Dei Energy News

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΑΔΜΗΕ: Από το 2015 η ανάκαμψη της ζήτησης ηλεκτρισμού


Μετά το 2020 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα επανέλθει στα επίπεδα του 2008. Μάλιστα εφόσον επαληθευτούν τα σενάρια για την ανάπτυξη της οικονομίας, η ετήσια αύξηση της ζήτησης από το 2015 και μετά θα τρέχει με ποσοστά 0,8%-1,25%, πολύ χαμηλότερα από το μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης που τη δεκαετία 2000 – 2010 ήταν 2,17%.
Τα παραπάνω προκύπτουν από το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2015-2024 του ΑΔΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει τα έργα που θα απαιτηθούν στην υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί το..
σύστημα και να διασυνδεθούν τα νησιά (Κυκλάδες - Κρήτη).
Το νέο δεκαετές καταρτίστηκε με βάση τα νέα δεδομένα που έχει προκαλέσει η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης λόγω της κρίσης, αλλά και τη μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία έχει υποκαταστήσει παραγωγή από συμβατικές μονάδες.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δεκαετές του ΑΔΜΗΕ, στο σύνολο της χώρας έχουν εκδοθεί άδειες για ΑΠΕ τριπλάσιας περίπου ισχύος από τη μέγιστη ζήτηση του συστήματος. «Είναι φανερό» τονίζεται, «ότι η παραγόμενη ισχύς από το σύνολο των αδειοδοτημένων σταθμών δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα, όσον αφορά ούτε τη διακίνηση της ισχύος, ούτε και την απορρόφηση της ενέργειας». Την επισήμανση αυτή κάνει ο ΑΔΜΗΕ, καθώς είναι δεδομένο πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του επιβάλλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτημάτων σύνδεσης που του υποβάλλονται.
«Ο ΑΔΜΗΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί, δεν έχει όμως ούτε την τεχνική ούτε την οικονομική δυνατότητα να αναπτύξει το σύστημα, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί εξ ολοκλήρου ο όγκος των αιτημάτων», τονίζεται στο κείμενο του προγράμματος.
Σενάρια ζήτησης
Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ζήτησης, ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης τη δεκαετία 2000-2010 ήταν 2,17%, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες. Την περίοδο 2000-2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 3,39%.
Από τα σενάρια εξέλιξης της ζήτησης που επεξεργάστηκε ο ΑΔΜΗΕ, φαίνεται ότι η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 2008 την περίοδο μετά το 2020 με βάση το σενάριο αναφοράς.
Επιπλέον, η επικαιροποιημένη πρόβλεψη εξέλιξης της ζήτησης του ΑΔΜΗΕ είναι αρκετά χαμηλότερη από την αντίστοιχη προηγούμενη για το διάστημα 2013 - 2023. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του σεναρίου αναφοράς του ΑΔΜΗΕ από το 2015 και μετά αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,25%, ο οποίος είναι αρκετά χαμηλότερος από αυτόν της δεκαετίας 2000 – 2010 (2,17%). Ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός αύξησης για το σενάριο υψηλής ζήτησης είναι 1,64%, ενώ για το σενάριο χαμηλής ζήτησης είναι 0,8%.
Μετάθεση έργων
Η μείωση αυτή της ζήτησης, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής (ΑΠΕ - φωτοβολταϊκά), οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας και ισχύος από το σύστημα μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των φορτίων.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ορισμένων έργων μεταφοράς που σχετίζονται πρωτίστως με την εξυπηρέτηση των φορτίων, χωρίς αυτό να έχει δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια λειτουργίας.
Στο σημείο αυτό ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προώθηση των έργων (γραμμές, υποσταθμοί κ.λπ.), λόγω αντιδράσεων τοπικών φορέων, καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις κ.λπ. «Η κατάσταση αναφορικά με τις αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων κατά της υλοποίησης των έργων μεταφοράς έχει λάβει ενδημική μορφή και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στην εξάντληση όλων των ένδικων μέσων από τους τοπικούς φορείς. Επίσης, ακόμη και έργα ελάχιστης περιβαλλοντικής επίπτωσης, όπως η εγκατάσταση υπογείων καλωδίων ή ακόμη και πυκνωτών σε υφιστάμενους υποσταθμών συναντούν τοπικές αντιδράσεις» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Και συνεχίζει: «Οι χρόνοι εγκρίσεως των περιβαλλοντικών μελετών, τόσο κατά το στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), όσο και κατά το στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), καθυστερούν υπέρμετρα και υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνήθεις και εύλογες εκτιμήσεις.
Τα πιο πάνω προκαλούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και απαιτούν συνεχή ενασχόληση των υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων (αδειοδότηση, δικαστικές εμπλοκές), με αποτέλεσμα την επανυποβολή μελετών ή την προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις και στα άλλα έργα».
Κυκλάδες - Κρήτη
Αναφορικά με τα μεγάλα έργα των υποβρύχιων διασυνδέσεων των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, προκύπτει ότι στο έργο των Κυκλάδων και πάλι προέκυψε εμπλοκή. Ενώ δηλαδή έχει γίνει η κατακύρωση των υποέργων που αφορούν τα καλώδια μεταξύ των νησιών, τους υποσταθμούς κ.λπ., η διαγωνιστική διαδικασία για το υποβρύχιο καλώδιο Λαύριο - Σύρος, μήκους περίπου 108 χιλιομέτρων, κηρύχθηκε άγονη.
Έτσι ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει και προωθεί ενέργειες για την ανάθεση του έργου το συντομότερο δυνατό, χωρίς όμως να προσδιορίζεται χρονικά η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
Όσο για τη διασύνδεση της Κρήτης, ο ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει το έργο σε αυτά της πρώτης τριετίας, με στόχο την υλοποίησή του προ του 2020. Ήδη προωθούνται οι πρώτες φάσεις του έργου, προκειμένου να κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τον Ιούνιο του 2014.

του Μιχάλη Καϊταντζίδη, euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News