Dei Energy News

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Ζερβός: Ορόσημο για τη ΔΕΗ το ομολογιακό των 700 εκ. ευρώ - Οι στόχοι της επιχείρησης


Ορόσημο χαρακτήρισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, την έκδοση του ομολόγου των 700 εκατ. ευρώ καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν περάσει 14 χρόνια από την τελευταία φορά που η ΔΕΗ είχε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου»
Στο πλαίσιο της ομιλίας του στη 12η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων, ο κ. Ζερβός αναφέρθηκε εξάλλου στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές της.
Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της ΔΕΗ τόνισε:
Η ΔΕΗ, τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια διαδικασία σημαντικών..
αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού της μοντέλου και της νέας δομής σε επίπεδο Ομίλου, της περικοπής των μισθολογικών και λοιπών λειτουργικών δαπανών και της προσαρμογής των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών και ενεργειών είναι αφενός η άμεση και σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε και από την επικαιροποιημένη μελέτη του διεθνούς οίκου Booz & Co και, αφετέρου, η επιτυχής υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.
Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους € 718 εκατ. σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.
Στον τομέα της παραγωγής, τα κυριότερα έργα που ολοκληρώθηκαν είναι:
-Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, “Αλιβέρι V” – η πρώτη μας νέα μεγάλη θερμική μονάδα μετά από περίπου οκτώ χρόνια- που αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα, με καύσιμο φυσικό αέριο, στη Χώρα, και με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Η μονάδα τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του 2013
-Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός του Ιλαρίωνα, ο πρώτος μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ο οποίος τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2014
-ενώ παράλληλα, προχωρήσαμε την κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου, “Μεγαλόπολη V”, με καύσιμο επίσης το φυσικό αέριο, η έναρξη λειτουργίας της οποίας αναμένεται το 2015.
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2013, υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαϊδα V”, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ. Η νέα αυτή μονάδα αναπληρώνει λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ που τίθεται εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη και ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν χαμηλό λειτουργικό κόστος, υψηλή απόδοση και περιβαλλοντική προστασία.
Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότησή του με δάνειο ύψους € 739 εκατ. που συνάψαμε με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και την υποστήριξη από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes.
Σημαντικού ύψους ήταν και οι επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης και ενίσχυσης του Δικτύου Διανομής, οι οποίες το 2013 ανήλθαν σε € 255 εκατ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων της ΔΕΗ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο της μακρόχρονης και άριστης συνεργασίας της τράπεζας με τον Όμιλό μας.
Συγκεκριμένα, εντός του 2013 προχωρήσαμε στην εκταμίευση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων Διανομής € 210 εκατ. και Παραγωγής € 75 εκατ.
Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2014, αντλήθηκαν € 235 εκατ. στο πλαίσιο μιας νέας εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκατ, που αφορά την ανάπτυξη και ενίσχυση έργων δικτύων Διανομής.
Κατά τη διάρκεια του 2013, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους σε συνδυασμό με το διπλασιασμό των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος που εκδίδουν σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου αλλά και την ταυτόχρονη κατάργησή τους για παλιές μονάδες της ΔΕΗ ισχύος 1.249 MW. Παράλληλα, το τίμημα που καταβάλλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε € 56.000 ανά MW ανά έτος.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβαση ύψους € 2,2 δισ, πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019.
Η ολοκλήρωση της προαναφερθείσας δανειακής σύμβασης, ήταν ο βασικός λόγος της αναβάθμισης από την Standard & Poor’s της πιστοληπτικής ικανότητάς μας κατά 3 βαθμίδες από CCC σε Β και με σταθερές προοπτικές.
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία στην έκδοση Ομολογιών ύψους € 700 εκατ. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυασμό Ομολογιών, ύψους € 200 εκατ., τριετούς διάρκειας, και € 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50%, αντίστοιχα. Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία έφθασε τα € 3 δισ., ήτοι έξι φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί ύψους € 500 εκατ. και το ανταγωνιστικό επιτόκιο, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον € 200 εκατ.
Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για την Εταιρεία, καθώς έχουν περάσει 14 χρόνια από την τελευταία φορά που η ΔΕΗ είχε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, προχωρήσαμε τον Απρίλιο του 2014 σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ σε υποψήφιους επενδυτές. Υποβλήθηκαν πέντε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Σχετικά με τη “Μικρή ΔΕΗ”, το σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (ως προς στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, ανθρώπινου δυναμικού και συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), υποβλήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 31.3.2014.
