Dei Energy News

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Οι τέσσερις προτάσεις του ΔΝΤ για την Eνέργεια


Η τριμηνιαία αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η αυστηρή παρακολούθηση των ελλειμμάτων των ΑΠΕ ώστε να μηδενιστούν στο τέλος του 2014 και να μην δημιουργηθούν εκ νέου στο μέλλον, η απελευθέρωση στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, οι αλλαγές στην αγορά καυσίμων, είναι ορισμένες από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο για την Ενέργεια, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΔΝΤ.
Τα κυριότερα από τα μέτρα, πέραν από την πώληση του ΑΔΜΗΕ, του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, τη δημιουργία της.......
μικρής ΔΕΗ και τη μεταβίβασή της αφορούν:
Ηλεκτρισμός
• Αναθεώρηση των μηχανισμών στήριξης της χονδρικής αγοράς (ΑΔΙ κ.λπ.) και σταδιακή μείωση του κόστους τους καθώς και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας στο πλαίσιο της μετάβασης στο ευρωπαϊκό μοντέλο (target model).
• Εισαγωγή των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας στο μοντέλο ΝΟΜΕ. Η τιμή αναφοράς των δημοπρασιών θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημοπρασίες θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου.
• Τριμηνιαία αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι όλα τα τιμολόγια ανακτούν το κόστος και καταργείται η σταυροειδής επιδότηση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών. Η ΡΑΕ πρέπει να παρακολουθεί τις προτάσεις τιμολόγησης της ΔΕΗ για να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
• Διασύνδεση των μη συνδεδεμένων νησιών και κυρίως εκείνων όπου το αποφευγόμενο κόστος ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) ξεπερνά το κόστος της διασύνδεσης. Η ΡΑΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της διασύνδεσης των Κυκλάδων ως το 2018 και ότι η διασύνδεση της Κρήτης θα ενταχθεί στο δεκαετές Αναπτυξιακό Σχέδιο του ΑΔΜΗΕ.
• Η ΡΑΕ αναθεωρεί το συνολικό κόστος των ΥΚΩ, το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να επικυρώσει ως το τέλος Ιουνίου, ενώ οι αναπροσαρμογές στις χρεώσεις δικτύων θα πρέπει να αντανακλώνται στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
ΑΠΕ
• Αναθεώρηση του τέλους υπέρ ΑΠΕ ανά εξάμηνο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παρουσιάσει εκ νέου έλλειμμα ο λογαριασμός, στη βάση των προβλέψεων για τους επόμενους 24 μήνες. Τα στοιχεία του λογαριασμού θα πρέπει να δημοσιεύονται κάθε μήνα, μαζί με τις κυλιόμενες προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες.
• Καθυστερούμενες οφειλές: Εξόφληση όλων των καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου και των διαφόρων δημοσίων φορέων προς τη ΔΕΗ ως το τέλος του 2014.
Φυσικό αέριο
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε., πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης της κατανάλωσης και μείωσης του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:
• Δυνατότητα παροχής κινήτρων μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για τη χρήση αερίου από τα νοικοκυριά, που πιθανώς να συνοδεύεται με αναθεώρηση των φόρων στο φυσικό αέριο κατά δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.
• Μετάβαση της προσφοράς και της διανομής (συμπεριλαμβανομένων των τριών υφιστάμενων Εταιρειών Παροχής Αερίου - ΕΠΑ) σε ένα ρυθμιζόμενο μοντέλο, με διαχωρισμό της προσφοράς από τις δραστηριότητες δικτύου. Την εξάλειψη όλων των εξαιρέσεων και αποκλίσεων από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά και τη διαμόρφωση κανονισμών που θα κινητροδοτούν τη διανομή και τη μεταφορά, ώστε να ευνοηθεί η επέκταση του δικτύου.
Καύσιμα: Διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας
• Εφαρμογή του οδικού χάρτη για τη δημιουργία ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος θα αναλάβει τη διατήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας. Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί από 1/1/2015.
• Νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στη χώρα να διατηρεί αποθέματα ασφαλείας σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
• Αρση των περιορισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στη χονδρική αγορά καυσίμων.
• Ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά με ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων εισροών - εκροών ως τον Αύγουστο του 2014.

Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News