβάνονταν και στο προηγούμενο μνημόνιο.
Καύσιμα
Οι προβλέψεις αφορούν το φορέα τήρησης των αποθεμάτων, αλλά και την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών 1) Εφαρμογή του συμφωνημένου οδικού χάρτη για τη δημιουργία μη κερδοσκοπικού ανεξάρτητου οργανισμού διατήρησης αποθεμάτων που πρέπει να λειτουργεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2015 2) Αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να καταστεί εφικτή η χρήση αποθηκευτικών χώρων σε άλλες χώρες σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ 3) Ένα μήνα μετά τη δημιουργία του φορέα καταργείται η υποχρέωση για ετήσια διάρκεια των συμβάσεων χρήσης των αποθηκευτικών χώρων από τρίτα μέρη 4) Τα στοιχεία για την αποθήκευση και τα άλλα στοιχεία του κόστους που χρεώνονται στους πελάτες θα ελέγχονται και θα γνωστοποιούνται 5) Θα εφαρμοστούν και τα άλλα μέτρα που πρότεινε η επιτροπή ανταγωνισμού για την εμπορία και την εφαρμογή του συστήματος εισροών εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα
Για τα συστήματα εισροών-εκροών προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους στις περιοχές που δεν καλύπτονται ακόμη μέχρι τον Αύγουστο του 2014.

http://energypress.gr/news/reuma

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News