Επιπλέον, αναφορικά με το τρίτο στάδιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, τον Απρίλιο του 2014 μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η κυριότητα των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες αντιστοιχούν στο 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. Μέχρι τότε, το Ταμείο είχε την πληρεξουσιότητα από το Ελληνικό Δημόσιο να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτό το 17%.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στα ευρήματα της μελέτης που διενήργησε η Booz&Co σχετικά με τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το πλήρες κόστος, σε ευρώ ανά τόνο, εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των 8 χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη.
Αντίθετα, η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι -με μεγάλη διαφορά- η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών.
Αυτό έχει ως συνέπεια, το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα το 2012, να ανέλθει σε 59,9 €/MWh, έναντι εύρους 31,6 €/MWh που ήταν στη Βουλγαρία έως 54,2 €/MWh που ήταν στη Ρουμανία.
Από προσομοίωση που διεξάγει η μελέτη προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τη θερμογόνο δύναμη, του λιγνίτη των άλλων χωρών της μελέτης.
Σε κάθε περίπτωση, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με εκείνο από άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, ενώ παραμένει πάντοτε και το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού.
Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται με ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.
Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, σε ρυθμιστικό επίπεδο, η ΡΑΕ αποφάσισε πρόσφατα την αύξηση της επιτρεπόμενης απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της Μεταφοράς και της Διανομής σε 8,5% από 8%, με ισχύ από 1.6.2014.
Σε λειτουργικό επίπεδο, θετική επίπτωση στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχε η έκπτωση ύψους περίπου 10% στις τιμές φυσικού αερίου που προμηθευόμαστε από την ΔΕΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας ΔΕΠΑ-Gazprom. Η έκπτωση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1.7.2013.
Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια διαβούλευση, τις προτάσεις της για τη δημιουργία μιας ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς για την πρόσβαση προμηθευτών σε λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή.
Με βάση αυτές τις προτάσεις, τα προθεσμιακά προϊόντα θα διατίθενται μέσω ρυθμιζόμενης διαδικασίας δημοπρασιών “τύπου ΝΟΜΕ” και θα αντιστοιχούν σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ σε ποσοστό 25-30% της συνολικής ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.
Αναφορικά με τα τιμολόγια για τους πελάτες Υψηλή Τάσης, το Φεβρουάριο του 2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με την τιμολόγηση των πελατών Υψηλής τάσης:
•έκτακτη έκπτωση ύψους 10%, στα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για αυτή την κατηγορία πελατών, για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014.
•περαιτέρω έκπτωση όγκου 10% για όλους τους πελάτες Υψηλής Τάσης με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWh.
•πρόσθετη έκπτωση 25% επί του τιμολογίου Α4 σε όλους τους πελάτες Υψηλής Τάσης, εκτός αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWh, για τις ώρες λειτουργίας τους στη ζώνη ελαχίστου (νύχτα και Σαββατοκύριακα).
Αναφορικά με την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ, από τις αρχές του 2013 έχει αυξηθεί κατά 88,5% σημειώνοντας υπεραπόδοση τόσο έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (+35%) όσο και έναντι του δείκτη Bloomberg Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ηλεκτρικής ενέργειας (+23,4%).
Η μετοχική σύνθεση της Μητρικής Εταιρείας στις 30.5.2014 διαμορφώθηκε ως εξής:
Ελληνικό Δημόσιο 34,1 %
ΤΑΙΠΕΔ 17 %
Ασφαλιστικοί οργανισμοί ΔΕΗ 3,8 %
Ξένοι Θεσμικοί 33,1 %
Έλληνες Θεσμικοί 6,1 %
Φυσικά Πρόσωπα 5,9 %
Οικονομικά αποτελέσματα
Τα τελευταία 3 έτη, παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), προσαρμοσμένη για εφάπαξ έκτακτα γεγονότα, διατηρήθηκε σε επίπεδα άνω των € 800 εκατ. για το 2011 και το 2012, ενώ το 2013 παρουσίασε βελτίωση κατά 20,7% φτάνοντας τα € 987 εκατ.
Ειδικότερα, το 2013, το περιθώριο EBITDA, εξαιρουμένης της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για την περίοδο 1/7/2010 έως 30/9/2013 και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης το 2012 από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ, αυξήθηκε σε 16,5% από 13,7%.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2013 δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή από 1.7.2013 της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014.
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και της άντλησης, σημείωσε μείωση κατά 5,2%, μεταξύ 2013 και 2012, ενώ η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 4%.
Αναλυτικότερα, οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 4,1%, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων στη Χαμηλή Τάση κατά 5,8%, ενώ το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.
Το 2013, η παραγωγή της ΔΕΗ μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε μειώθηκε κατά 2.616 GWh, καλύπτοντας το 66% της συνολικής ζήτησης, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 ήταν 66,7%.
Αντίστοιχα, η παραγωγή από φυσικό αέριο τρίτων παραγωγών με καύσιμο φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 2.163 GWh, ενώ σημαντικά αυξημένη κατά 2.394 GWh ήταν η παραχθείσα ενέργεια από τρίτους παραγωγούς ΑΠΕ, με τη συμμετοχή τους στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας να αυξάνεται σε 15,8% από 11,1%.
Αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ, σημειώνεται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 15,7% ή 4.324 GWh, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ να μειωθεί σε 41,3% έναντι 46,9% το 2012. Μέρος της μείωσης αυτής καλύφθηκε από την υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία αυξήθηκε κατά 44,9% ή 1.748 GWh.
Το 2013, το 49,8% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 53,2% το 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 20% από 23,1% των συνολικών εσόδων.
Αντίθετα, η συμμετοχή της δαπάνης για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών και για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος τρίτων παραγωγών αυξήθηκε σε 7,8% από 6,5%. Η συμμετοχή της δαπάνης για τα δικαιώματα CO2 διαμορφώθηκε σε 3,1% από 1%, ενώ οι προβλέψεις απορρόφησαν το 6% των συνολικών εσόδων έναντι 5,6% το 2012.
Όπως προαναφέρθηκε, οι επενδύσεις το 2013 ανήλθαν σε € 718 εκατ. και αντιστοιχούν σε ποσοστό 12% των συνολικών εσόδων, ενώ το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.524 εκατ., μειωμένο κατά € 155 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2012
Οι Στόχοι
Κυρίες και Κύριοι,
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ΔΕΗ κατάφερε όχι απλά να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και δοκιμασίες που βίωσε η χώρα μας κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, αλλά κατάφερε εφαρμόζοντας μια διαδικασία επώδυνης αλλά αναγκαίας αναδιάρθρωσης, την προσαρμογή των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, διατηρώντας μια κρίσιμη για την ίδια την επιχείρηση και για τη χώρα, αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική στον τομέα της ενέργειας.
Οι βάσεις που θέσαμε την περίοδο αυτή, μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία – με την μεγαλύτερη βιομηχανία του τόπου να είναι σε θέση να διατηρήσει τον ηγετικό της χαρακτήρα στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η επιχείρηση να συνεχίσει αταλάντευτη το δρόμο των διαθρωτικών αλλαγών σε συνδυασμό με την προώθηση και ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.
Με την κατασκευή νέων μονάδων, σύγχρονης τεχνολογίας και φιλικότερων προς το περιβάλλον, σε αντικατάσταση παλαιών, κοστοβόρων και ρυπογόνων μονάδων και σε συνδυασμό με την επιτάχυνση έργων ΑΠΕ προσδίδουμε μια διαφορετική και βιώσιμη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πορεία για την εταιρεία και φυσικά για την χώρα και τις τοπικές κοινωνίες που υπηρετούμε.
Επενδύσεις σε μοντέρνες συμβατικές μονάδες σε συνδυασμό με μια σωστή και προγραμματισμένη αύξηση των ΑΠΕ στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, δηλαδή, την εκμετάλλευση των εγχώριων εθνικών μας καυσίμων, του λιγνίτη και των ΑΠΕ, αποτελούν τη βασική μας επιλογή, κατοχυρώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης και την ηγετική της θέση, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, με αυτό το «ενεργειακό μείγμα» μπορούμε να προσδοκούμε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα εξακολουθήσουν να παραμένουν από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φυσικά, κύριος διαμορφωτής της εικόνας της επιχείρησης είναι οι πελάτες μας και το επίπεδο διάδρασης της επιχείρησης με αυτούς.
Αναγνωρίζοντας πως οι καταναλωτές σε επίπεδο εξυπηρέτησης έχουν πλέον μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες από το παρελθόν απαιτήσεις, βασική προτεραιότητα της επιχείρησης είναι η ολοκλήρωση και επιτάχυνση όλων των πολιτικών και προγραμμάτων που στόχο έχουν τη βελτίωση των σημείων επαφής με τους καταναλωτές.
Για παράδειγμα, η σχεδιαζόμενη δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα με στόχο την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών αλλά και εξυπηρέτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τον καταναλωτή σε σχέση με τη ΔΕΗ, η μείωση της γραφειοκρατίας και οι εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης και πληρωμών, αποτελούν μονόδρομο για την εταιρία. Αυτές οι σχεδιαζόμενες ενέργειες που στόχο έχουν την επίτευξη ενός νέου και μοντέρνου συστήματος εξυπηρέτησης των πελατών μαζί με τον εξορθολογισμό των τιμολογίων και την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα καταστήσουν τη ΔΕΗ άκρως ανταγωνιστική σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη.
Χαρακτηριστικό στοιχείο επιτυχημένων εταιρειών είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές διαφοροποιώντας τη γεωγραφική διάρθρωση των εσόδων. Πριν από ένα χρόνο στις προτεραιότητές μας βρισκόταν η απόκτηση «μεγαλύτερης εξωστρέφειας». Πλέον το βήμα αυτό έγινε μπαίνοντας σε νέες αναπτυσσόμενες και γειτονικές αγορές, προσδίδοντας νέες προοπτικές στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα με την ίδρυση και λειτουργία θυγατρικών εταιρειών σε Βουλγαρία και Τουρκία με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα και προς την ίδια κατεύθυνση, παρακολουθούμε συνεχώς και από κοντά τις εξελίξεις σχετικά με ενεργειακά έργα στα Βαλκάνια. Γνωρίζουμε καλά τις μεγάλες δυσκολίες, αλλά και τις σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις γειτονικές χώρες – μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας. Είναι θετικό ότι, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας οι χώρες της Νοτιαανατολικής Ευρώπης θα επιταχύνουν από το 2014 τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού των αγορών τους και θα διευκολύνουν περισσότερο την πραγματοποίηση νέων ενεργειακών έργων και υποδομών. Με συγκριτικό πλεονέκτημα την πλούσια τεχνογνωσία στα υδροηλεκτρικά έργα και τις πολύ καλές γνώσεις των αγορών ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε επί ίσοις όροις πολλά έργα.
Όλα τα παραπάνω για να υλοποιηθούν, απαιτούν πόρους και γραμμές χρηματοδότησης.
Οι πρόσφατες επιτυχίες και αναγνώριση των προσπαθειών της ΔΕΗ από ξένους οίκους αξιολόγησης, η σύναψη κοινοπρακτικών δανείων με ελληνικές και ξένες τράπεζες και η επιτυχής έξοδος στις αγορές, μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης, επιτυγχάνοντας παράλληλη μείωση του κόστους δανεισμού. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση με σκοπό να εκμεταλλευτούμε πλήρως τη δυναμική που έχουμε αποκτήσει με στόχο την περαιτέρω μείωση του δανεισμού και τη περαιτέρω δραστική βελτίωση των οικονομικών του ομίλου, προς όφελος των καταναλωτών, της εταιρείας και φυσικά των μετόχων μας.
Κυρίες και Κύριοι:
Σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα, ενίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν την αξιοπιστία της εταιρείας.
Με αυτές τις πρωτοβουλίες καθώς και με άλλες πολιτικές που εφαρμόζουμε, συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην επίτευξη και στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Πιστεύουμε ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται αποφάσεις και να υλοποιούνται δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν την προσπάθεια για ανάκαμψη και θα σηματοδοτούν τη σταθερή προσήλωση όλων μας στο δρόμο της ανάπτυξης.
Η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα, έχει ανάγκη από αλληλεγγύη και από εισηγμένες εταιρίες που σέβονται τους καταναλωτές και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.
Εμείς, ως εισηγμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, τα κάνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε να τα πράττουμε.

 http://energypress.gr/news/reuma/Zerbos:-Oroshmo-gia-th-DEH-to-omologiako-twn-700-ek.-eyrw-Oi-stohoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Dei Energy News

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Dei News